MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Stilističke analize lirike i proze

Stilističke analize lirike i proze

Šifra: 229723
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Eni Buljubašić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fonetika i fonologija
Položen : Morfologija i tvorba riječi
Položen : Sintaksa hrvatskog jezika
Položen : Teorija književnosti
4. semestar
Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 4. semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost

6. semestar
Hrvatski jezik 6 - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: