MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

27.04.2023

Javno predavanje „U zdravom tijelu zdrav duh“

Predavanje pod nazivom „U zdravom tijelu zdrav duh“, u organizaciji Alumnija Filozofskog fakulteta u Splitu, održano je 26. travnja u Teatrinu u Solinu. Odgovore na pitanja o tjelesnoj aktivnosti te zdravoj prehrani ponudili su sljedeći predavači:

Vesna Ružić, ravnateljica OŠ kraljice Jelene (prehrana u školi-izazovi), Katarina Volarević, mag. prim. educ. (pravila i zdrava prehrana), Vesna Žižić, tajnica SSSD grada Solina i okolice (važnost bavljenja plivanjem), te Sanja Ivančić, mag. prim. educ. (izazovi tjelesne i zdravstvene kulture u generaciji "Z") koja je ujedno bila u ulozi moderatorice.

Činjenica je  da djeca vole kretanje i igru, a osobito vole ići u parkove ili na igrališta. No, ono što nije očito jest da igranje u parku ili na igralištu omogućuje djeci da steknu dobre navike bavljenja tjelesnom aktivnošću bitnom za zdravo odraslo doba života. Uz fizičku aktivnost, potrebno je naglasiti važnost zdrave prehrane. Ona je izrazito bitna u vremenu odrastanja kada se stječu životne navike i ponašanja koja, ako su nepravilna, predstavljaju osnovu za kasniji razvoj kroničnih nezaraznih bolesti (debljina, šećerna bolest, neki oblici karcinoma, srčano-žilne bolesti) koje su danas najveći uzrok obolijevanja i smrtnosti razvijenog dijela svijeta. Promocija zdravih stilova života prioritet je na međunarodnoj razini, a dostupnost i primjena pravilne prehrane jedan je od temeljnih preduvjeta kako bi se postigla što je moguće veća razina zdravlja, osobito u djetinjstvu.

Popis obavijesti