MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Šifra: 184992
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ines Blažević
Izvođači: pred. dr. sc. Martina Lončar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će upoznati izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u slobodnom vremenu učenika te njihove pedagoške aspekte i implikacije. Analizirati će utjecaj izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti različitih područja na cjelokupni razvoj učenika. Studenti će se ujedno osposobiti za planiranje i programiranje izvannastavnih aktivnosti kao dijela školskoga kurikuluma, metodičku artikulaciju kao uočavanje i poticanje stvaralačkih potencijala učenika.
Literatura:
  1. Blažević, I.: Igra i izvannastavne aktivnosti u prirodoslovnom i društveno-humanističkom području. U: Ivon, H. i Mendeš, B. (ur.): Dijete, igra, stvaralaštvo
  2. Mlinarević, V.,Mlinarević, V., Brust Nemet, M.: Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu
  3. Pejić Papak, P. i Vidulin, S.: Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi
  4. Previšić, V.: Izvannastavne aktivnosti i stvaralaštvo
Preporučena literatura:
  1. Huizinga, J.: Homo ludens
  2. Larson, R.W., Verma, S.: How children and adolescents spend time across the World: Work, play, and developmental opportunities
  3. Previšić, V.: Slobodno vrijeme između pedagogijske teorije i odgojne prakse
  4. Šiljković, Ž., Rajić, V. i Bertić, D.: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
  5. Zrilić, S. i Košta, T.: Učitelj kreator izvannastavnih aktivnosti
2. semestar
Pedagogija 2.ljetni sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: