MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja

Dobrodošli na stranice

Centra za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja

Filozofskog fakulteta u Splitu

Poljička cesta 35
21 000 Split

Voditeljica Centra
 prof. dr. sc. Sanja Stanić
sstanic@ffst.hr

Tajnica Centra
Ivana Vladušić, univ. mag. soc.
ivladusic@ffst.hr

 

Vijeće Centra

prof.dr.sc. Sanja Stanić

doc.dr.sc. Nikša Varezić

izv.prof.dr.sc. Antonela Marić

doc.dr.sc. Mila Bulić

 

Članovi Centra

Tea Vučković, mag. nutr.

Matea Čular, univ.bacc.soc.

Stana Kožul, univ.bacc.soc.

Petra Matenda, univ.bacc.soc.

Noela Ramić, univ.bacc.soc.

Ivan Perić, student druge godine Sociologije

Stanka Vukasović-Lončar, univ. bacc.soc.

Ivana Perić, studentica treće godine Sociologije

 

O CENTRU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja ustanovljen je 18. svibnja 2022. godine, kao zasebna ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Pandemijsko razdoblje se odrazilo na zdravlje velikog dijela, osobito mlade, populacije, intenzivirajući postojeće ili izazivajući nove probleme, što postavlja snažne izazove pred društvo. Osnutak Centra je potaknut idejom i željom da se akademska zajednica, kako sastavnica Sveučilišta u Splitu, tako i međusveučilišne suradnje u zemlji i inozemstvu, uključi u istraživačke i promotivne aktivnosti usmjerene na smanjenje zdravstvenih nejednakosti i negativnih efekata pandemijskog razdoblja te ka unapređenju kulture zdravlja i afirmaciji zdravih životnih stilova među studentima, ali i u široj društvenoj zajednici.

Posebnost Centra je trandisciplinarnost kao integriranje i nadilaženje specifičnih perspektiva pojedinih disciplina, uz istodobno korištenje pristupa, metoda i alata svake pojedine discipline, čime se postiže sveobuhvatno sagledavanje problema kao i spektar mjera s ciljem njegova ublažavanja. Aktivnosti Centra su mnogobrojne, uz središnji oslonac na istraživanjima i promociji.  

 


Repozitorij

04.06.2023

Tema poremećaja hranjenja predstavljena na IX. Nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva

Prof. dr. sc. Sanja Stanić i Doris Žuro, mag. soc. održale su izlaganje pod naslovom "Društvena dimenzija poremećaja hranjenja" na IX. Nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva koji se održao u Splitu 19. – 20. svibnja 2023. godine. Prezentacija je održana u sklopu sesije „Polarizacija i zdravstvo“. U izlaganju su poremećaji hranjenja predočeni kao povijesni i društveni fenomen. Naglašen je utjecaj zapadne kulture na razvoj PH koji od 1960-tih godina postaju masovni poremećaj u razvijenim zemljama. Izlagačice su ukazale na čimbenike rizika za razvoj PH koji su višestruko uzorkovani te je za njihovo istraživanje potreban holistički i inter/transdisciplinarni pristup. Prezentiran je i Sternov (2018) tripartitni model utjecaja na razvoj PH koji uključuje obitelj, vršnjake i medije. Na kraju izlaganja predočene su procjene o rasprostranjenosti PH u Republici Hrvatskoj. 

Popis obavijesti