MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

29.07.2021

PRAVA I MOGUĆNOSTI

Postoji širok spektar prava koja izviru iz visokoškolskog obrazovanja, a odnose se na studente s invaliditetom.

PRAVA I MOGUĆNOSTI

Popis obavijesti