MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture

Šifra: 71173
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Peković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje znanstvenih i teorijskih znanja o urbanističkom razvoju grada Dubrovnika s naglascima na važnijim građevinama kroz povijest, neophodnih za valorizaciju i istraživanje arhitektonske baštine.

1. Uvodno predavanje. Podjela seminarskih radova.
2. Urbanistički razvitak grada Dubrovnika. Izlaganje studentskih seminara.
3. Razvoj katedralnog sklopa u Dubrovniku. Izlaganje studentskih seminara.
4. Prostorni razvoj franjevačkog samostana u Dubrovniku. Izlaganje studentskih seminara.
5. Oltarna ograda iz crkve Sv. Mihajla na Koločepu. Izlaganje studentskih seminara.
6. Predromaničke crkve dubrovačkog kraja i slikarska radionica iz 11. stoljeća. Izlaganje studentskih seminara.
7. Crkva Sv. Petra Velikoga u Dubrovniku. Izlaganje studentskih seminara.
8. Kameni namještaj crkve Sv. Petra Velikoga u Dubrovniku. Izlaganje studentskih seminara.
9. Dubrovačka klesarska radionica; pregled djelatnosti od 8.-12. stoljeća. Izlaganje studentskih seminara.
10. Valobran Kaše u Dubrovniku, istraživanja i obnova. Izlaganje studentskih seminara.
11.Arheološki lokalitet Gornji ugao; prezentacija podzemnog muzeja srednjovjekovne ljevaonice. Izlaganje studentskih seminara.
12. Samostan Sv. Marije na otočiću na Velikom jezeru na otoku Mljetu; istraživanja i razvoj građevine. Izlaganje studentskih seminara.
13. Orlandov stup u Dubrovniku; Portal dominikanskog samostana u Dubrovniku; Atrij Kneževa dvora u Dubrovniku; Primjeri istraživanja i obnove. Izlaganje studentskih seminara.
14. Sv. Stjepan u Pustijerni; Sv. Marija od Kaštela u Dubrovniku, istraživanja lokaliteta.
15. Završna diskusija.
Literatura:
  1. C. Fisković: Prvi poznati dubrovački graditelji, Dubrovnik, 1955.
  2. L. Beritić: Urbanistički razvitak Dubrovnika, Zagreb, 1958.
  3. Ž. Peković: Urbani razvoj Dubrovnika do 13. stoljeća, Dubrovnik 4, 1997.
  4. Ž. Peković: Dubrovnik, nastanak i razvoj srednjovjekovnog grada, Dubrovnik, 1998.
  5. Ž. Peković: Crkva Sv. Petra Velikoga u Dubrovniku, Dubrovnik 2011.
  6. Ž. Peković: Četiri elafitske crkve, Dubrovnik-Split, 2009.
Preporučena literatura:
  1. L. Beritić: Ubikacija nestalih građevinskih spomenika u Dubrovniku, PPUD 10, Split, 1956.
  2. Ž. Peković: Nastanak i razvoj katderalnog sklopa u Dubrovniku, Tisuću godina dubrovačke nadbiskupije, Dubrovnik, 1998. i d
  3. K. Horvat-Levaj: Barokne palače u Dubrovniku, IPU, Zagreb, 2001.
1. semestar
Povijest umjetnosti 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest umjetnosti
Termini konzultacija: