MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Antička mitologija i ikonografija

Šifra: 131117
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Torlak
Izvođači: doc. dr. sc. Ana Torlak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razmatranjem problemskih tema i analizom povijesnih izvora studenti će nadograditi znanje iz područja antičke umjetnosti te razviti sposobnosti analize i diskusije o umjetničkim djelima. Cilj je upoznati studente sa slojevitošću povijesno-umjetničke interpretacije kroz mitološke teme, ikonografiju pojedinih spomenika kroz analizu umjetničkih djela. Sveobuhvatni pristup pojedinim temama čini ovaj kolegij zanimljivim i za studente drugih sastavnica.
Literatura:
  1. Hard, Robin: The Routledge Handbook of Greek Mythology: Based on H.J. Rose's Handbook of Greek Mythology
  2. Karl Kerényi: Eleuzinski misteriji
  3. J. Pinsent,: Grčka mitologija
  4. J. Hall: Rječnik tema i simbola u umjetnosti
  5. S. Perown: Rimska mitologija
Preporučena literatura:
  1. V. Zamarovsky,: Junaci antičkih mitova, Zagreb
  2. R. MacMullen,: Paganism in the Roman Empire
  3. P. Olalla,: Mitološki atlas Grčke
3. semestar
Povijest umjetnosti 3. zimski sem (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest umjetnosti
Termini konzultacija: