MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti

Šifra: 217450
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje s ključnim temama i sadržajima suvremene hrvatske književnosti u njezinu europskom kontekstu, žanrovskim praksama te najznačajnijim imenima i djelima u njezinu razvoju. Razvijanje sposobnosti za uočavanje pravih književnih vrijednosti te senzibiliteta za razumijevanje pojava i fenomena u dijakronijskom i sinkronijskom razvoju.
Ciljevi u stjecanju kompetencija su:
Upoznati studente s osnovnim procesima i pojavama u hrvatskoj književnosti druge polovice devetnaestog i početkom dvadesetog stoljeća
Upoznati studente s povijesnim procesima koji su uvjetovali i koje je uvjetovala hrvatska književnost navedenog razdoblja
Pružiti uvid u književne pravce i pojave hrvatske književne povijesti navedenog razdoblja
Omogućiti studentima da u praksi uoče zakonitosti književno povijesne perspektive promatranja književnih pojava
Osigurati studentima mogućnost uvida u povijesno uvjetovano motrište, odnosno osposobiti ih za interpretiranje ideološki i politički zadanih okvira tumačenja i usustavljivanja književnih činjenica
Upoznati studente s povijesnim procesima koji su utjecali na hrvatsku književnost druge polovice devetnaestog i početka dvadesetog stoljeća
Osigurati uvid u dijakronijski kontinuitet pojava u hrvatskoj književnosti
Pružiti kontekstualni uvid u šire okvire koji su zadali hrvatsko povijesno, književno i ideološki determinirano (uvjetovano) motrište
Osposobiti studente da samostalno interpretiraju pojedina povijesno i ideološki uvjetovana književna djela uz izgradnju diskurzivno zadanih vještina koje neprekidno u svijesti imaju teorijski okvir promatranja i vrednovanja književnih činjenica
Omogućiti studentima stjecanje vještina i znanja za zajedniči rad s književnim i teorijskim tekstovima te za individualni pristup tekstu i kontekstu njegova proučavanja
Osposobiti studente za prenošenje znanja o hrvatskoj književnosti, kulturi i njihovim teorijskim okvirima u šire zadano kulturološko okružje
Osigurati kompetenciju studenata u odnosu prema tekstovima, njihovu tumačenju i prijenosu znanja i kritičkog mišljenja u drugim kontekstima
Osposobiti studente za samostalno korištenje literaturom i kritički odnos prema književnim, književno povijesnim i teorijskim tekstovima
Omogućiti preduvjete za uspješno samostalno bavljenje književnim i drugim tekstovima nakon uspješnog završetka ovog i drugih književnih kolegija
Omogućiti stjecanje znanja i vještina za kasnije kompetentno posredovanje tekstova iz hrvatske književne povijesti u drugim, književno kritičkim, nastavnim i kulturološkim kontekstima
SADRŽAJ
1. Uvodno. Povijesni kontekst: ban Josip Jelačić Bužimski; Oktroirani ustav; Silvestarski paket; Veljački patent; Khuen Herdervary; braća Antun i Stjepan Radić; studentski prosvjedi 10. listopada 1895; Prvi svjetski rat.
2. Mirko Bogović; Dragojla Jarnević; Josip Freundenreich;
3. Šenoino doba: August Šenoa Naša književnost; Kameni svatovi, Kugina kuća, Propast Venecije, Mila Gojsalića, Smrt Petra Svačića, Fratarska oporuka. Prijan Lovro (Mladi gospodin Ilijina oporuka,
4. August Šenoa Prosjak Luka i dr.; Josip Eugen Tomić Opančareva kći; Franjo Marković.
5. Povijesni kontekst: Khuen Herdervary; braća Antun i Stjepan Radić; studentski prosvjedi 10. listopada 1895. Europski kontekst predrealizma.
6. Ante Kovačić U registraturi;
7. Eugenij Kumičić Jelkin bosiljak; Josip Kozarac prip.;
8. Ksaver Šandor Gjalski Janko Borislavić; Vjenceslav Novak Iz velegradskog podzemlja, Posljednji Stipančići
9. Hrvatsko pjesništvo realizma i moderne: od Kranjčevića do Hrvatske mlade lirike
10. Hrvatsko pjesništvo realizma i moderne: od Kranjčevića do Hrvatske mlade lirike
11. Hrvatsko pjesništvo realizma i moderne: od Kranjčevića do Hrvatske mlade lirike
12. Pripovjedaštvo hrvatskoga realizma
13. Kovačić i Novak
14. Od realizma prema modernoj (sintetski pregled)
15. Hrvatska književnost realizma, romantizma i moderne u europskom kontekstu
Literatura:
 1. Jelčić, Dubravko: Povijest hrvatske književnosti
 2. Krešimir Nemec, Duja Fališevac, Darko Novaković (ur.): Leksikon hrvatskih pisaca
 3. Frangeš, Ivo: Povijest hrvatske književnosti (Poglavlja: Protorealizam i realizam i Moderna.)
 4. Šicel, Miroslav: Povijest hrvatske književnosti I, II, III.
Preporučena literatura:
 1. Batušić, N., Kravar, Z., Žmegač, V.: Književni protusvjetovi. Poglavlja iz hrvatske moderne.
 2. Brešić, V.: Autobiografije hrvatskih pisaca
 3. Brešić, V.: Hrvatska književnost 19. stoljeća
 4. Detoni Dujmić, Dunja: Ljepša polovica književnosti
 5. Nemec, K.: Povijest hrvatskog romana
 6. Šicel, M.: Novela hrvatske moderne. U: Stvaraoci i razdoblja u novijoj hrvatskoj književnosti
 7. Različiti autori: Zbornici: Dani hvarskoga kazališta.
 8. Različiti autori: Zbornici: Komparativna povijest hrvatske književnosti.
 9. Žmegač, V.: Duh impresionizma i secesije
 10. Različiti autori: Edicija Pet stoljeća hrvatske književnosti.
 11. Različiti autori: Edicija Stoljeća hrvatske književnosti.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: