MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić

bresant@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za hrvatski jezik i književnost izvodi preddiplomski i diplomski dvopredmetni studij koji je moguće kombinirati s drugim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

 

Preddiplomski studij

Preddiplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti obuhvaća sve temeljne sadržaje iz područja jezikoslovlja i književnosti. Studentima omogućuje razvoj postojećih i usvajanje novih kompetencija iz kroatističke struke.

Završetkom ovog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti.

Sveučilišnim prvostupnicima hrvatskog jezika i književnosti pruža se mogućnost za rad u kulturnim i upravnim institucijama, nakladništvu, medijima, turizmu te na suradničkim mjestima na projektima kao i zanimanjima u kojima se traži poznavanje hrvatskog jezika, književnosti i kulture.

Program studija Hrvatskog jezika i književnosti na preddiplomskoj razini usporediv je sa srodnim kroatističkim studijima u Republici Hrvatskoj što omogućuje nesmetanu pokretljivost studenata prema sličnim studijima na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

 

Diplomski studij

 

Diplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti strukturiran je dvojako; studenti mogu birati nastavničko ili kulturološko usmjerenje.

Završetkom diplomskog studija nastavničkog usmjerenja student je osposobljen za posao profesora u osnovnim i srednjim školama, a završetkom kulturološkog usmjerenja za, primjerice, uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima, i sl.

Završetkom ovog diplomskog studija stječe se akademski naziv: magistar edukacije  hrvatskog jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.) za nastavničko usmjerenje ili magistar hrvatskog jezika i književnosti (mag. philol. croat.) za kulturološko usmjerenje.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Marko Dragić Email 310
prof. dr. sc. Boris Škvorc Email 314 (3. kat)

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova Email 234
prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin Email 1. kat: soba 234

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić Email  
izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić Email 206
izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović Email  
izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić Email 235

Docent

doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov Email  
doc. dr. sc. Eni Buljubašić Email 206

Viši predavač

v. pred. dr. sc. Helena Burić Email  

Viši lektor

v. lekt. dr. sc. Josipa Korljan Bešlić Email  

Viši asistent

dr. sc. Nikola Sunara Email 206

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Inoslav Bešker Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen Email  

Docent

doc. dr. sc. Josip Lasić Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Dijalektologija 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Europske književne tradicije 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Fonetika i fonologija 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatska književnost 20. stoljeća 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma 4 preddiplomski  
Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse 3 preddiplomski  
Hrvatska usmena književnost 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik u pismu i govoru 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične vježbe 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Jezik i različiti diskursi 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Književnost i zbilja 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Leksikologija i onomastika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metode istraživanja u filologiji 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Metodika nastave književnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodološki pristupi književnom tekstu 5 preddiplomski  
Morfologija i tvorba riječi 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Nastavna praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Povijest hrvatskog jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti 5 preddiplomski  
Sintaksa hrvatskog jezika 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Sociolingvistika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Starocrkvenoslavenski jezik 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Stilistika 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Teorija jezika 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Teorija književnosti 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) 4 diplomski  
Engleski jezik za potrebe studiranja 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Govorničke vještine u nastavi 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatska hagiografska baština 4, 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Hrvatska i Europa - književne i kulturne veze 4, 6 preddiplomski  
Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu 3 diplomski  
Hrvatski za strance A 1 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatski za strance A 2 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Inojezični hrvatski 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Interpretacija književnog teksta 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izvanzapadne književne tradicije 4, 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Književnost i Mediteran 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Književnost za mladež u nastavi 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kontrastivna frazeologija 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Lektura i korektura 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Mitovi, predaje i legende Hrvata 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Osnove latinskog jezika 2, 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Osnove poetike: književne vrste i razdoblja s primjerima 3, 5 preddiplomski  
Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi 3 diplomski  
Semantika i pragmatika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Stilističke analize lirike i proze 4, 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Toponimija istočne obale Jadrana 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u kognitivnu gramatiku hrvatskog jezika 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Završni rad - hrvatski jezik i književnost 6 preddiplomski  

Dokumenti

Korisne poveznice

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 50 od 86
Stranica 1 od 2
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Konzultacije kod doc. dr. sc. Tanje Brešan Ančić Objavljeno 20. 2. 2023. u 07:52
[^] Konzultacije kod prof. dr. sc. Anite Runjić-Stoilove Objavljeno 31. 1. 2023. u 13:38
[^] UPIS PREDMETA ZA LJETNI SEMESTAR PREKO STUDOMATA Objavljeno 30. 1. 2023. u 13:06
[^] Poziv za sistematske preglede studenata 1. godine preddiplomskih dvopredmetnih studija Objavljeno 23. 1. 2023. u 11:31
[^] Poziv za sudjelovanje u istraživanju Objavljeno 12. 1. 2023. u 11:09
[^] Prijava teme završnog/diplomskog rada Objavljeno 9. 1. 2023. u 14:32
[^] Odgoda nastave Objavljeno 12. 12. 2022. u 13:04
[^] Upis predmeta Engleski jezik za potrebe studiranja Objavljeno 7. 10. 2022. u 12:59
[^] Obavijest studentima Objavljeno 5. 10. 2022. u 09:44
[^] Obavijest studentima Objavljeno 26. 9. 2022. u 10:26 Uređeno: 26. 9. 2022. u 10:34
[^] Konzultacije kod doc. dr. sc. Tanje Brešan Ančić Objavljeno 6. 9. 2022. u 09:21
[^] Konzultacije kod doc. dr. sc. Tanje Brešan Ančić Objavljeno 28. 6. 2022. u 14:05
[^] Obavijest o početku prijava ispita ljetnog semestra Objavljeno 10. 6. 2022. u 13:09
[^] Gostujuće predavanje izv. prof. dr. sc. Ane Mikić Čolić Objavljeno 20. 5. 2022. u 10:32
[^] Konzultacije kod doc. dr. sc. Tanje Brešan Ančić Objavljeno 17. 5. 2022. u 11:01
[^] Konzultacije kod doc. dr. sc. Tanje Brešan Ančić Objavljeno 11. 4. 2022. u 12:40
[^] Konzultacije kod doc. dr. sc. Tanje Brešan Ančić Objavljeno 23. 2. 2022. u 08:02
[^] Natječaj za objavu studentskih radova vezanih uz književnost i jezik Objavljeno 1. 2. 2022. u 08:01
[^] Prijava teme završnog/diplomskog rada Objavljeno 14. 1. 2022. u 11:01
[^] Obavijest za studente Objavljeno 22. 12. 2021. u 10:05
[^] Gostujuće predavanje prof. Lade Badurine pod nazivom "Od rečenice do teksta" Objavljeno 3. 12. 2021. u 13:56
[^] Nastava iz kolegija Engleski za potrebe studiranja Objavljeno 4. 10. 2021. u 07:56 Uređeno: 22. 10. 2021. u 13:27
[^] Raspored primanja studenata prve godine Objavljeno 20. 9. 2021. u 07:55 Uređeno: 20. 9. 2021. u 08:01
[^] Konzultacije kod doc. dr. sc. Tanje Brešan Ančić Objavljeno 8. 9. 2021. u 10:13
[^] Upis ocjena kod doc. dr. sc. Tanje Brešan Ančić Objavljeno 16. 7. 2021. u 10:14
[^] Potpisivanje indeksa kod prof. dr. sc. Borisa Škvorca Objavljeno 17. 5. 2021. u 08:20
[^] Popisi studenata po predmetima Objavljeno 24. 2. 2021. u 13:32 Uređeno: 15. 3. 2021. u 10:10
[^] Odabir izbornih kolegija LJETNOG SEMESTRA u akad. god. 2020./2021. Objavljeno 26. 1. 2021. u 11:18
[^] Prijava tema završnih i diplomskih radova Objavljeno 25. 1. 2021. u 08:26 Uređeno: 25. 1. 2021. u 08:26
[^] Konzultacije kod izv. prof. dr. sc. Anite Runjić-Stoilove Objavljeno 22. 1. 2021. u 11:02
[^] Popis studenata 2. godine diplomskog studija po predmetima Objavljeno 2. 10. 2020. u 12:29 Uređeno: 14. 10. 2020. u 07:54
[^] Popis studenata 1. godine diplomskog studija po predmetima ZAJEDNIČKE OSNOVE Objavljeno 2. 10. 2020. u 12:28 Uređeno: 5. 10. 2020. u 10:10
[^] Popis studenata 1. godine diplomskog studija po predmetima Objavljeno 2. 10. 2020. u 12:27
[^] Popis studenata 3. godine preddiplomskog studija po predmetima Objavljeno 2. 10. 2020. u 11:26 Uređeno: 8. 10. 2020. u 10:51
[^] Popis studenata 2. godine preddiplomskog studija po predmetima Objavljeno 2. 10. 2020. u 11:23 Uređeno: 13. 10. 2020. u 07:55
[^] Obavijest za studente koji su u ovoj ak. god. upisali predmet/e iz prošle ak. god. Objavljeno 29. 9. 2020. u 11:56
[^] Popis studenata 1. godine preddiplomskog studija po predmetima Objavljeno 25. 9. 2020. u 11:25 Uređeno: 14. 10. 2020. u 09:51
[^] Popis studenata 1. godine preddiplomskog studija po grupama, za primanje brucoša 28.9.2020. Objavljeno 22. 9. 2020. u 09:50 Uređeno: 24. 9. 2020. u 09:11
[^] Otkazivanje nastave - izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova Objavljeno 18. 11. 2019. u 14:52
[^] Susret s Lukom Paljetkom Objavljeno 15. 10. 2019. u 09:12
[^] Obavijest studentima Sveučilišnog diplomskog studija Hrvatski jezik i književnost nastavničkog usmjerenja Objavljeno 1. 10. 2019. u 11:59
[^] Prijave tema završnih/diplomskih radova Objavljeno 28. 1. 2019. u 13:35
[^] Konzultacije dr.sc. Eni Buljubašić - 24. 1. 2019. Objavljeno 24. 1. 2019. u 12:25
[^] Gostujuća predavanja prof. dr. sc. Diane Stolac i doc. dr. sc. Anastazije Vlastelić sa Sveučilišta u Rijeci Objavljeno 29. 11. 2018. u 08:33
[^] Nastupno predavanje dr. sc. Lucijane Armande Šundov Objavljeno 26. 10. 2018. u 13:54
[^] izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova - obavijest Objavljeno 10. 7. 2018. u 13:03
[^] dr. sc. Lucijana Armanda Šundov - konzultacije Objavljeno 26. 6. 2018. u 15:04
[^] Gostujuća predavanja na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Objavljeno 14. 5. 2018. u 11:35
[^] Stipendije za ljetnu školu u Ateni Objavljeno 10. 5. 2018. u 08:53
[^] Predavanje Antonine Kurtok Objavljeno 25. 4. 2018. u 20:06 Uređeno: 25. 4. 2018. u 20:07