MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kreativnost kao pedagoški izazov

Šifra: 130663
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Izvođači: Sani Ćavar, mag. paed. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za uočavanje i poticanje vlastitih i učeničkih kreativnih potencijala te ih potaknuti na kreativno mišljenje.
Literatura:
 1. Arar., Lj. i Rački, Ž: Priroda kreativnosti
 2. Armstrong, T: Višestruke inteligencije u razredu
 3. Čudina-Obradović, M: Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje
 4. George, D: Obrazovanje darovitih: kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike
 5. Jukić, T: Implicitne teorije kreativnosti u ranom odgoju i obrazovanju
 6. Jukić, T: Mogućnosti poticanja dječje kreativnosti u odgojno-obrazovnom procesu. U: Ivon, H. (ur.), Djeca i mladež u svijetu umjetnosti.
 7. Srića, V: Kreativnost i kako je povećati
 8. Vizek Vidović, V., Rijavec, M. i Vlahović-Štetić, V: Psihologija obrazovanja
Preporučena literatura:
 1. (odabrana poglavlja)
 2. Craft, A., Jeffrey, B., Leibling, M. (ur.): Creativity in Education
 3. ,445-455
 4. ,7-16
 5. ,53-66
1. semestar
Pedagogija preddiplomski (zimski semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

3. semestar
Pedagogija preddiplomski (zimski semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

5. semestar
Pedagogija preddiplomski (zimski semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: