MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Tehnike prevođenja

Šifra: 117768
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Rogošić
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Rogošić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni cilj predmeta jest usvajanje tehnika i strategija profesionalnog prevođenja. Studenti će naučiti kako posredovati u usmenom konsekutivnom i simultanom, te kompjuterskomprevođenju, uzprethodnu terminološku pripremu. Studenti će analizirati teorije i tehnike prevođenja te ih komparirati s teorijskim saznanjima i razvojem prevoditeljske prakse kroz povijest. Analizirat će i usporedno prikazati kriterije odabira prijevodnih tehnika, analizirati kakvoću usmenog i pismenog prijevoda na odabranim primjerima. Studenti će se upoznati s osnovama audiovizualnog prevođenja, posebice iz područja titlovanja i sinkronizacije. Uz teorijsku podlogu, studenti će kroz samostalne i grupne praktične zadatke usvojiti strategije prevođenja primjenjive u titlovanju te će biti upućeni u korištenje kompjuterskih programa namijenjenih za izradu titlova. Osobita pažnja bit će posvećena problematici prevođenja kulturološkihspecifičnosti, humora i slenga. Studentiće se također upoznati i s programima za računalno potpomognuto prevođenje (TRADOS) te njihovim prednostima i nedostacima.
1. tjedan: Uvod u usmeno prevođenje. Tumačenje kao komunikacijski čin. Tumač vs. prevoditelj. Simultano i konsekutivno prevođenje. Prevođenje na poslovnim sastancima.
2. tjedan: Konsekutivno prevođenje. Pamćenje. Hvatanje bilješki.Preformuliranje teksta. Simultano prevođenje. Pamćenje. Preformuliranje teksta. Kompresija i ekspanzija. Sinonimi.
3. tjedan: Sinteza teksta. Konsekutivno intralingvističko prevođenje. Interlingvističko konsekutivno prevođenje (sa i bez bilježaka). Prevođenje a prima vista.
4. tjedan: Vrste konferencijskog prevođenja i primjena: jezici, vrste, metode prevođenja.
5. tjedan: Konsekutivno prevođenje. Izgleda prevoditelja i dress code. Ponašanje (sigurnost, mimika, interes, stav). Glas i kontakt sa sudionicima itd.
6. tjedan: Hvatanje bilješki. Stenografija. Simboli. Jedinice značenja. Vodoravne linije, stupci, blokovi, jezik simbola.
7. tjedan: Uvod u audiovizualno prevođenje; povijesni pregled.
8. tjedan: Titlovanje i sinkronizacija; temeljne prijevodne strategije.
9. tjedan: Korištenje programa za izradu titlova(subtitle editor)
10. tjedan: Pristup prevođenju različitih filmskih žanrova.
11. tjedan: Prevođenje kulturološki obilježenih elemenata.
12. tjedan: Strategije prevođenja humora,slengai dijalekta.
13. tjedan: Fenomen fansubbinga: fansubs vs. službeni titlovi
14. tjedan: Uvod u računalno prevođenje
15. tjedan: Upoznavanje s programima za računalno prevođenje: TRADOS
Ishodi učenja:
 1. analizirati i razlikovati faze usmenog prevođenja
 2. razmotriti i razlikovati te usporediti tehnike simultanog i konsekutivnog prevođenja kroz povijest i njihov značaj za suvremenu prevoditeljsku praksu
 3. definirati ulogu prevoditelja i etički kodeks kroz simulaciju govorne prakse
 4. razlikovati lingvističke kombinacije uz konferencijsko prevođenje
 5. analizirati i prevesti audiovizualni tekst odnosnopreformulirati ga sukladno sociokulturnom kontekstu
 6. primijeniti audiovizualne tekstove u nastavi stranog jezika
 7. koristiti programe za računalno prevođenje
Literatura:
 1. Tradurre, , Faini, P., Carocci., 2004.
 2. La traduzione audiovisiva, , Perego, E., Carocci, 2013.
 3. Tradurre per il doppiaggio. La trasposizione linguistica dell'audiovisivo: teoria e pratica di un'arte imperfetta., , Paolinelli, M.; Di Fortunato, E., Hoepli, 2005.
 4. La traduzione audiovisiva: Analisi degli elementi culturospecifici., , Ranzato, I., Bulzoni, 2010.
Preporučena literatura:
 1. Interpretazione simultanea e consecutiva, , Falbo, C. & Russo, M. & Straniero, F. S., , 1999.
 2. Interpreti si diventa!, , Monacelli, C., Franco Angeli, 1997.
 3. Manuale del traduttore, , Osimo, B, Hoepli, 2004.
 4. Dalla Traduzione all' Interpretazione, , Riccardi, A., Il Campo, 2001.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Andrea Rogošić:

  Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

  Lokacija: