MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa:

Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Ines Blažević
iblazevic@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

e-mail: mrvesna@ffst.hr

telefon 545 563

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon 021 545 542


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić Email 303
prof. dr. sc. Maja Ljubetić Email 204

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić Email 226
izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović Email 219

Docent

doc. dr. sc. Ines Blažević Email 226
doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić Email 226

Asistent

mr. sc. Joško Barbir Email 213
mag. paed. Sani Ćavar Email 226

Naslovni poslijedoktorand

Andrijana Perković Paloš Email  

Naslovni predavač

pred. Martina Lončar Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Andragogija 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Didaktika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Filozofija odgoja 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Inkluzivna pedagogija 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Jezična kultura 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kritičke teorije u pedagogiji 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metodologija pedagoškog istraživanja 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Multimedijska didaktika 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Obiteljska pedagogija 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Obrazovanje na daljinu 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Obrazovne politike 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Opća pedagogija 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 2 diplomski  
Pedagogija i razvoj ljudskih potencijala 6 preddiplomski  
Pedagog u odgojno-obrazovnoj ustanovi 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pedagoška statistika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijest pedagogije 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Predškolska pedagogija 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Psihologija odgoja i obrazovanja 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Razvojna psihologija 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Socijalna pedagogija 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Školska pedagogija 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Školski pedagog i metodike nastave 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Uvod u građanski odgoj 10, 2, 3, 4, 6, 8 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 3, 4, 6, 8
Uvod u znanstvenu pismenost 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Vođenje odgojno-obrazovne ustanove 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Vrjednovanje i samovrjednovanje u suvremenoj školi 3 diplomski  
Akcijska istraživanja u praksi pedagoga 2 diplomski  
Alternativne koncepcije obrazovanja 1, 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Didaktika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Feministička pedagogija 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Istraživanja ranog odgoja 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Komparativna pedagogija 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kreativnost kao pedagoški izazov 1, 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Metodologija izrade kurikuluma 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Osnove pedagogije 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Pedagogija i djetinjstvo 2, 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Pedagogija sporta i rekreacije 2, 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Prevencija poremećaja u ponašanju 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi 1, 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu 1 diplomski  
Psihologija religioznosti 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Razvojna psihopatologija 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Završni rad (pedagogija) 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Dokumenti

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

Studijski programi

Korisne poveznice

Obavijesti

22.10.2021
Raspisan je natječaj za upis izbornog kolegija Stručna praksa u nastavnoj bazi u HNK Hajduk š. d. d. Split. Na natječaj se do 30. listopada mogu prijaviti studenti 3. godine preddiplomskog studija pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti te pedagogije i engleskog jezika i književnosti. Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici.
12.10.2021
Produljen je rok za prijavu na Natječaj za upis izbornog kolegija Stručna praksa u nastavnoj bazi u HNK Hajduk š. d. d. Split za studente 1. i 2. godine te apsolvente diplomskog studija Pedagogija do 17. listopada 2021. Više detalja pogledajte u Natječaju koji se nalazi pod Korisne poveznice.  
04.10.2021
Izborni kolegij "Istraživanja ranog odgoja" neće se izvoditi te studentica koja ga je odabrala treba se javiti u Studentsku službu i odabrati drugi kolegij koji joj odgovara po rasporedu.  
21.09.2021
Objavljen je Natječaj za stručnu praksu na Odsjeku za pedagogiju u zimskom semestru akademske godine 2021./2022. Više detalja pogledajte u Natječaju koji se nalazi pod Korisne poveznice. 
28.09.2020
U prilogu se nalaze pristupni kodovi za nastavu preko platforme Google Meet.