MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

17.03.2023

SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA STATUTA FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU

Dana 22. listopada 2022. godine, stupio je na snagu Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/22.- u daljnjem tekstu: Zakon), koji u članku 109. st. 1. propisuje obvezu visokih učilišta na usklađivanje Statuta i drugih općih akata sa Zakonom i to najkasnije u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona.

Filozofski fakultet u Splitu provodi javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta Filozofskog fakulteta u Splitu.

Primjedbe, prijedlozi i komentari na Nacrt prijedloga Statuta Fakulteta dostavljaju se e poštom na adresu pisarnica@ffst.hr, do uključivo 31. ožujka 2023. godine.

Nacrt prijedloga Statuta i obrazac za dostavljanje prijava dostupni su na poveznici

Nacrt

Obrazac

Popis obavijesti