MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

20.12.2022

Poklonstvo mudraca (slika islama) u likovnoj umjetnosti

ADVENT NA FILOZOFSKOM: U organizaciji Odsjeka za povijest umjetnosti, Klara Čapalija, predavačica na Odsjeku za PU, održala je predavanje o Temi Poklonstva u likovnoj umjetnosti (Slika islama u europskoj likovnoj umjetnosti).  

Fotoalbum

Popis obavijesti