MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

20.04.2023

Održan INFO DAN o studiju Democracy and Resilience in Modern Society

U četvrtak, 20. travnja 2023. u Velikoj vijećnici Filozofskog fakulteta održan je INFO DAN o novom studijskom programu Democracy and Resilience in Modern Society. Ovaj interdisciplinarni diplomski studijski program budućim studentima predstavile su dekanica Filozofskog fakulteta, prof. dr.sc. Gloria Vickov i prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr.sc. Antonela Marić, u nazočnosti kolega, suradnika na programu. 

Riječ je o samofinancirajućem interdisciplinarnom studijskom programu u suradnji sa Sapir Academic College-om iz Izraela. Upravo suradnja s državom Izrael predstavlja dodanu vrijednost ovog studija, s ciljem recipročnog razumijevanja nacionalnih i kulturnih identiteta dviju država i njihovih budućih perspektiva, kako na pojedinačnoj razini tako i u širem društvenom  kontekstu. Na predstavljanju je posebno istaknuta interdisciplinarna orijentacija studija kojom se znanstvenim postulatima obrađuju pitanja hrvatsko-izraelskih kulturno-povijesnih i političkih odnosa, odnosno teme  koje sežu od nacionalnih književnosti, povijesti, religije,  prava i ekonomije do sadržaja vezanih uz tehničke i druge znanstvene discipline kao što su umjetna inteligencija i kibernetička sigurnost. Nastavnici na programu su eminentni stručnjaci koji dolaze ne samo iz Izraela, nego i iz drugih država europskog kontinenta te stručnjaci sa sastavnica Sveučilišta u Splitu i Filozofskog fakulteta. Budući će diplomanti steći kompetencije i znanja koja su univerzalna i specifična, a koja će im omogućiti rad u zemljama EU i šire. Diplomanti mogu započeti profesionalnu karijeru u brojnim akademskim i kulturnim institucijama, ministarstvima, državnim i lokalnim institucijama, diplomaciji, muzejima, medijima, odvjetničkim uredima ili drugim institucijama i tvrtkama kojima su potrebne vještine stečene u programu. Stjecanje interdisciplinarne istraživačke prakse otvara mogućnosti za profesinalne aktivnosti u različitim administrativnim i javnim tijelima, administraciji u kulturi, turističkom sektoru, novinarstvu i izdavaštvu, u odnosima s javnošću u privatnom sektoru, menadžmentu u javnom sektoru, u nevladinim udrugama i drugim sličnim organizacijama. Nazočnima se video linkom obratila i prof. dr. sc. Ana Marušić s Medicinskog fakulteta u Splitu te doc. dr. sc. Ori Lev sa Sapir College-a, kao i suradnici na programu koji su budućim studentima predstavili sadržaj kolegija kojih su nositelji.  

Ana Marušić video  poruka 

Ori Lev video  poruka 

Fotogalerija (T. Ljubičić)

kvalitetno obrazovanje

Popis obavijesti