MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Mediteranski svijet u ranome novom vijeku

Šifra: 67638
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Vrandečić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij obrađuje razlike i sličnosti mediteranskih kultura i naroda s posebnim naglaskom na dodirne točke poput trgovine začinima, pomorskih osiguranja, karavanske trgovine, opskrbe žitom, mletačkih trgovačkih konvoja, monetarnog opticaja, povijesti gusarstva, transhumance, lučke registre. Razmatraju se političko-diplomatski odnosi između Španjolske, Mletačke Republike, Osmanskoga Carstva, Habsburgovaca i papa. Poseban naglasak stavljen je na
vojno pomorski sukob između Osmanlija i kršćanskih saveznika u 16 stoljeću.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Fernand Braudel, Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II., Zagreb, 1997.-98.
    M. Bertoša, Istra, Jadran, Sredozemlje: Identiteti i imaginariji, Zagreb - Dubrovnik, 2003., , , .
Preporučena literatura:
  1. , P. Matvejević, Mediteranski brevijar, Zagreb, 2006.
    J. J. Norwich, The Middle Sea: A History of the Mediterranean, Doubleday, 2006., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: istraživački
Termini konzultacija: