MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezici u kontaktu

Šifra: 206646
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Petrović
Izvođači: doc. dr. sc. Ivana Petrović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je ovoga kolegija studentima dati uvid u osnovne pojmove i predmet istraživanja kontaktne lingvistike te ih upoznati sa širokim spektrom dodirnojezikoslovnih pojava i različitim pristupima njihovu proučavanju. Nadalje, studente će se osposobiti za sagledavanje kompleksnih lingvističkih i društveno-kulturnih aspekata kontaktne situacije kao i za razumijevanje njihova utjecaja na ishode međujezičnog dodira.
Literatura:
  1. Winford, Donald: An Introduction to Contact Linguistics.
  2. Thomason, S.G: Language Contact: An Introduction
1. semestar
Anglistika 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (nastavnički smjer)
Anglistika 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (prevoditeljski smjer)
Termini konzultacija: