MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Monuments: space, form, meaning

Code: 88043
ECTS: 2.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
 1. Lewis Mumford: The Culture of Cities
 2. Elliott, D., Ades, D., Benton, T., Boyd Whyte, I., Hobsbawm, E.J.: Art and Power, Europe under Dictators (1930-1945), katalog izložbe
 3. Sergiusz Michalski: Public Monuments: Art in Political Bondage 1870-1997
 4. Ljiljana Kolešnik: Između tradicije i dekonstrukcije. Problem suvremenih spomenika žrtvama holokausta, Anali Galerije Antuna Augustinčića, br. 26.
 5. Ljiljana Kolešnik: Ikonografija socrealizma u opusu Antuna Augustinčića, Peristil br. 37.
 6. Ljiljana Kolešnik: Ikonografija socrealizma u poslijeratnom opusu Antuna Augustinčića (II), Anali Galerije Antuna Augustinčića, br. 15.
 7. Radovan Ivančević: Kružna forma u opusu Ivana Meštrovića, Život umjetnosti 43-44
 8. Ljiljana Kolešnik: Nedovršeni Meštrovićev spomenik Jozefu Pilsudskom u Varšavi, Radovi Instituta za povijest umjetnosti 19
 9. .
 10. Zdenko Kolacio: O prostorima, spomenicima, izvorima, umjetnosti, Forum. Časopis za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 29, br. 4-5.
 11. Zdenko Kolacio: Skulptura i prostor grada: (razmišljanja), Forum. Časopis Razreda za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 41, br. 6
 12. Peter Carrier: Fiksiranje sjećanja, Spomenik ubijenim europskim Židovima u Berlinu, Život umjetnosti 64
 13. Georg Schöllhammer: Rosa Luksemburška, Život umjetnosti 65-66
 14. Pierre Stiwer: Jedna ženska priča, Život umjetnosti 65-66
 15. Božidar Pejković (ur.): Anali Galerije Antuna Augustinčića, br. 21-25
5. semester
Povijest umjetnosti 5 - Regular studij - Art History
Consultations schedule: