MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Odabrana poglavlja antičke umjetnosti

Šifra: 71168
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Torlak
Izvođači: doc. dr. sc. Ana Torlak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kritičko sagledavanje pojedinih segmenata antičke umjetnosti kroz odabrane teme i analizu spomenika rimskih gradova Dalmacije
Literatura:
  1. J. Belamarić: Split od carske palače do Grada
  2. N. Cambi: Antička Salona
  3. M. Abramić: Tyche (Fortuna) Salonitana
  4. J. Brunšmid: Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji
  5. F. Bulić - Lj. Karaman: Palača cara Dioklecijana u Splitu
  6. N. Cambi: Antika
  7. E. Dyggve: Izabrani spisi
  8. J. Jeličić Radonić: Urbanizam i arhitektura rimske Dalmacije
1. semestar
Povijest umjetnosti 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest umjetnosti
Termini konzultacija: