MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Leksikologija i onomastika

Šifra: 204002
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje studenata za služenje leksikom u raznolikim kontekstima, s neprenesenim i prenesenim značenjem, s nijansama u značenjskom predznaku leksičkih jedinica, bogaćenje rječnika u aktivnom i pasivnom obliku, stjecanje vještina u opisu leksika, općeg i posebnog, sve kroz usvajanje ustrojstva hrvatskoga jezika i njegovih odnosa prema ostalim njegovim idiomima i jezičnim stilovima. Upoznavanje studenata s temeljnim onomastičkim pojmovima, povijesnim razvitkom imena, etiologijom toponima, imenskom baštinom kao jezičnim i izvanjezičnim spomenikom.
Literatura:
  1. Petrović, Bernarina: Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku (odabrano poglavlje)
  2. Putanec, V.: Esej o jezičnom znaku i onomastici te o antroponimiji u Hrvatskoj (predgovor)
  3. Samardžija, Marko: Homonimi u hrvatskom književnom jeziku
  4. Samardžija, Marko: Hrvatski jezik 4
  5. Skračić, V.: Toponomastička početnica: osnovni pojmovi i metoda terenskih istraživanja (odabrana poglavlja)
  6. Šimunović, Petar: Hrvatska prezimena
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fonetika i fonologija
Položen : Morfologija i tvorba riječi
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: