MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Didactics of the Croatian Language 1

Code: 68041
ECTS: 5.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Didactics of the Croatian Language I

COURSE OBJECTIVES
Familiarisation with basic properties of teaching the Croatian language as well as critical thinking, planning and preparing primary writing and reading of the Croatian language, speaking and writing expression, literature and media culture by applying contemporary cognisance of teaching methods of linguistic and literary guidance and education.

CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE COURSE
Croatian Language 1 & 2, Language Culture, Literature for Youth, Croatian Children Literature audited.

FORMAT OF INSTRUCTION
Lecture, seminars and workshops.

STUDENT RESPONSIBILITIES
Regular attendance at lectures and seminars. Producing and presenting the seminar paper (methodical specimen).
Learning outcomes:
 1. compare traditional and modern teaching of the Croatian language and literature
 2. discern intra- and inter-subject correlations
 3. explain theoretical basis for teaching initial reading and writing, classes of the Croatian language, spoken and written expression and literature
 4. employ principles, teaching methods and classroom techniques and aids in teaching beginners reading and writing of the Croatian language, linguistic expression, literature and media coverage.
 5. plan class period of beginners reading and writing, Croatian language, spoken and written expression, literature and media culture
 6. work out a methodical specimen for the selected teaching unit
 7. present to fellow-students the teaching unit planned out
 8. break down the planned out teaching units of beginners reading and writing, Croatian language, spoken and written expression, literature and media culture
 9. assess the planned teaching units of beginners reading and writing, Croatian language, spoken and written expression, literature and media culture
Literature:
 1. Kad kraljevna piše kraljeviću, , Čudina-Obradović, Mira, , 2000.
 2. Metodika književnoga odgoja, , Rosandić, Dragutin, Školska knjiga, 2005.
 3. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, , Težak, Stjepko, Školska knjiga, 1996.
 4. Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Pisanje, , Visinko, Karol, Školska knjiga, 2010.
 5. Nacionalni okvirni kurikulum, , Nacionalni okvirni kurikulum, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2010.
 6. Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, , Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, , 2016.
Optional literature:
 1. Od usvajanja do učenja hrvatskoga jezika, , Aladrović Slovaček, Katarina, Alfa d.d, 2019.
 2. Metodički pristup početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku. Priručnik za učiteljice/učitelje uz početnicu `Prvi koraci`, , Bežen, Ante, , 2005.
 3. Budinski, Vesna: Početno čitanje i pisanje na hrvatskom jeziku, , Budinski, Vesna, Profil-Klett, Učiteljski fakultet, Zagreb, 2019.
 4. Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi, , Lazzarich, Marinko, , 2017.
 5. Hrvatski književnici u nastavi, , Nemeth-Jajić, Jadranka, , 2011.
 6. Igrokaz u razrednoj nastavi, , Nemeth-Jajić, Jadranka i Dvornik, Dijana, časopis Hrvatski, 2008.
 7. Komunikacijom do gramatike, , Pavličević-Franić, Dunja, , 2005.
 8. Jezične igre za velike i male, , Peti-Stantić, Anita i Velički, Vladimira,, , 2008.
 9. Kako pomoći djetetu s teškoćama u čitanju i pisanju, , Posokhova, Ilona (ur.), , 2000.
 10. Učenik i lirika, , Šabić, Ana Gabrijela, , 1991.
 11. Dječja priča: povijest, teorija, recepcija i interpretacija, , Visinko, Karol, , 2005.
 12. Poezija u zrcalu nastave, , Zalar, Diana, , 2002.
Prerequisit for:
Enrollment :
Attended : Croatian Language 1
Attended : Croatian Literature for Children
Attended : Literature for Youth
8. semester
Mandatory course - Regular studij - Teacher Education
Consultations schedule: