MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

03.03.2023

Održana znanstveno-stručna konferencija:  Nastavničkim kompetencijama prema kompetencijama studenata

Na Filozofskom fakultetu u Splitu je 2. ožujka 2023. održana znanstveno-stručna konferencija Nastavničkim kompetencijama prema kompetencijama studenata u organizaciji Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja, Centra za planiranje i razvoj karijera te odsjeka za pedagogiju i psihologiju našeg Fakulteta. Sudjelovalo je gotovo 200 visokoškolskih nastavnika, mentora u vježbaonicama i vanjskih suradnika koji su imali priliku poslušati plenarna predavanja pozvanih predavača (prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, dr. sc. Dubravka Miljković, prof. emerita, prof. dr. sc. Ivanka Živčić Bećirević i izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović) te sudjelovati u panel-raspravama. Konferenciju je otvorio prorektor za studente, nastavu i poslovanje Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Nikola Koceić Bilan. Zahvaljujemo organizatorima, predavačima, moderatorima i svim sudionicima!

fotoalbum 

više

Popis obavijesti