MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Starocrkvenoslavenski jezik

Šifra: 185085
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s najstarijim slavenskim književnim jezikom i najvažnijim tekstovima na tom jeziku kao i osposobljavanje studenata za samostalan pristup najstarijim slavenskim književnim tekstovima te jezično razumijevanje, tumačenje i transliteriranje tih tekstova.
Glavni ciljevi kolegija ostvarivat će se kroz samostalno proučavanje i obradu tekstova na glagoljici i ćirilici na starocrkvenoslavenskom jeziku, odnosno na crkvenoslavenskom jeziku hrvatske redakcije i primjeni stečenih znanja, što ujedno pomaže razvoju istraživačke radoznalosti. Neposrednim istraživanjima tekstova i usvajanjem gramatike starocrkvenoslavenskoga jezika studenti će usvojiti značenje koje on ima za kulturu i književnost svih slavenskih naroda, pa tako i Hrvata, a ono je toliko da je nemoguće zamisliti profesora bilo kojega slavenskog jezika bez barem osnovnih znanja o tom jeziku.
Literatura:
  1. Bratulić, Josip: Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela
  2. Damjanović, Stjepan: Staroslavenski jezik
  3. Damjanović, Stjepan: Slovo iskona: Staroslavenska/starohrvatska čitanka
  4. Mihaljević, Milan: Slavenska poredbena gramatika: I. Uvod i fonologija
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: