MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Znanost o prevođenju s elementima kontrastivne analize

Šifra: 117708
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nataša Stojan
doc. dr. sc. Ivana Petrović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Završetkom predmeta student/ica stječe uvid u razvoj discipline i njenu strukturu te u povezanost teorije prevođenja sa srodnim disciplinama kao što su kontrastivna lingvistika, lingvistika teksta, korpusna lingvistika, sociolingvistika, psiholingvistika, itd. Studenti/ce također stječu sposobnost da primijene metode kritičke analize i sinteze te stječu vještine rješavanja problema i primjenjivanja teorijskog znanja u prevodilačkoj praksi.
S obzirom na vještine i znanje koje prevoditelj treba posjedovati, stečena kompetencija može se opisati kao jedinstvo kompetencije recepcije izvornog jezika i reprodukcije u jeziku cilju. Ta složena kompetencija je intertekstualna, a ne isključivo lingvistička.
Literatura:
Preporučena literatura:
 1. Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies, Theories and Applications. London, New York: Routledge.
  Hatim, B. & Munday, J. (2004). Translation: An Advanced Resource
  Book (Routledge Applied Linguistics). London & New York: Routledge
  Snell-Hornby, M. (1988). Translation Studies: An Integrated Approach. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
  Ivir, V. (1991-92). On the non-algorithmic nature of translation theory. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XXXVI-XXXVII. Str. 85-91.
  James, C. (1980). Contrastive Analysis, Applied Linguistics and Language Study. Candlin, N. (ur.). Harlow, Essex: Longman Group Ltd.
  Aijmer, K., Altenberg, B. i Johansson M. (ur.). (1996). Languages in Contrast, Papers from a Symposium on Text-based Cross-linguistic Studies. Lund: Lund University Press.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Anglistika (prevoditeljski smjer)
Termini konzultacija: