MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

FILOZOFIJA PRIRODE I

Šifra: 67466
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni je cilj predmeta da student usvoji ključne pojmove klasične filozofije prirode u njihovim povijesnim ostvarajima od Aristotela do Boškovića: sila i tvar, prostor i vrijeme, neprekidnina i beskonačnina.


Izvedbeni plan:

1. Klasična filozofija prirode u epohalnim povijesnim ostvarajima (2P)
2. Platonova filozofija prirode (2P)
3. Aristotel o beskonačnini (2P)
4. Aristotel o neprekidnini (2P)
5. Aristotel o gibanju (2P)
6. Aristotel o mjestu, praznini i vremenu (2P)
7. Supstancijalna i akcidentalna promjenjivost materijalnog bića (2P)
8. Sastavljanost materijalnog bića na akt i potenciju (2P)
9. Dokazi hilermofističke sastavljenosti materijalnog bića (2P)
10. Metafizičke posljedice hilermofističke sastavljenosti materijalnog bića (2P)
11. Petrić o beskonačnini (2P)
12. Petrić o neprekidnini (2P)
13. Dva pokušaja matematizacije: Cavalierijeva metoda indivizibila i
Newtonova metoda prvih i posljednjih omjera (2P)
14. Bošković o sili i tvari (2P)
15. Bošković o prostoru i vremenu (2P)
Literatura:
  1. Aristotel: Fizika
  2. Toma Akvinski: Izabrano djelo
  3. Frane Petrić: Nova sveopća fillozofija (Pancosmia)
  4. Ivica Martinović: Neprekidnina i beskonačnina od predsokratovaca do Newtona (samo za studente)
  5. Ivica Martinović: Petrićevi prigovori Aristotelovu pojmu neprekidnine
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: