MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska hagiografska baština

Šifra: 204005
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
Izvođači: Josip Radovan - Seminar
dr. sc. Nikola Sunara - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Hrvatska hagiografska baština u kontekstu svjetske hagiografije. Osposobljavanje studenata za doživljaj i razumijevanje estetskih, etičkih, spoznajnih i drugih vrijednosti ostvarenja hagiografske baštine. Poseban je akcent predmeta na didaktičnosti i edukativnosti te uopće na čuvanju nematerijalne kulturne baštine.
Literatura:
 1. Vjerske usmene lirske pjesme i molitve sveticama i svecima.
 2. Ikonografija i simbolika zapadnoga kršćanstva.
 3. Životi svetica i svetaca i legende.
 4. Dragić, M.: Štovanje sv. Josipa u hrvatskoj crkveno-pučkoj baštini. Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, XIII (2). 145-170.
 5. Dragić, M.: Sveti Stjepan prvomučenik u hrvatskoj kulturnoj baštini. Ethnologica Dalmatica 27 (1). 37.-84.
 6. Dragić, M.; Dragić, H.: Sveti Ivan Krstitelj u hrvatskoj tradicijskoj baštini, Croatica et Slavica Iadertina 15 (1). 275-329.
 7. Dragić, M.: Tijelovo u hrvatskoj katoličkoj crkveno-pučkoj kulturnoj baštini, Crkva u svijetu 54 (1), 59-81.
 8. Dragić, M.: Štovanje sv. Antuna Padovanskoga u hrvatskoj crkveno-pučkoj baštini. Ethnologica Dalmatica 25 (1). 37-66.
 9. Dragić, M.: Sveti Nikola biskup u hagiografskoj baštini Hrvata. Ethnologica Dalmatica, Vol. 22, No. 1. 5.-42.
 10. Dragić, M.: Silvestrovo u hrvatskoj tradicijskoj kulturi, Crkva u svijetu, Vol. 50, No. 2, 303-323.
 11. Dragić, M.: Sveti Juraj u tradicijskoj baštini Hrvata, Croatica et Slavica Iadertina, Vol. IX, No, 9/1. 269-313.
 12. Dragić, M.: Sveti Rok u tradicijskoj katoličkoj baštini Hrvata, Nova prisutnost, Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, Vol. XI, No. 2. 165.-182.
 13. Dragić, Marko: Tri svete Marije u hrvatskim hrvatskoj pasionskoj pučkoj književnosti
4. semestar
Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 4. semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost

6. semestar
Hrvatski jezik 6 - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija:
 • dr. sc. Nikola Sunara:

  Nakon nastave ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

  Lokacija: