MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Statistics II

Statistics II

Šifra: 228374
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
doc. dr. sc. Ivan Buljan
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Buljan - Auditorne vježbe
Lana Pehar, mag. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je steći osnovno znanje o inferencijalnim statističkim postupcima, i primjeni R programskog jezika.
Ishodi učenja:
 1. Izraditi kontingencijsku tablicu
 2. Interpretirati različite oblike hi kvadrat testa
 3. Definirati uvjete za provedbu kvantitativne analize
 4. Defnirati i objasniti različite oblike analize varijance: nezavisni, zavisni i miješani modeli
 5. Interpretirati t-test u zavisnim i nezavisnim modelima
 6. Prvovesti i interpretirati jednostavne regresijske modele
 7. Provoditi i objasniti primjenu neparametrijskih testova
Literatura:
 1. Statistics for psychology, , Aron, A., Aron, E.N., Saddle River: Prentice Hall, Inc., 2013.
 2. Learning statistics with R: A tutorial for psychology students andother beginners (Version 0.6), , Navarro, D.J., , 2018.
 3. R for Data Science: Import, Tidy, Transform,Visualize, and Model Data, , Wickham, H., Grolemund, G., O'Reilly Media, 2017.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Psychology
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Buljan:

  Konzultacije srijedom od 11:00 do 12:00.

  Lokacija:
 • Lana Pehar, mag.:

  Ponedjeljak, 11 do 12 sati

  Lokacija: