MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Integracija u Europski prostor visokog obrazovanja, internacionalizacija studijskih programa, te povećanje dolazne i odlazne međunarodne mobilnosti studenata i nastavnika zazuzimaju važno mjesto među strateškim ciljevima Sveučilišta u Splitu.

Međunarodna mobilnost studenata i osoblja Filozofskog fakulteta odvija se najvećim dijelom u sklopu programa kao što su: Erasmus+ CEEPUS, Bilateralni programiMSCA i drugi.

 Interaktivna karta ugovora za mobilnost studenata i osoblja u sklopu programa   Erasmus+

Mobilnost studenata i osoblja u okviru programa Erasmus+ odvija se temeljem natječaja koje raspisuje Sveučilište u Splitu, a koje možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Mobilnost u svrhu studija ili u svrhu odžavanja nastave (profesori) moguća je prema bilo kojem od partnerskih sveučilišta unutar godišnjih kvota i područja razmjene kako su definirani ugovorima Sveučilišta u Splitu. Ažurirana lista ugovora objavljuje se u sklopu svakog natječaja, a pregled važećih ugovora, prema područjima razmjene i s podacima o ugovorenim godišnjim kvotama za mobilnost  možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 Popis ugovora za mobilnost studenata 

 Ponude stručne prakse za studente

 Popis ustanova koje su primile naše studente na Erasmus+ stručnu praksu (2015-20)

 Popis ugovora za mobilnost osobljaodržavanje nastave 

 Popis ugovora za mobilnost osoblja: stručno usavršavanje

N.B. Za mobilnost osoblja u svrhu stručnog usavršavanja nije nužno postojanje bilateralnog ugovora, ali ustanova primateljica mora biti nositeljica Erasmus povelje. 

 Ponude stručnog usavršavanja osoblja

 Fakultetska Erasmus koordinatorica :

 Tamara Ljubičić, voditeljica Odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

PON-PET 08:30 - 11:00  12:30-15:30 

 e-mail: ljubicic@ffst.hr TEL 021 329 290

 

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti u kojem sudjeluju:  Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U CEEPUS-u se omogućuju tri osnovne vrste mobilnosti. To su:

Nacionalni ured za CEEPUS: Agencija za mobilnost i programe Europske unije; e-mail: ceepus@mobilnost.hr

T: +385 (0)1 500 5635, F: +385 (0) 1 5005 699

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

Suradnja na međunarodnim projektima od iznimne je važnosti za razvoj znanstvene izvrsnosti i uključenje u Europski istraživački prostor (European Research Area - ERA).

Popis i kratkih opis navažnijih međunarodnih projekata ukojima su sudjelovali naši znanstvenici pogledajte ovdje

Međunarodna mobilnost znanstvenika financira se između ostalog i kroz program Marie Skłodowska-Curie

 i to:

Popis otvorenih MSC natječaja pogledajte ovdje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti voditeljici Odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću: 

Tamara Ljubičić, mr. Europskih studija

ljubicic@ffst.hr

 

 


05.04.2023

Nastavna baza RPO u Berlinu

Dana 04. travnja 2023., delegacija Visoke pedagoške škole u sastavu Katerina Grohmann, glazbena pedagoginja i Klaus Aleker-Owens, ravnatelj škole, posjetili su Filozofski fakultet.  Sastanak je upriličen nakon preliminarnih dogovora o potpisu sporazuma o suradnji, kojim se predviđaju aktivnosti na međunarodnim projektima od obostranog interesa. Temeljem sporazuma, G.A.L.B. Berufsfachschule  für Sozialassistenz,  Altenpflege und Sozialpädagogik iz Berlina postaje međunarodna nastavna baza Filozofskog fakulteta. Jedan od glavnih ciljeva ove suradnje je studentima Filozofskog fakulteta, omogućiti stjecanje boljeg uvida u europsku dimenziju učenja i poučavanja kroz sudjelovanje u nastavi i aktivnostima koje ova visoka škola provodi na kolegijima iz socijalne pedagogije, rehabilitacije i socijalne skrbi, odnosno kolegijima iz domene ranog i predškolskog odgoja, posebno kroz implementaciju glazbe i drugih umjetnosti. Sastanku su, uz prodekanicu za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Antonelu Marić i prodekana za financije i materijalno poslovanje doc. dr. sc. Vedrana Barbarića, nazočili pročelnik Odsjeka za rani i predškolski odgoj doc. dr. sc. Branimir Mendeš, doc. dr. sc. Toni Maglica, dr. sc. Marijo Krnić, asistentica Daniela Petrušić i asistentica Iskra Tomić Kaselj. Dogovoreni su prvi konkretni koraci ove suradnje, kao i modaliteti rada i razmjene iskustava studenata i nastavnika. 

Popis obavijesti