MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

19.12.2022

Promocija knjige Željka Rapanića

U petak, 16. prosinca 2022 godine održana je promocija knige Željka Rapanića "Studije o ranom srednjevjekovlju" koju je priredio Ivan Basić.

O knjizi su govorili Mladen Ančić, Danijel Džino, Ivan Josipović i Ivan Basić.

U ovoj se knjizi objavljuje 20 radova prof. Rapanića iz polja povijesti i povijesti umjetnosti kasne antike i ranog srednjeg vijeka s teritorija istočnojadranske obale. Premda su predmetne teme u knjizi zemljopisno relativno usko definirane, rasprava o njima daleko nadilazi te međe jer postavljenom problematikom i načinom njihova rješavanja zadiru široko i duboko u općeeuropsku znanost koja se bavi tim pitanjima. Neki od tih radova već su davno objavljeni, no, kasniji istraživači tih tema u mnogim segmentima nisu ih nadišli pa su Rapanićevi znanstveni dosezi i napose metodologija njihova postizanja još uvijek nenadmašeni u našoj znanosti.

Odabir tekstova koji su tiskani u knjizi Studije o ranom srednjovjekovlju izvrsno oslikavaju upravo taj segment Rapanićeva rada i još jednom ga potvrđuju kao jednoga od najvažnijih, ako ne i najvažnijeg znanstvenika koji je, s različitih motrišta, vrlo temeljito i objektivno osvjetljavao predromaničko dalmatinsko umjetničko stvaralaštvo i s njim u vezi ranosrednjovjekovni kulturni pejzaž čime je za duže vrijeme zadužio hrvatsku kulturu općenito. Vrijednosti knjige doprinose završna poglavlja (izvori i literatura, sažetci na stranim jezicima, bibliografska bilješka, kazala imena i mjesta), a u knjigu nas uvodi opširan tekst priređivača i pisca predgovora, dr. Ivana Basića, povjesničara s Filozofskog fakulteta u Splitu, koji se već dokazao kao izvrstan poznavalac opusa Ž. Rapanića, kada je 2012. temeljito vrednovao cijeli njegov opus te uredio bibliografiju za zbornik Munuscula in honorem Željko Rapanić.

https://zvonimirsolin.hr/kultura/predstavljena-knjiga-radova-zeljka-rapanica-studije-o-ranom-srednjovjekovlju/

Fotoalbum

Popis obavijesti