MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

UPISI U 1. GODINU PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA I INTEGRIRANOG STUDIJA - 2024./2025.

ADRESA:      Poljička cesta 35, 21000 Split

TELEFON:    Služba za studentske poslove: 021 545 542, 021 545 568

URL:              www.ffst.unist.hr

E-MAIL:        dekanat@ffst.hr ; referada@ffst.hr

IBAN:            HR5124070001100571320
 

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve sveučilišne prijediplomske studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu izvode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

 

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTE ZA UPIS

Rang-lista za upis na pojedine studije Filozofskog fakulteta u Splitu (dalje: Fakultet) sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.

Upisi u prvu godinu obavljat će se isključivo na temelju rang-lista prema postignutim bodovima, a na temelju vrednovanja:

  1. Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju

Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.

  1. Vrednovanje rezultata ispita iz predmeta državne mature

Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr.

Za upis na sveučilišni prijediplomski studij Psychology i to za pristupnike koji su strani državljani (izvan EU) i pristupnike koji su završili školovanje prije 2010. vrijede isti uvjeti upisa kao i za ostale pristupnike uz iznimku da nisu obvezni polagati ispite državne mature.

  1. Vrednovanje rezultata dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti*

Za upis sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij, sveučilišnog prijediplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje te sveučilišnog prijediplomskog studija Psychology vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (dalje: dodatna provjera).

  1. Vrednovanje posebnih postignuća

Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

* U slučaju izvanrednih okolnosti radi zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi, Fakultet zadržava pravo odustati od provedbe dodatne provjere, a ostali kriteriji za sastavljanje rang liste za upis će biti razmjerno uvećani. 

 

PRIJAVA ZA DODATNU PROVJERU - UČITELJSKI STUDIJ I STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Prijave za dodatnu provjeru u ljetnom roku zaprimat će se od 3. do 26. lipnja 2024. godine.

Prijavu za dodatnu provjeru kandidati su, osim u NISpVU sustavu, obvezni u navedenom razdoblju podnijeti izravno Fakultetu  i to online na adresu elektroničke pošte:

dodatna.provjera@ffst.hr

Prijava za dodatnu provjeru je uredna i potpuna ako sadrži popunjenu prijavnicu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 39,82 eura uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320, model: HR00, poziv na broj odobrenja: 43001-8-OIB pristupnika, opis plaćanja: troškovi dodatne provjere.

VAŽNO: Na prijavnici obavezno treba zaokružiti jedan ili oba studija koja prijavljujete!

NAPOMENA: Pristupnici koji se prijavljuju na jedan ili oba studija za dodatnu provjeru uplaćuju jedinstven iznos od 39,82 eura.             

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati, podnositeljima neće biti omogućena  naknadna dopuna prijave ni povrat novca.

Dodatna provjera za upis na oba studija u ljetnom roku održat će se dana 2. srpnja 2024. godine s početkom u 9 sati u zgradi Filozofskog fakulteta u Splitu, Poljička cesta 35, Split.

 

PRIJAVA ZA DODATNU PROVJERU - PSYCHOLOGY

Prijave za dodatnu provjeru u ljetnom roku zaprimat će se od 3. do 26. lipnja 2024. godine.

Prijavu za dodatnu provjeru kandidati su, osim u NISpVU sustavu, obvezni u navedenom razdoblju podnijeti izravno Fakultetu  i to online na adresu elektroničke pošte:

additional.assessment@ffst.hr

Valjana prijava uključuje ispunjenu prijavnicu i priloge (potvrda o položenom engleskom jeziku i potvrda uplate). Pristupnici koji se natječu za upis na sveučilišni prijediplomski studij Psychology uz prijavu za dodatnu provjeru uplaćuju iznos od 150 eura na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320, BIC (SWIFT): OTPVHR2X, model: HR00, poziv na broj odobrenja: 31004-6-OIB pristupnika, opis plaćanja: Additional assessment fee - Psychology

NAPOMENA ZA STRANE DRŽAVLJANE: Ukoliko nemaju OIB, u poziv na broj staviti šifru bez OIB-a.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljima biti omogućena naknadna dopuna prijave ni povrat novca.

Samo pristupnici koji su na vrijeme izvršili prijavu moći će pristupiti dodatnoj provjeri, i to online testiranju na dan 1. srpnja 2024. godine u trajanju od 10:00 do 13:00 sati. Poziv za online testiranje pristupnici će dobiti na mail adresu navedenu u prijavnici. Pristupnici koji su pristupili online testiranju, naknadno će dobiti poziv za online intervju koji će se održati individualno s pristupnicima u periodu od 2. do 4. srpnja 2024. godine.

 

Provedba dodatne provjere

Dodatna provjera za upis sveučilišnog prijediplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, sadrži:

- intervju s pristupnikom;

- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti.

Intervju i testiranje nisu eliminacijskog karaktera, ali su temelj za rangiranje.

Pristupnici za upis su obvezni nazočiti svim dijelovima dodatne provjere, a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Pristupnici koji ne pristupe u određeno vrijeme, odnosno ne donesu osobnu iskaznicu ili putovnicu smatrat će se da su odustali od dodatne provjere te im se uplaćeni iznos naknade neće vratiti.

Dodatna provjera provodi se sukladno odredbama Protokola o provedbi dodatne provjere vještina i sposobnosti za upis u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

 

 

Dodatna provjera za upis sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij, sadrži:

- testiranje znanja iz hrvatskog jezika – (Popis literature za ispit iz hrvatskog jezika)

- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti.

Ispit iz hrvatskog jezika i provjera sposobnosti su testovi eliminacijskog karaktera i temelj su za rangiranje.

Pristupnici za upis su obvezni nazočiti svim dijelovima dodatne provjere, a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Pristupnici koji ne pristupe u određeno vrijeme, odnosno ne donesu osobnu iskaznicu ili putovnicu smatrat će se da su odustali od dodatne provjere te im se uplaćeni iznos naknade neće vratiti.

Dodatna provjera provodi se sukladno odredbama Protokola o provedbi dodatne provjere  vještina i sposobnosti za upis u I. godinu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Učiteljski studij.

 

 

Dodatna provjera za upis sveučilišnog prijediplomskog studija Psychology, sadrži:

- procjenu sposobnosti, motivacije i vještina potrebnih za studij (negativna procjena je isključujući kriterij)

- potvrdu o položenom ispitu iz engleskog jezika na B2 razini

Pristupnici za upis su obvezni nazočiti svim dijelovima dodatne provjere, a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Pristupnici koji ne pristupe u određeno vrijeme smatrat će se da su odustali od dodatne provjere te im se uplaćeni iznos naknade neće vratiti.

 

Dodatna provjera u jesenskom roku održat će se za navedene studije samo ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku. Sve obavijesti o prijavama i provedbi dodatne provjere u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta.

 

VAŽNA NAPOMENA: Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti za upis temeljem statusa osobe iz sustava alternativne skrbi i statusa samohranog roditelja dokaz o navedenom statusu obvezni su dostaviti osobno Studentskoj službi Fakulteta najkasnije do 8. srpnja 2024. godine do 12 sati.