MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pedagogija i djetinjstvo

Šifra: 160443
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić
Izvođači: Petra Poljak - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- Interdisciplinarno pristupiti razumijevanju djetinjstva
- steći osnovna-opća znanja iz povijesti djetinjstva
- upoznati tradiciju djetinjstva u RH i drugim kulturama
- prepoznati i analizirati važnost pedagogijskog apsekta fenomena djetinjstva te analizirati pedagoške implikacije na kvalitetu djetinjstva
- prepoznati i vrednovati čimbenike u konstrukciji kvalitete djetinjstva (roditelji, nastavnici, pedagozi, društvo, mediji)
- uspješno usmeno i pismeno komunicirati te prezentirati vlastite uratke
- razviti vještine korištenja informacija iz različitih izvora te ih koristiti u praktične svrhe
- osposobiti studente za timski rad.
Literatura:
  1. Ledić, J. (2000). Jedan pogled u povijest djetinjstva. U: Interakcija odrasli-dijete i autonomija djeteta. Visoka učiteljska škola u Osijeku i Visoka Učiteljska škola u Rijeci; str.116-123.
  2. Spajić-Vrkaš, V. (1996). Odrastanje u tradicijskoj kulturi Hrvata. Zagreb: Naklada MD.
  3. D. Maleš (ur). (2011). Nove paradigme ranog odgoja. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za pedagogiju.
  4. Corsaro, A.W. (2005). The Sociology Of Childhood. London, New Delhy: Sage. (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
  1. Prout, A. (2005). The Future Of Childhood. Toward The Interdisciplinary Study Of Childhood. London, New York: RoutledgeFalmer
  2. Nenadić, M. (ur) (2011). Sociologija detinjstva (hrestomatija). Pedagoški fakultet u Somboru.
  3. Ilišin, V., Radin,F. (2002). Mladi uoči trećeg milenija. Zagreb:, IDIZ,Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
  4. Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija: Moderna znanost Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavalja).
2. semestar
Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

4. semestar
Pedagogija preddiplomski (ljetni semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: