MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

FILOZOFIJA PRIRODE II

Šifra: 67472
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni je cilj predmeta da student stekne osnovne spoznaje o glavnim obilježjima Boškovićeve filozofije prirode i razumije osnovne procese u njezinoj europskoj recepciji.


Izvedbeni plan:

1. Boškovićeva teorija sila (2P)
2. Boškovićeve točke tvari (2P)
3. Boškovićev nauk o prostoru i vremenu (2P)
4. Bošković o nemogućnosti neposredne spoznaje apsolutne udaljenosti (1P)
5. Bošković o inerciji (2P)
6. Bošković o trima Newtonovim zakonima gibanja (1P)
7. Bošković o Newtonovu zakonu opće gravitacije (2P)
8. Primjena Boškovićeve teorije na sva opća svojstva fizičkog tijela (2P)
9. Primjena Boškoviće teorije sila na neka posebna svojstva fizičkog tijela (2P)
10. Primjena Boškovićeve teorije sila na 'principe kemijskih operacija' (2P)
11. Bošković o temeljnim pojmovima posebnih fizika: vatra, svjetlost, okus, miris, elektricitet i magnetizam (2P)
12. Recepcija Boškovićeve teorije sila u Engleskoj i Škotskoj (2P)
13. Recepcija Boškovićeve teorije sila u Austriji, Ugarskoj i Slovačkoj (2P)
14. Recepcija Boškovićeve teorije sila u Bavarskoj (2P)
15. Recepcija Boškovićeve teorije sila u Italiji (2P)
16. Recepcija Boškovićeve teorije sila u Hrvatskoj (2P)
Literatura:
  1. Ruđer Bošković: Teorija prirodne filozofije
  2. Ivica Martinović: Temeljna dedukcija Boškovićeve filozofije prirode
  3. Ivica Martinović: Razlikovna obilježja Boškovićeve prirodne filozofije (samo za studente
  4. Ivica Martinović: Boškovićevci na hrvatskim filozofskim učilištima od 1770. do 1834
  5. Ivica Martinović: Recepcija Boškovićeve filozofije na austrijskim učilištima do 1773. godine
  6. Ivica Martinović: Recepcija Boškovićeve prirodne filozofije u Parizu
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: