MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Povijest (dvopredmetni)

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historiografski praktikum (67672)
Trogrlić, M.
30
15P+15S
1
5.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (133563)
Matijević, I.
60
30P+30S
1
4.0 Povijest starih civilizacija (67685)
Matijević, I.
45
30P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (67662)
Andrić, T.
45
30P+15S
2
5.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka (67663)
Basić, I.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (67664)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
3
5.0 Hrvatska povijest ranog novog vijeka (67665)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
3
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, I. (67683)
Andrić, T.
30
15A+15P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća (67666)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
4
5.0 Hrvatska povijest 19. stoljeća (67667)
Trogrlić, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
4
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, II. (67684)
Andrić, T.
30
15A+15P
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, I. (67668)
Jakir, A.
45
30P+15S
5
5.0 Hrvatska povijest 1918.-1945. (67670)
Jakir, A.
45
30P+15S
5
2.0 Povijest historiografije (67682)
Trogrlić, M.
30
15P+15S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, II. (67669)
Jakir, A.
45
30P+15S
6
5.0 Hrvatska povijest nakon 1945. (67671)
Jakir, A.
45
30P+15S
6
1.0 Suvremena historiografija (67686)
Trogrlić, M.
15
15P
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 1
=> Izborni predmeti za studij povijesti (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Crkva i Kršćanstvo u prvim stoljećima (68332)
Trogrlić, M.; Basić, I.
30
30P
1
2.0 Latinski jezik, I. (229110)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
15SJ+15P
1
2.0 Povijest hrvatskog glagoljaštva (130990)
Rimac, M.
30
30P
1
2.0 Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku (130988)
Andrić, T.
30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 2
=> Izborni predmeti za studij povijesti (II semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku (130987)
Basić, I.
30
30P
2
2.0 Latinski jezik, II. (67681)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
15SJ+15P
2
2.0 Povijest Sveučilišta. Rađanje i razvoj jedne europske institucije (130984)
Trogrlić, M.; Rimac, M.
30
30P
2
2.0 Rimski vojnici u Saloni (93703)
Matijević, I.
30
30P
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 3
=> Izborni predmeti za studij povijesti (III semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Migracije na području Dalmacije u novom vijeku (93726)
Rimac, M.
30
30P
3
2.0 Povijest Mletačke Republike (76794)
Vrandečić, J.
30
30P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 4
=> Izborni predmeti za studij povijesti (IV semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društvena povijest Dalmacije u 16. i 17. stoljeću (130989)
Vrandečić, J.; Rimac, M.
30
30P
4
2.0 Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji (93729)
Trogrlić, M.; Vrandečić, J.
30
30P
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Povijest 5
=> Izborni kolegij za studij povijesti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historijska geografija Hrvatske (86935)
Glamuzina, N.
30
30P
5
2.0 Politički portreti iz hrvatskog 20. stoljeća (71154)
Jakir, A.
30
30P
5
2.0 Svijet otoka Hvara u osvit suvremenog doba (130998)
Domazet, M.
30
30P
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Povijest 6
=> Izborni predmeti za studij povijesti (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad - Povijest (229712)
0
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historiografski praktikum (67672)
Trogrlić, M.
30
15P+15S
1
5.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (133563)
Matijević, I.
60
30P+30S
1
4.0 Povijest starih civilizacija (67685)
Matijević, I.
45
30P+15S
1
ECTS Povijest 1
=> Izborni predmeti za studij povijesti (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Crkva i Kršćanstvo u prvim stoljećima (68332)
Trogrlić, M.; Basić, I.
30
30P
1
2.0 Latinski jezik, I. (229110)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
15SJ+15P
1
2.0 Povijest hrvatskog glagoljaštva (130990)
Rimac, M.
30
30P
1
2.0 Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku (130988)
Andrić, T.
30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (67662)
Andrić, T.
45
30P+15S
2
5.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka (67663)
Basić, I.
45
30P+15S
2
ECTS Povijest 2
=> Izborni predmeti za studij povijesti (II semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku (130987)
Basić, I.
30
30P
2
2.0 Latinski jezik, II. (67681)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
15SJ+15P
2
2.0 Povijest Sveučilišta. Rađanje i razvoj jedne europske institucije (130984)
Trogrlić, M.; Rimac, M.
30
30P
2
2.0 Rimski vojnici u Saloni (93703)
Matijević, I.
30
30P
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (67664)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
3
5.0 Hrvatska povijest ranog novog vijeka (67665)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
3
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, I. (67683)
Andrić, T.
30
15A+15P
3
ECTS Povijest 3
=> Izborni predmeti za studij povijesti (III semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Migracije na području Dalmacije u novom vijeku (93726)
Rimac, M.
30
30P
3
2.0 Povijest Mletačke Republike (76794)
Vrandečić, J.
30
30P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća (67666)
Vrandečić, J.
45
30P+15S
4
5.0 Hrvatska povijest 19. stoljeća (67667)
Trogrlić, M.; Varezić, N.
45
30P+15S
4
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, II. (67684)
Andrić, T.
30
15A+15P
4
ECTS Povijest 4
=> Izborni predmeti za studij povijesti (IV semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društvena povijest Dalmacije u 16. i 17. stoljeću (130989)
Vrandečić, J.; Rimac, M.
30
30P
4
2.0 Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji (93729)
Trogrlić, M.; Vrandečić, J.
30
30P
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, I. (67668)
Jakir, A.
45
30P+15S
5
5.0 Hrvatska povijest 1918.-1945. (67670)
Jakir, A.
45
30P+15S
5
2.0 Povijest historiografije (67682)
Trogrlić, M.
30
15P+15S
5
ECTS Povijest 5
=> Izborni kolegij za studij povijesti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historijska geografija Hrvatske (86935)
Glamuzina, N.
30
30P
5
2.0 Politički portreti iz hrvatskog 20. stoljeća (71154)
Jakir, A.
30
30P
5
2.0 Svijet otoka Hvara u osvit suvremenog doba (130998)
Domazet, M.
30
30P
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, II. (67669)
Jakir, A.
45
30P+15S
6
5.0 Hrvatska povijest nakon 1945. (67671)
Jakir, A.
45
30P+15S
6
1.0 Suvremena historiografija (67686)
Trogrlić, M.
15
15P
6
ECTS Povijest 6
=> Izborni predmeti za studij povijesti (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad - Povijest (229712)
0
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj