MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma

Šifra: 204001
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
Izvođači: Josip Radovan - Seminar

dr. sc. Nikola Sunara - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s hrvatskim književnim nasljeđem, na hrvatskom i latinskom jeziku, hrvatsku književnost od katoličke obnove do romantizma, s posebnim naglaskom na kanonskim djelima i autorima, njihovim vrsnim oblikovnim postupcima i tradicijom.
Tjedni plan:
1. tjedan: Uvodno. (2P+2S)
2. tjedan: Reformacija i protureformacija u Hrvatskoj u povijesnom kontekstu. (2P+2S)
Književnost u vrijeme katoličke obnove:
3. tjedan: Bartol Kašić, Juraj Križanić, Šime Budinić, Mavro Orbini. (2P+2S)
4. tjedan: Jakov Mikalja, Aleksandar Komulović, Marko Antonije de Dominis. (2P+2S)
Hrvatska barokna književnost:
5. tjedan: Ivan Gundulić. (2P+2S)
6. tjedan: Tomko Mrnavić, Ivan Bunić Vučić, Junije Džono Palmotić, Stijepo Đurđević, Vladislav Menčetić, Petar Bogašinović, Ignjat Đurđević, Petar Kanavelić, Jerolim Kavanjanin. (2P+2S)
7. tjedan: Petar Zrinski, Ana Katarina Zrinski, Fran Krsto Frankopan, Ivan Belostenec, Juraj Habdelić, Ivan Tanzliger Zanotti, Antun Kanižlić. (2P+2S)
8. tjedan: Pavao Ritter Vitezović. (2P+2S)
9. tjedan: Rafael Levaković, Juray Rattkay, Stjepan Gradić, Ivan Lučić. (2P+2S)
10. tjedan: Manirizam i Vila Slovinka Jurja Barakovića (2P+2S)
Književnost bosanskih franjevaca:
11. tjedan: Matija Divković, Ivan Bandulović (2P+2S)
12. tjedan: Pavao Posilović Mošunjanin, Ivan Ančić. (2P+2S)
13. tjedan: Lovro Šitović Ljubušak, Franjo Glavinić. (2P+2S)
Književnost prvoga prosvjetiteljstva:
14. tjedan: Filip Grabovac. (2P+2S)
15. tjedan: Andrija Kačić Miošić (2P+2S)
Literatura:
 1. Hrvatska književnost baroka i prosvjetiteljstva.
 2. Poglavlje o hrvatskoj baroknoj književnosti.
 3. dostupno na http://inet1.ffst.hr/images/50013807/Dragic_barok.pdf
 4. Kombol, Mihovil: Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda, od poglavlja Epigoni, zaključno s poglavljem Grabovac i Kačić.
 5. Palameta, Miroslav: Kačićevo čitanje Glavinića. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, god. 5, br. 5.
Preporučena literatura:
 1. Banac, Ivo: Uskrsnula Hrvatska Pavla Rittera Vitezovića, Kolo, 2.
 2. Batušić, Nikola: Narav od fortune, poglavlja Scenska recepcija Gundulićeve Dubravke, Element scenske fantastike u dubrovačkoj drami XVII. Stoljeća.
 3. Bogišić, Rafo: Hrvatska pastorala
 4. Bratulić, Josip: Sjaj baštine, poglavlja Divkovićeve Besiede kao književni tekst, Pjesnik Fran Krsto Frankopan, Petar Zrinski i Pavao Ritter Vitezović, Školska drama u sjevernoj Hrvatskoj.
 5. Dragić, Marko: Četiri stoljeća Vile Slovinke, Osvit, 79-80.
 6. Dragić, Marko: Zbilja o Janku Sibinjaninu u Razgovoru ugodnom i tradiciji, Zadarska smotra, časopis za kulturu znanost i umjetnost, LIX, 1-2,.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija:
 • dr. sc. Nikola Sunara:

  Nakon nastave ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

  Lokacija: