MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Britanska i irska književnost 20. st.

Šifra: 117695
ECTS: 5.0
Nositelji: pred. mr. sc. Ilonka Peršić
Izvođači: pred. mr. sc. Ilonka Peršić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija jest upoznati studente s temeljnim estetskim i ideološkim osobinama i implikacijama modernizma i postmodernizma, te njihovim specifičnostima unutar britanske i irske književnosti 20. stoljeća. Kroz analizu svih književnih žanrova i različitih podžanrova, a usredotočujući se na djela najznačajnijih predstavnika britanskog i irskog modernizma i postmodernizma, studenti uče kritički pristupati tekstovima ovih dvaju književnih smjerova te stječu osjetljivost na njihove estetske osobitosti (formalna inovativnost, poniranje u prostor subjektiviteta, intertekstualni dijalog s prošlošću neke su od temeljnih osobina modernističke književnosti kojima se suprotstavlja lingvistička i narativna jednostavnost postmodernističkih tekstova te njihovo eksplicitno ili implicitno negiranje intertekstualnosti). Kroz analizu odabranih tekstova, studenti usvajaju i važne teorijske pojmove (razumiju, primjerice, definiciju i osobine slobodnog indirektnog stila i intertekstualnosti, te psihoanalitički koncept nejedinstvenog subjektiviteta).
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Greenblatt, Stephen et al. (eds.) The Norton Anthology of English Literature: The Twentieth Century and After (Volume F). New York: W. W. Norton, 2012 (excerpts).

    McRae, J., & Carter, R. (2001). The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London and New York: Routledge., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Childs, P. (2000). Modernism. London and New York: Routledge., , , .
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: