MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Mitovi, predaje i legende Hrvata

Šifra: 203998
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
Izvođači: Josip Radovan - Seminar
doc. dr. sc. Nikola Sunara - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje studenata za doživljaj i razumijevanje estetskih, etičkih, spoznajnih i drugih vrijednosti ostvarenja mitova, predaja i legendi Hrvata u europskom kontekstu. Poseban je akcent predmeta na čuvanju nematerijalne kulturne baštine.
Ishodi učenja:
 1. Na terenu izvorno istraživati mitove, predaje i legende.
 2. Proučavati stručnu i znanstvenu literaturu.
 3. Spoznati estetsku i životnu vrijednost mitova, predaja i legendi.
 4. Metodom analize formirati vlastita mišljenja.
 5. Metodom komparacije formirati vlastita mišljenja o mitovima, predajama i legendama Hrvata u kontekstu europske i svjetske hagiografije.
 6. Proučavati interferencije mitove, predaje i legende u pisanoj književnosti.
 7. Raspravljati o edukativnosti i didaktičnosti mitova, predaja i legendi.
Literatura:
 1. Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti. Fakultetski udžbenik. (Poglavlja o mitskim i demonološkim predajama) http://inet1.ffst.hr/images/50013808/Dragic.Poetika.Povijest.pdf, Mitska i demonska bića u hrvatskoj usmenoj i pisanoj književnosti., Dragić, Marko, Split Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu., 2008.
 2. Stara vjera Srba i Hrvata. (pretisak)., Vjerovanja arhetipskoga postanja., Nodilo, Natko., Split: Logos., 1991.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Hrvatska usmena književnost
3. semestar
Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 3. semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

5. semestar
Hrvatski jezik 5 - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Nikola Sunara:

  Nakon nastave ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

  Lokacija: