021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Adresa:

Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
tonca.jukic@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

e-mail: mrvesna@ffst.hr

telefon 545 563

 

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon 021 545 542


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić Email 303
prof. dr. sc. Maja Ljubetić Email 204

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić Email 226
izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović Email 219

Docent

doc. dr. sc. Ines Blažević Email 225
doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić Email 226

Asistent

mr. sc. Joško Barbir Email 213
Sani Kunac Email 226
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Andragogija 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Didaktika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Filozofija odgoja 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Inkluzivna pedagogija 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Jezična kultura 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kritičke teorije u pedagogiji 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metodologija pedagoškog istraživanja 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Multimedijska didaktika 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Obiteljska pedagogija 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Obrazovanje na daljinu 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Obrazovne politike 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Opća pedagogija 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove 2 diplomski  
Pedagogija i razvoj ljudskih potencijala 6 preddiplomski  
Pedagog u odgojno-obrazovnoj ustanovi 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pedagoška statistika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijest pedagogije 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Predškolska pedagogija 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Psihologija odgoja i obrazovanja 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Razvojna psihologija 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Socijalna pedagogija 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Školska pedagogija 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Školski pedagog i metodike nastave 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Uvod u građanski odgoj 3, 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Uvod u znanstvenu pismenost 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Vođenje odgojno-obrazovne ustanove 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Vrjednovanje i samovrjednovanje u suvremenoj školi 3 diplomski  
Alternativne koncepcije obrazovanja 1, 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Didaktika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Feministička pedagogija 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Istraživanja ranog odgoja 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Komparativna pedagogija 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kreativnost kao pedagoški izazov 1, 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Metodologija izrade kurikuluma 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Osnove pedagogije 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Pedagogija i djetinjstvo 2, 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Pedagogija sporta i rekreacije 2, 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Prevencija poremećaja u ponašanju 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Prijava projekta i izrada diplomskog rada 4 diplomski  
Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi 1, 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu 1 diplomski  
Psihologija religioznosti 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Razvojna psihopatologija 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Završni rad (pedagogija) 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Dokumenti

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

Studijski programi

Korisne poveznice

Obavijesti

07.06.2021
Klub studenata pedagogije Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizira međunarodnu studentsku konferenciju ''Sutra dolazi danas''. Konferencija se trebala održati prošle godine, međutim zbog pandemije COVID-19 morali smo ju odgoditi na nove datume. Cilj ove Konferencije je povezati se sa drugim studijima pedagogije kako bi se ostvarila međusobna suradnja na studentskim projektima, razmjenjivale se inovativne ideje i općenito poticao studentski angažman u vidu znanstveno-istraživačkih ili stvaralačko-kreativnih radova na aktualna pedagogijska pitanja. Konferencija će se održati 15. i 16. listopada 2021., međutim s obzirom na nepredvidive okolnosti pandemije nismo u mogućnosti trenutno predvidjeti u kojem obliku će se održati – uživo ili online. Budući da je primarni plan održati Konferenciju uživo Klub će određenom broju sudionika u tom slučaju osigurati smještaj i obrok. Prednost će imati studenti koji se prijave na aktivno sudjelovanje.  Za praćenje aktualnih informacija prilažemo Vam link na Facebook stranicu Konferencije.  Za sve druge upite možete nam se javiti na naš mail: kspfilozofskifakultet@gmail.com. Poziv za prijavu na Konferenciju nalazi se na  ovoj poveznici .  Za praćenje aktualnih informacija prilažemo Vam  link na Facebook stranicu Konferencije .   
29.09.2020
Studenti_ce koji_e su u akad god. 2020./2021. upisali_e drugi put neki od predmeta s prethodne godine studija (jer ga nisu položili_e), nastavu iz tog, ponovno upisanog predmeta, u pravilu pohađaju stalno on-line. Iznimno, ako student_ica procijeni da je nužno uključiti se i u dio nastave koja se odvija u zgradi Fakulteta (svaki drugi tjedan, prema abecednoj tjednoj izmjeni), o tome obavještava predmetnu nastavnicu. 
28.09.2020
U prilogu se nalaze pristupni kodovi za nastavu preko platforme Google Meet.