MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Povijest

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historiografski praktikum (67672)
Trogrlić, M.
30
15P+15S
1
5.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (133563)
Matijević, I.
60
30P+30S
1
4.0 Povijest starih civilizacija (67685)
Matijević, I.
45
30P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (67662)
Andrić, T.
45
30P+15S
2
5.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka (67663)
Basić, I.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (67664)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
3
5.0 Hrvatska povijest ranog novog vijeka (67665)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
3
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, I. (67683)
Andrić, T.
30
15A+15P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća (67666)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
4
5.0 Hrvatska povijest 19. stoljeća (67667)
Trogrlić, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
4
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, II. (67684)
Andrić, T.
30
15A+15P
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, I. (67668)
Miloš, E.
45
30P+15S
5
5.0 Hrvatska povijest 1918.-1945. (67670)
Jakir, A.
45
30P+15S
5
2.0 Povijest historiografije (67682)
Trogrlić, M.
30
15P+15S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, II. (67669)
Miloš, E.
45
30P+15S
6
5.0 Hrvatska povijest nakon 1945. (67671)
Jakir, A.
45
30P+15S
6
1.0 Suvremena historiografija (67686)
Miloš, E.
15
15P
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 1
=> Izborni predmeti za studij povijesti (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Crkva i Kršćanstvo u prvim stoljećima (68332)
Trogrlić, M.; Basić, I.
30
30P
1
2.0 Latinski jezik, I. (229110)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
15SJ+15P
1
2.0 Povijest hrvatskog glagoljaštva (130990)
Rimac, M.
30
30P
1
2.0 Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku (130988)
Andrić, T.
30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 2
=> Izborni predmeti za studij povijesti (II semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku (130987)
Basić, I.
30
30P
2
2.0 Latinski jezik, II. (67681)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
15SJ+15P
2
2.0 Povijest Sveučilišta. Rađanje i razvoj jedne europske institucije (130984)
Trogrlić, M.; Rimac, M.
30
30P
2
2.0 Rimski vojnici u Saloni (93703)
Matijević, I.
30
30P
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 3
=> Izborni predmeti za studij povijesti (III semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Migracije na području Dalmacije u novom vijeku (93726)
Rimac, M.
30
30P
3
2.0 Novovjekovna povijest Francuske (69247)
Miloš, E.
30
30P
3
2.0 Povijest Mletačke Republike (76794)
Vrandečić, J.
30
30P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 4
=> Izborni predmeti za studij povijesti (IV semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društvena povijest Dalmacije u 16. i 17. stoljeću (130989)
Vrandečić, J.; Rimac, M.
30
30P
4
2.0 Historiografija ranovjekovnog Mediterana (130994)
Varezić, N.
30
30P
4
2.0 Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji (93729)
Trogrlić, M.; Vrandečić, J.
30
30P
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Povijest 5
=> Izborni kolegij za studij povijesti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historijska geografija Hrvatske (86935)
Glamuzina, N.
30
30P
5
2.0 Politički portreti iz hrvatskog 20. stoljeća (71154)
Jakir, A.
30
30P
5
2.0 Svijet otoka Hvara u osvit suvremenog doba (130998)
Domazet, M.
30
30P
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Povijest 6
=> Izborni predmeti za studij povijesti (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad - Povijest (229712)
0
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historiografski praktikum (67672)
Trogrlić, M.
30
15P+15S
1
5.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (133563)
Matijević, I.
60
30P+30S
1
4.0 Povijest starih civilizacija (67685)
Matijević, I.
45
30P+15S
1
ECTS Povijest 1
=> Izborni predmeti za studij povijesti (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Crkva i Kršćanstvo u prvim stoljećima (68332)
Trogrlić, M.; Basić, I.
30
30P
1
2.0 Latinski jezik, I. (229110)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
15SJ+15P
1
2.0 Povijest hrvatskog glagoljaštva (130990)
Rimac, M.
30
30P
1
2.0 Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku (130988)
Andrić, T.
30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (67662)
Andrić, T.
45
30P+15S
2
5.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka (67663)
Basić, I.
45
30P+15S
2
ECTS Povijest 2
=> Izborni predmeti za studij povijesti (II semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku (130987)
Basić, I.
30
30P
2
2.0 Latinski jezik, II. (67681)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
15SJ+15P
2
2.0 Povijest Sveučilišta. Rađanje i razvoj jedne europske institucije (130984)
Trogrlić, M.; Rimac, M.
30
30P
2
2.0 Rimski vojnici u Saloni (93703)
Matijević, I.
30
30P
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (67664)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
3
5.0 Hrvatska povijest ranog novog vijeka (67665)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
3
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, I. (67683)
Andrić, T.
30
15A+15P
3
ECTS Povijest 3
=> Izborni predmeti za studij povijesti (III semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Migracije na području Dalmacije u novom vijeku (93726)
Rimac, M.
30
30P
3
2.0 Novovjekovna povijest Francuske (69247)
Miloš, E.
30
30P
3
2.0 Povijest Mletačke Republike (76794)
Vrandečić, J.
30
30P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća (67666)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
4
5.0 Hrvatska povijest 19. stoljeća (67667)
Trogrlić, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
4
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, II. (67684)
Andrić, T.
30
15A+15P
4
ECTS Povijest 4
=> Izborni predmeti za studij povijesti (IV semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društvena povijest Dalmacije u 16. i 17. stoljeću (130989)
Vrandečić, J.; Rimac, M.
30
30P
4
2.0 Historiografija ranovjekovnog Mediterana (130994)
Varezić, N.
30
30P
4
2.0 Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji (93729)
Trogrlić, M.; Vrandečić, J.
30
30P
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, I. (67668)
Miloš, E.
45
30P+15S
5
5.0 Hrvatska povijest 1918.-1945. (67670)
Jakir, A.
45
30P+15S
5
2.0 Povijest historiografije (67682)
Trogrlić, M.
30
15P+15S
5
ECTS Povijest 5
=> Izborni kolegij za studij povijesti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historijska geografija Hrvatske (86935)
Glamuzina, N.
30
30P
5
2.0 Politički portreti iz hrvatskog 20. stoljeća (71154)
Jakir, A.
30
30P
5
2.0 Svijet otoka Hvara u osvit suvremenog doba (130998)
Domazet, M.
30
30P
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, II. (67669)
Miloš, E.
45
30P+15S
6
5.0 Hrvatska povijest nakon 1945. (67671)
Jakir, A.
45
30P+15S
6
1.0 Suvremena historiografija (67686)
Miloš, E.
15
15P
6
ECTS Povijest 6
=> Izborni predmeti za studij povijesti (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad - Povijest (229712)
0
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj