MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

O spomeniku: prostor, oblik, značenje

Šifra: 88043
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nastavnim planom obuhvaćena je materija koja pruža uvid u razumijevanje različitih aspekata pojave spomeničke kulture kroz tijek 20. i 21. stoljeća.
Sadržaj kolegija:
-Upoznavanje studenata s kolegijem te utvrđivanje obveze praćenja nastave te izvršenja seminarskih i ostalih radova. Osvrt na obveznu i preporučenu literaturu.
-Određivanje pojma 'spomenik'. Ideja 'monumentalne' povijesti (Friedrich Nietzsche). Može li spomenik biti suvremen?
-Tipologija spomenika. Problemi klasifikacije. Javna funkcija.
-Spomenici na razmeđu ideologije, politike i umjetnosti.
-Povijest spomenika: razlozi i motivacija nastanka. Tumačenje spomenika na primjerima iz prve polovice dvadesetog stoljeća. Mjesta, razlozi i recepcija. Avangarda i spomenici. Posredovanje futuroloških utopija. Koncept i izvedba.
-Kip pokriven idejom'. Artikulacija soc-realizma u kulturi spomenika na tlu bivše Jugoslavije. 'Neosocrealizam' u produkciji spomenika posljednja dva desetljeća na tlu Hrvatske.
-Modernističke projekcije spomeničke skulpture. Apstraktna morfologija spomenika i ideološki kontekst (primjeri: Vojin Bakić, Dušan Džamonja).
-Spomenik i konceptualna umjetnost. Antispomenik.
-Spomenici žrtvama holokausta. Problematika i modusi obilježavanja kolektivne ljudske patnje. Pobjednik ili svi: pobjednici i poraženi?
-Spomenik i sudbina: devastacija memorije kao projekt 'nove ideologije'. Spomenik u rascjepu promjene društveno-političkih paradigmi. Prošlost i sadašnjost. Memento Park (Statue Park) u blizini Budimpešti. Fallen Monument Park u Moskvi. Vidljivost 'osvetničke ideologije' kroz rušenje 3000 spomenika NOB-a i Zida boli.
-Znakovi humaniziranja prostora: urbane skulpture, 'skulpture iz čistog mira', 'grad kakav je mogao biti'. Tumačenje specifičnih relacija kiparskog tijela i urbanističkog okružja. Prošlost, sadašnjost, pretpostavka budućnosti.
-Artikulacija specifičnih kiparskih problematika u okviru platformi što ih pružaju organizirane kiparske radionice i kiparski simpoziji. Primjeri u svijetu i Hrvatskoj (Mediteranski kiparski simpozij, 1969.-2010.)
-Prezentacija seminarskih radova. Razgovor i komentari.
-Prezentacija seminarskih radova. Razgovor i komentari.
-Prezentacija seminarskih radova. Završna diskusija. Evaluacija nastavnog programa
Literatura:
 1. Lewis Mumford: The Culture of Cities
 2. Elliott, D., Ades, D., Benton, T., Boyd Whyte, I., Hobsbawm, E.J.: Art and Power, Europe under Dictators (1930-1945), katalog izložbe
 3. Sergiusz Michalski: Public Monuments: Art in Political Bondage 1870-1997
 4. Ljiljana Kolešnik: Između tradicije i dekonstrukcije. Problem suvremenih spomenika žrtvama holokausta, Anali Galerije Antuna Augustinčića, br. 26.
 5. Ljiljana Kolešnik: Ikonografija socrealizma u opusu Antuna Augustinčića, Peristil br. 37.
 6. Ljiljana Kolešnik: Ikonografija socrealizma u poslijeratnom opusu Antuna Augustinčića (II), Anali Galerije Antuna Augustinčića, br. 15.
 7. Radovan Ivančević: Kružna forma u opusu Ivana Meštrovića, Život umjetnosti 43-44
 8. Ljiljana Kolešnik: Nedovršeni Meštrovićev spomenik Jozefu Pilsudskom u Varšavi, Radovi Instituta za povijest umjetnosti 19
 9. .
 10. Zdenko Kolacio: O prostorima, spomenicima, izvorima, umjetnosti, Forum. Časopis za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 29, br. 4-5.
 11. Zdenko Kolacio: Skulptura i prostor grada: (razmišljanja), Forum. Časopis Razreda za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 41, br. 6
 12. Peter Carrier: Fiksiranje sjećanja, Spomenik ubijenim europskim Židovima u Berlinu, Život umjetnosti 64
 13. Georg Schöllhammer: Rosa Luksemburška, Život umjetnosti 65-66
 14. Pierre Stiwer: Jedna ženska priča, Život umjetnosti 65-66
 15. Božidar Pejković (ur.): Anali Galerije Antuna Augustinčića, br. 21-25
5. semestar
Povijest umjetnosti 5 - Redovni studij - Povijest umjetnosti
Termini konzultacija: