MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pedagog u odgojno-obrazovnoj ustanovi

Šifra: 175139
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić
Izvođači: doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić - Seminar

doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 15
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi ovog kolegija su: prepoznati, razumijevati i uvažavati potrebe (ustanove)/dionika odgojno-obrazovnog procesa te procijeniti pravodobni i primjeren odgovor na njihove potrebe; osposobiti studente za samostalno vođenje pojedinih skupina dionika odgojno-obrazovnog procesa te ih osposobiti da organiziraju i provedu program i aktivnosti s ciljem podizanja razine kvalitete ustanove i pojedinih segmenata, razviti pozitivan stav prema cjeloživotnom učenju, aktivno sudjelovanje u aktivnostima koje omogućuju razvoj profesionalnih kompetencija pedagoga te samostalno prezentirati iskustva iz prakse uz teorijska obrazloženja.
Ishodi učenja:
 1. Pravilno interpretirati i primjereno odgovoriti na potrebe dionika odgojno-obrazovnog procesa
 2. Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke potrebne za podizanje razine kvalitete ustanove
 3. Kritički promišljati suvremenu pedagogijsku teoriju i njene implikacije na praksu
 4. Osmisliti i izvesti aktivnosti s ciljem podizanja razine kvalitete ustanove i pojedinih segmenata
 5. Izraditi pedagošku dokumentaciju potrebnu u radu pedagoga
 6. Dokumentirati i vrednovati iskustva iz prakse i primijeniti suvremene spoznaje odgoja i obrazovanja u svrhu njena unaprjeđenja
 7. Provesti samorefleksiju, refleksivni dijalog i refleksiju prakse.
Literatura:
 1. Metodika rada školskog pedagoga, , Jurić, V., Zagreb, Školska knjiga., 2004.
 2. Kritične točke pedagoške kompetencije učitelja, , Kostović-Vranješ,V.; Ljubetić, M., Život i škola, Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 20(2008), 2, 2008.
 3. Pedagoška (ne)kompetencija učitelja/ica za učiteljsku ulogu, , Ljubetić, M.; Kostović-Vranješ, V., Odgojne znanosti, 10, 1(15), 2008.
 4. Nacionalni okvirni kurikulum, , MZO, RH, 2010.
 5. Zakoni o odgoju i obrazovanju Republike Hrvatske, Zakoni o odgoju i obrazovanu te Državni pedagoški standardi, MZO, , .
 6. Pedagog u vrtiću, školi i domu, , Stjepan Staničić i Metod Resman, Zagreb: Znamen, 2020.
Preporučena literatura:
 1. Pedagoški portfolio, , J. Bizjak Igrec, M. Galić i M. Fajdetić, Profil, 2014.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: