MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

CENTAR ZA TRANSDISCIPLINARNO PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA - OdRaST

 

 

 

Filozofski fakultet u Splitu

Poljička cesta 35
21 000 Split

 

Voditeljica Centra

doc. dr. sc. Ivana Restović
irestovic@ffst.hr 

 

Članovi Centra:

doc. dr. sc. Bruno Ćurko
bcurko@ffst.hr

izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov
ibuzov@ffst.hr

izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
mbrcic@ffst.hr

dr. sc. Mila Bulić
mbulic@ffst.hr

mr. sc. Tamara Ljubičić, 
Voditeljica odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću
ljubicic@ffst.hr

 

 

 

O CENTRU OdRaST

Zelena tranzicija jedan je od strateških prioriteta EU u idućem razdoblju, a održivost jedan od ključnih razvojnih načela. Kako bismo i sami doprinijeli ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i implementacije znanja i razvijanja potrebe za život na jedino mogući prihvatljiv način, nastala je ideja o utemeljenju Centra za transdisciplinarno promicanje održivog razvoja - OdRaST pri Filozofskom fakultetu u Splitu.

Centar OdRaST promicat će globalne ciljeve održivog razvoja povezujući njegove tri temeljne sastavnice: društvo, okoliš i gospodarstvo potičući procese osvješćivanja, promišljanja i nastojanja usmjerenih na suvremeni gospodarski i društveni razvoj u zaštićenom okolišu.

ZADAĆE CENTRA OdRaST

Osnovna zadaća Centra OdRaST je omogućiti promicanje i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja ne samo edukacijom već i provođenjem različitih aktivnosti cjeloživotnog i društveno korisnog učenja, istraživanja transdisciplinarnim pristupom, inovativnih i originalnih projekata, kvalitetnih interaktivnih tribina među studentima i nastavnicima Filozofskog fakulteta, uključujući i zaposlenike ostalih sastavnica Sveučilišta u Splitu, suradnje s dionicima lokalne i šire zajednice, kao i stručnjacima različitih profila na na cionalnoj i međunarodnoj razini, s naglaskom na međunarodnu suradnju sa srodnim centrima i/ili drugim institucijama i fakultetima čime se stvara temelj za intelektualnu razmjenu i akumulaciju doprinosa različitih aktera, disciplina, djelatnosti i institucija koje određeni problem sagledavaju iz svojih perspektiva.

Osnutak Centra OdRaST sukladan je ciljevima Razvojne strategije Filozofskog fakulteta u Splitu 2021.-2025. i ciljevima Strategije Sveučilišta u Splitu 2021.-2025.

 

ODRŽIVI RAZVOJ

Težnja suvremenog društva je živjeti u blagostanju uz gospodarski razvoj uvažavajući potrebe svih ljudi te očuvanja okoliša, drugim riječima živjeti na održivi način. Pojam održivog razvoja moguće je tumačiti na različite načine ovisno o perspektivi gledanja, stoga u literaturi i svakodnevnom govoru postoje brojne definicije održivog razvoja. Ipak, svakoj je definiciji zajednički termin ravnoteža koji upućuje na “zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe”.

Ujedinjeni narodi (UN) glavno su globalno tijelo za kreiranje smjernica održivog razvoja. Tako je stvoren set vrijednosti kojima se vodi svaka članica UN-a kako bi fenomen globalizacije bio pozitivna sila koja doprinosi dobrobiti čovječanstva. konferencije UN-a o održivom razvoju održanoj u New Yorku 25. rujna 2015., kada je 150 svjetskih čelnika usvojilo novi Program globalnog razvoja do 2030. (Agenda 2030) u okviru kojeg je doneseno 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG). Rezolucija UN-a za razdoblje do 2030. predstavlja akcijski plan za ljude, prirodu i napredak.

 

Ciljevi održivog razvoja

Temeljne vrijednosti koje se zagovaraju kroz 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj su: sloboda čovjeka i pravo na njegovo dostojanstvo, ravnopravnost svih naroda u ljudskim pravima i pravu na napredak, solidarna odgovornost prema globalnim izazovima, tolerancija i međusobno poštovanje uvažavajući raznolikost vjerovanja, kultura i jezika, poštivanje prirode i obazrivost prema svim živim bićima i prirodnim resursima te podijeljena odnosno zajednička odgovornost prema svjetskom gospodarstvu, društvenom napretku i prijetnjama miru i sigurnosti.


Repozitorij

18.01.2023

Studentice FFST u volonterskom programu – EDUKATIVNO-KREATIVNI ASISTENT Nepoznata Krka – Eko kampus „Krka“ – Puljani

U sklopu institucijskog projekta Razvijanje prirodoslovne i ekološke pismenosti studenata Učiteljskog studija Filozofskog fakulteta u Splitu i Transdisciplinarnog centra za promicanje održivog razvoja OdRaST, kojem su se priključile i studentice s Odsjeka ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Odsjeka Sociologije, naše studentice su sudjelovale u programu volontiranja Edukativno- kreativni asistent koji je dio projekta "Nepoznata Krka, skrivena blaga srednjeg i sjevernog toka rijeke Krke" sufinanciran sredstvima EU, https://nepoznata-krka.eu/2022/06/21/volonterski-programi-u-2022/

 

Program je održan u periodu od 16. - 25. listopada 2022. godine u edukativno-prihvatnom kompleksu, Eko-kampusu u Puljanima. Zahvaljujući projektu, studentice su upoznale lokalnu sredinu i kulturno-povijesne lokalitete Nacionalnog parka „Krka“, unaprijedile prirodoslovnu i ekološku pismenost te razvile empatiju prema prirodi, kao i njenoj zaštiti kroz načelo zavičajnosti i prema principima održivosti. Uz obilazak poučno pješačkih staza, dokumentiranje staza, studijskih posjeta udrugama Argonauta (Murter) i Ekološkoj udruzi Krka u Kninu, studentice su osmišljavale edukativne radionice i programe, spoznavši važnost izvanučioničke nastave koja je poveznica života i škole te je neizostavna sastavnica suvremenoga odgoja i obrazovanja. Svoje desetodnevno iskustvo zaokružile su kreirajući edukativnu radionicu za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole. Ostvarenjem osmišljenih programa učenici će imati priliku boraviti u zaštićenom prostoru, iskustveno učiti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i sadržajima vezanim za zaštićena područja i zaštitu prirode implementirajući održive načine života. Posebnu zahvalu za uspješno provedeni programa i divno prijateljstvo dugujemo koordinatorici volonterskog programa Doris Banić i edukatorici volonterskog programa Branki Telenti. Naše studentice su se vratile pune iskustava i pozitivnih dojmova, a ovo su neka od njih:

 

- Iskustvo koje ću pamtiti cijeli život.

- Desetodnevni boravak u prirodi i mirnom okruženju kao i razmjena znanja, iskustava  i stjecanje novih kompetencija. 

- Savršena ekipa, koordinatorice Branka i Doris svojim znanjem, iskustvom i entuzijazmom kao i cijelim programom  nadmašile su naša očekivanja.

- Korisna edukacija i lijepo iskustvo.

- Sretna sam što sam sudjelovala na ovom projektu na kojem sam upoznala nove prijatelje s kojima sam izgradila lijepe uspomene i veliko iskustvo.         

- Svima preporučujem ovakve projekte! Priroda, druženje, razmjena iskustava, učenje nečega novoga = neprocjenjivo.

- Hvala Branki i Doris koje su dale sve od sebe da osvijestimo koliki značaj zvanučionička nastava ima prednost nad učioničkom nastavom. Također im hvala na nizu primjera kojima su pokazale na koji način učenici mogu promatrati prirodu, a da o ne bude samo listajući udžbenike.                  

- Nakon ovih 10 predivnih dana u prirodi i niz aktivnosti koje smo obavljale još više me osvijestilo o obrazovanju učitelja osnovnih škola za izvanučioničku nastavu koja je vrlo važna u današnjem društvu kada su djeca više usmjerena na aktivnosti u zatvorenom prostoru zbog razvoja tehnologije. Nijedna učionica  ne može zamijeniti ono što nudi priroda.

- Nezaboravno iskustvo! Sretna sam što sam imala priliku s ostalim kolegicama napraviti projekt za učenike 3. i 4. razreda.

Fotogalerija

očuvanje života na kopnu

Popis obavijesti