MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Toma Arhiđakon

 

Udruga studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ – ISHA Split okuplja studente i bivše studente povijesti i srodnih znanosti, kao i sve ostale koje povijest i historiografija kao takve zanimaju. Osnovni je cilj promicanje i populariziranje historiografije, ostvarivanje prekogranične suradnje u svrhu poticanja historiografskog istraživanja te poboljšanje studentskog standarda i uvjeta studiranja kao i upoznavanje studenata povijesti i šire javnosti o lokalnoj povijesti (grada Splita, šire okolice), povijesti Dalmacije i Hrvatske te o njihovoj kulturnoj baštini i povijesti svakodnevice. Udruga je dobila ime po splitskom kroničaru, kleriku i povjesničaru iz 13. stoljeća, autoru kronike Historia Salonitana, Tomi Arhiđakonu. Na internacionalnoj razini koristi se naziv ISHA Split kao članica Međunarodnog udruženja studenata povijesti.

Djelatnosti kojima se Udruga bavi su:

  1. organiziranje seminara, konferencija, posjeta arheološkim nalazištima, arhivima, povijesnim institucijama (muzejima, knjižnicama, galerijama)

  2. organiziranje i provedba programa edukativnog sadržaja

  3. organiziranje i posjećivanje kulturnih, znanstvenih i društvenih tribina, glazbenih i scenskih priredbi, promocija knjiga i likovnih izložbi, stručnih seminara i znanstvenih skupova iz područja povijesti

  4. posjećivanje raznih izložaba, književnih večeri, kinoprojekcija

  5. organiziranje književnopovijesnih večeri

  6. organiziranje predavanja, tribina s tematskim raspravama

  7. organiziranje raznih izleta za članove

  8. posjećivanje međunarodnih povijesnih konferencija i seminara

  9. izdavanje vlastitih stručnih časopisa sukladno posebnim propisima


Repozitorij

Obavijesti