MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja

Dobrodošli na stranice

Centra za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja

Filozofskog fakulteta u Splitu

Poljička cesta 35
21 000 Split

Voditeljica Centra
 prof. dr. sc. Sanja Stanić
sstanic@ffst.hr

Tajnica Centra
Ivana Vladušić, univ. mag. soc.
ivladusic@ffst.hr

 

Vijeće Centra

prof.dr.sc. Sanja Stanić

doc.dr.sc. Nikša Varezić

izv.prof.dr.sc. Antonela Marić

doc.dr.sc. Mila Bulić

 

Članovi Centra

Tea Vučković, mag. nutr.

Matea Čular, univ.bacc.soc.

Stana Kožul, univ.bacc.soc.

Petra Matenda, univ.bacc.soc.

Noela Ramić, univ.bacc.soc.

Ivan Perić, student druge godine Sociologije

Stanka Vukasović-Lončar, univ. bacc.soc.

Ivana Perić, studentica treće godine Sociologije

 

O CENTRU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja ustanovljen je 18. svibnja 2022. godine, kao zasebna ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Pandemijsko razdoblje se odrazilo na zdravlje velikog dijela, osobito mlade, populacije, intenzivirajući postojeće ili izazivajući nove probleme, što postavlja snažne izazove pred društvo. Osnutak Centra je potaknut idejom i željom da se akademska zajednica, kako sastavnica Sveučilišta u Splitu, tako i međusveučilišne suradnje u zemlji i inozemstvu, uključi u istraživačke i promotivne aktivnosti usmjerene na smanjenje zdravstvenih nejednakosti i negativnih efekata pandemijskog razdoblja te ka unapređenju kulture zdravlja i afirmaciji zdravih životnih stilova među studentima, ali i u široj društvenoj zajednici.

Posebnost Centra je trandisciplinarnost kao integriranje i nadilaženje specifičnih perspektiva pojedinih disciplina, uz istodobno korištenje pristupa, metoda i alata svake pojedine discipline, čime se postiže sveobuhvatno sagledavanje problema kao i spektar mjera s ciljem njegova ublažavanja. Aktivnosti Centra su mnogobrojne, uz središnji oslonac na istraživanjima i promociji.  

 


Repozitorij

01.12.2022

NAJAVA OKRUGLOG STOLA I PANEL RASPRAVE O MENTALNOM ZDRAVLJU MLADIH "JESU LI BLAGDANI SVIMA SRETNI?"

U okviru manifestacije Advent na Filozofskom, održat će se okrugli stol pod naslovom "Jesu li blagdani svima sretni? Okrugli stol i panel rasprava o mentalnom zdravlju mladih“. Okrugli stol će biti 14. 12. 2022., u 12.00 sati na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Cilj okruglog stola je sagledati mentalno zdravlje iz različitih znanstvenih perspektiva s naglaskom na mentalnom zdravlju kao društvenom fenomenu.

Organizatori su Centar za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja, Odsjek za psihologiju i Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Okrugli stol će otvoriti izv.prof.dr.sc. Ina Reić Ercegovac, prodekanica za nastavu i studentska pitanja. Na Okruglom stolu će sudjelovati Đordana Barbarić, udruga MoSt, dr. sc. Varja Đogaš, dr. med., Medicinski fakultet u Splitu, doc. dr sc. Katija Kalebić Jakupčević, Filozofski fakultet u Splitu, dr. sc. Toni Maglica, Filozofski fakultet u Splitu, prof. dr. sc. Sanja Stanić, Filozofski fakultet u Splitu, don Ivan Terze, svećenik, prof. dr. sc. fra Ante Vučković, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu. Moderatorica će biti mag. soc. Doris Žuro, tajnica Centra za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja. U organizaqciji i tijeku Okruglog stola pomoći će mag. soc. Ivana Vladušić.

Popis obavijesti