MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Usvajanje drugog jezika

Šifra: 204079
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina
Izvođači: doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razumijevanje i kritičko promišljanje teorija usvajanja drugog jezika. Poznavanje činitelja koji utječu na usvajanje drugog jezika. Stjecanje uvida u načine istraživanja procesa usvajanja drugog jezika.
Literatura:
  1. H. D. Brown: Principles of Language Learning and Teaching (5th Edition)
  2. Ellis, R.: Understanding Second Language Acquisition (2nd Edition)
  3. Saville-Troike, M.: Introducing Second Language Acquisition
Preporučena literatura:
  1. Lightbown, P. M. i Spada, N.: How Languages are Learned. Revised Edition
  2. Celce-Murcia, H. (ur.): Teaching English as a Second or Foreign Language. Third Edition.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Anglistika (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: