MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pedagogija djece s posebnim potrebama i pravima

Šifra: 120224
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko - Seminar

pred. Vedrana Vučković - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 15
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s paradigmama skrbi i odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama. Terminološko razlikovanje pojmova: dijete s posebnim potrebama, dijete s teškoćama i dijete s teškoćama u razvoju. Osposobljenost za promicanje inkluzijskih vrijednosti u praksi ranog i predškolskog odgoja.
Literatura:
  1. .Pregled i mogućnosti zadovoljavanja posebnih potreba djece s teškoćama u odgoju i obrazovanju i skrbi u inkluzivnoj kulturi.
  2. Udžbenik u pet poglavlja postupno vodi čitatelje kroz proces usvajanja pojedinačnih skupova ishoda učenja koji osiguravaju temelje za inicijalno i cjeloživotno učenje odgoja i obrazovanja u inkluzivnom društvu.
  3. Upoznati odrednice za dijagnoze neurorazvojnih poremećaja sa medicinskog modela ( intelektualne onesposobljensoti. komunikacijski poremećaji, poremećaji iz spektra autizmaDeficit pažnje, hiperaktivni poremećaj).
  4. Istaknuti izazovi inkluzivnog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama, promišljati o perspektivi obogaćivanja i različitosti u odgoju i obrazovanju, informacije o teorijama učenja na kojima se temelji odgojno obrazovna inkluzija
Preporučena literatura:
  1. Utjecaj politika i filozofskih pravaca na stvaranje vrijednosti i uvjerenja u odnosu na djecu s teškoćama u razvoju.
  2. Zora Zuckerman: Summa pedagogica . inkluzivno obrazovanje učenika s razvojnim teškoćama
  3. Metode otkrivanja predispozicija prema čitanju i pisanju prije odlaska u školu.
  4. Esmeralda Sunko: Pravni okvir odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u Republici Hrvatskoj
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 1
Odslušan : Pedagogija ranog i predškolskog odgoja 2
Odslušan : Psihologija ranog učenja
Odslušan : Razvojna psihologija 1
Odslušan : Razvojna psihologija 2
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija:

Česta pitanja