MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

28.12.2022

IN MEMORIAM DR. SC. IVAN MIMICA, PROF. EMERITUS (1931.-2022.)

Filozofski fakultet u Splitu, oprašta se od svog uglednog djelatnika, kolege i profesora, dr.sc. Ivana Mimice, prof. emeritusa.

Ivan Mimica rodio se u Mimicama, pokraj Omiša, gdje je završio osnovnu školu. Nižu je gimnaziju polazio u Omišu i Zadru, a učiteljsku školu u Šibeniku. Na Višoj pedagoškoj školi u Splitu trogodišnjega trajanja, diplomirao je dvopredmetnu studijsku grupu hrvatski jezik i književnost jugoslavenskih naroda i povijest, a 1962. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, studijsku grupu Jugoslavenske književnosti i hrvatski jezik. Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1983. obranio je doktorsku disertaciju s temom o folkloristu S. Grčiću te stekao doktorat iz društveno-humanističkih znanosti, znanstvenoga područja filologije. Radio je na VI. osnovnoj eksperimentalnoj školi u Splitu, a od 1963. do 2002. radi kao profesor više škole i sveučilišni profesor na Pedagoškoj akademiji, Filozofskom fakultetu u Zadru – OOUR prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Visokoj učiteljskoj školi i, naposljetku, na Filozofskom fakultetu u Splitu. 

Uz svoje osnovne obveze na radnom mjestu bio je vrlo aktivan u kulturnom životu. Bio je pokretač i sudionik brojnih akcija u izdavačkoj djelatnosti. Više je godina bio član uredništva omladinskog književnog časopisa “Vidik” (1957.-1964.), član uredništva časopisa za pedagoška i školska pitanja “Školski vjesnik” (1971.-1980.) i predsjednik Izdavačkog savjeta te publikacije. Prigodom obilježavanja 30. obljetnice “Školskog vjesnika” 1981. god. dodijeljeno mu je priznanje za zasluge na uređivanju i suradnji u časopisu. Također je bio članom uredništva Biblioteke suvremenih pisaca Matice hrvatske u Splitu, a zatim više godina urednikom Biblioteke suvremenih pisaca (1974.-1978.) i Biblioteke antologija (1976.-1978.) Čakavskog sabora u Splitu te članom uredništva Biblioteke “Mogućnosti” i Dječje biblioteke “Halugica” Književnoga kruga.  Bio je i članom Odbora urednika edicije “Splitski književni krug” (1977.-1980.), koju je pokrenuo Čakavski sabor a nastavio Književni krug Split.  Bio je član Hrvatskoga društva folklorista, član Matice hrvatske u Splitu, odnosno u Zagrebu i dugogodišnji član Književnog kruga u Splitu. U Književnom je krugu obnašao upravljačke dužnosti, a bio je i urednik prestižne Biblioteke znanstvenih djela Književnog kruga.

Dr. sc. Ivan Mimica, prof. emeritus, čitav se svoj životni i radni vijek bavio proučavanjem književnosti, posebno one usmenog postanja te proučavanjem metodičko-nastavnih i školskih pitanja. Iz tih je područja objavio čitav niz studija, rasprava, eseja, članaka i kritičkih prikaza u različitim stručnim, znanstvenim i književnim publikacijama. Bio je pokretač i sudionik brojnih akcija u izdavačkoj djelatnosti, pisao lirske pjesme i kraće prozne tekstove za djecu i mladež te ih objavljivao u književnim časopisima, u skupnim izborima i drugim publikacijama. Bavio se problematikom kroatističkog studija i studija razredne nastave na pedagoškim akademijama i nastavničkim fakultetima te općim pitanjima izobrazbe nastavnika u Hrvatskoj.  Prof. Mimica je jedan od prvih začetnika reforme Pedagoške akademije i ideje o potrebi četverogodišnjeg školovanja osnovnoškolskih nastavnika predmetne nastave u Hrvatskoj te prerastanja tadašnjih dvogodišnjih pedagoških akademija u visoke nastavničke institucije. Bio je direktor i dekan Pedagoške akademije, aktivni zagovornik tog projekta do njegova službenog prihvaćanja na lokalnoj i na nacionalnoj razini, odnosno sve do njegove konačne realizacije 1978. godine osnivanjem pedagoških i drugih nastavničkih fakulteta. Među važne zasluge u bogatoj profesionalnoj i javnoj djelatnosti prof. Mimice, je i osnivanje studija humanističkih znanosti u Splitu 2001. godine. On je, s malom skupinom svojih kolega s nastavničkih studija, članova Povjerenstva za ustroj Odjela humanističkih znanosti, pokrenuo ideju o vraćanju humanističkih studija u grad pod Marjanom, pa je u ak. god. 2001./2002. osnovan Odjel za humanističke studije te upisana prva generacija redovnih studenata na sveučilišni studij kroatistike, anglistike i talijanistike, što je kasnije dovelo do osnivanja Filozofskog fakulteta u Splitu. Svojim nastavnim i kulturnim radom, svojim bavljenjem književno-povijesnim i obrazovnim pitanjima prof. Mimica je stekao ugled vrsnog profesora i znanstvenika te uglednog kulturnog djelatnika i intelektualca.

Dr. sc. Ivanu Mimici uručena je nagrada za životno djelo Filozofskoga fakulteta u Splitu  7. listopada 2021., zbog iznimnog doprinosa ustrojavanju, razvoju i djelovanju Fakulteta te promicanju njegovog položaja i ugleda u Republici Hrvatskoj.

 

Popis obavijesti