MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

INSTITUCIJSKI I IZVANINSTITUCIJSKI PROJEKTI I SURADNJE U AK. GOD. 2020/2021.

Popis institucijskih i izvaninstitucijskih projekata i suradnje zaposlenika Filozofskog fakulteta u Splitu dostupan je na ovoj poveznici.


ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Further development of Centre for Cross-Cultural and Korean studies, and Training plans for Experts in Korean and Cross-Cultural Studies at the University of Split (AKS-2021-INC-2230012, Akademija za korejske studije, Ministarsvo obrazovanja Republike Južne Koreje)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: prof. dr. sc. Boris Škvorc (bskvorc@ffst.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2021. - 2024. 

Opis istraživanja:

Novo trogodišnje projektno razdoblje nastavlja se na već realizirane ciljeve prvog projekta (Establishment of the Institute of Korean Studies and Training Plans for the Experts of Koreanology at the University of Split in Croatia). U suradnji s Hankuk University of Foreign Studies nastavlja se realizacija semestralnih tečajeva korejskog jezika i kulture, a u sklopu Centra za interdisciplinarne i korejske studije, planirana je daljnja provedba interdisciplinarnih istraživanja na području kulturalnih studija, publikacija novih brojeva časopisa Cross Cultural Studies Review, te organizacija međunarodne znanstvene konferencije. 

Članovi projektnog tima:

prof. dr. sc. Boris Škvorc, izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, izv. prof. dr. sc. Antonela Marić, dr. sc. Brian Willems, dr. sc. Srećko Jurišić, dr. sc. Simon Ryle, dr. sc. Slobodan Jokić, prof. dr. Kim Sang Hun, prof. dr. sc. Marko Dragić, prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević, Ivona Zebić Mitrović

 
 
Establishment of the Institute of Korean Studies and Training Plans for the Experts of Koreanology at the University of Split in Croatia (AKS-2018-INC-2230010, Akademija za korejske studije, Ministarsvo obrazovanja Republike Južne Koreje)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: prof. dr. sc. Boris Škvorc (bskvorc@ffst.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2018. - 2021. 

Opis istraživanja:

Osim nastave korejskog jezika i kulture, uz sudjelovanje predavača i lektora sa sveučilišta HUFS (Hankuk University of Foreign Studies), u sklopu istraživačkog projekta osnovan je Centar za interdisciplinarne i korejske studije, koji će publicirati novi, stručni časopis iz područja kulturalnih studija te provoditi komparatistička istraživanja na području kulturalnih transfera, kulturalne i književne komparatistike, multimedijskih i komparativnih filmskih i vizualnih studija. Predviđeno je i stručno usavršavanje na području kulturalne koreanistike.

Članovi projektnog tima:

prof. dr. sc. Boris Škvorc, izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, izv. prof. dr. sc. Antonela Marić, dr. sc. Brian Willems, dr. sc. Srećko Jurišić, dr. sc. Eni Buljubašić, dr. sc. Simon Ryle, dr. sc. Slobodan Jokić, prof. dr. Kim Sang Hun, prof. dr. sc. Marko Dragić, prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević, Ivona Zebić Mitrović

 
Pojavnosti moderne skulpture u Hrvatskoj: skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije  (IP-2016-06-2112, Hrvatska zaklada za znanost)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu.

Voditelj: doc. dr. sc. Dalibor Prančević (dalibor@ffst.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2017. - 2020. 

Opis istraživanja:

Temeljni opis projektnog zadatka vremensko je prostorno i terminološko definiranje moderne skulpture u Hrvatskoj i njezinih stilskih izmjena. Pritom se u razmatranje uzimaju širi kontekstualni okviri kiparskog stvaranja u razdoblju koje započinje na samom kraju 19. stoljeća i zaključuje se sredinom sedamdesetih godina 20. stoljeća. Pritom će se jasno predočiti društveni, politički i ekonomski formati unutar koje se takva kiparska produkcija artikulirala. Takvim bi se pristupom generirao i popis važnih izložaba skulpture i kritičko sagledavanje javne recepcije o skulpturi koja je prisutna u okviru hrvatskih teritorijalnih granica, ali i u drugim sredinama. Predložene vremenske granice nestabilne su i zasigurno će se pomjerati tijekom istraživanja i mogućih redefinicija osnovnih karakteristika moderne skulpture. U pripremi projektnog prijedloga uvažila se i činjenica kako je veliki dio kiparske produkcije u Hrvatskoj nastajao eksteritorijalno te je plijenio pažnju europske i svjetske pozornosti. Stoga se istraživanjem propituje u kolikoj mjeri i na koje načine su hrvatski kipari diseminirali nove pristupe angažmana u kiparstvu, koji su to specifični protagonisti te kako se i može li se kroz njihovo djelovanje postaviti okvir diskursa o deprovincijalizaciji hrvatskog kulturnog prostora. Očekivani rezultati ovako impostiranog istraživačkog projekta jest objavljivanje znanstvene monografije Moderna skulptura u Hrvatskoj: protagonisti, radovi, konteksti kao i pripadnog joj Pojmovnika moderne skulpture. U suorganizaciji s Međunarodnim kulturnim centrom u Krakowu organiziran je 2017. godine i jednodnevni seminar o Ivanu Meštroviću, te su organizirane dvije međunarodne znanstvene konferencije (Moderna skulptura i kultura: historiografski pristupi i kritičke analize, 2017. i Skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije, 2018.). U Splitu je krajem 2018. i početkom 2019. godine organizirana i realizirana radionica Misliti skulpturu namijenjena kritičkom promišljanju skulpture u javnom prostoru. Članovi projektnog tima ostvarili su brojna sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima i konferencijama, odnosno realizirali su terenska istraživanja po brojnim europskim gradovima.

Članovi projektnog tima:

Darija Alujević, Viša stručna suradnica, Arhiv likovnih umjetnosti HAZU, Zagreb; dr. sc. Sanja Horvatinčić, poslijedoktorandica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb; prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, redoviti profesor, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu; dr. sc. Ljiljana Kolešnik, znanstvena savjetnica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb; dr. sc. Ivana Mance, znanstvena suradnica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb; dr. sc. Dalibor Prančević, docent, Odsjek za povijest umjetnosti. Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu; Barbara Vujanović, viša kustosica, Muzeji Ivana Meštrovića – Atelijer Meštrović, Zagreb; mr. sc. Davorin Vujčić, muzejski savjetnik, Muzeji Hrvatskog Zagorja – Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec; mr. sc. Daniel Zec, viši kustos, Muzej likovnih umjetnosti Osijek; Dora Derado, doktorandica, Filozofski fakultet u Splitu; Božo Kesić; asistent, Umjetnička akademija u Splitu

 

Jadranska priča -Interdisciplinarno istraživanje jadranskih narativa (IP-2014-09-9300, Hrvatska zaklada za znanost)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: dr. sc. Joško Božanić, prof. emeritus (josko.bozanic@gmail.com)

Razdoblje provedbe projekta: 2015. - 2019. 

Opis istraživanja:

Projekt „Adriana“ predstavlja doprinos istraživanju fenomena maritimnosti hrvatske kulture na području narativa pripovjedne književnosti, kako fikcionalne tako i nefikcionalne, i njezina refleksa u narativima umjetničke književnosti u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi. Istražena je građa oralne nefikcionalne i fikcionalne književnosti, izvan klasičnog folklorističkog okvira percepcije fenomena literarature kao žanrovski i poetološki definiranog diskursa. Istraživanje je uključilo transetničke utjecaje i prožimanja zadana istom kulturalnom matricom adrianstva, kao dijaloške kulture čiji je temeljni princip humor. Na temelju zapisane i sistematizirane građe, provedena je sustavna analiza, valorizacija i interpretacija tekstova s različitih aspekata: literarnog, lingvističkog, etnološkog i kulturnoantropološkog, komparativnog i rodnog, a istraživanje je uključilo različite tipove interpretacije na područjima: stilistike, naratologije, književne teorije, dijalektologije, leksikologije / leksikografije, semiotike, retorike, etnografije i kulturne antropologije.  

Članovi projektnog tima:

dr. sc. Joško Božanić, prof. emeritus; dr.sc. Danica Škara, prof. emerita, prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić, prof. dr.sc. Inoslav Bešker, izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova, doc. dr. sc. Antonela Marić, dr.sc. Eni Buljubašić, izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin, izv. prof. dr. sc. Srećko Jurišić, dr.sc. Marina Blagaić Bergman, doc. dr.sc. Filip Galović, Paula Jurišić

 

Moderna geopolitika Jadranskog mora, 1493.-1918.  (2013-11-IP-8469, Hrvatska zaklada za znanost)

 

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: Prof. dr. sc. Josip Vrandečić (jvrandecic@ffst.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2014. - 2018. 

Opis istraživanja:

Navedeni projekt istražio je i produbio postojeća znanja o političkoj, diplomatskoj i vojnoj povijesti istočnojadranske obale. U sklopu projekta obavljena su istraživanja u arhivima u Beču, Rimu i Veneciji te je na osnovu njihova rezultata objavljeno sedam znanstvenih monografija. U njima su dotaknuti povijesni fenomeni poput otpora osmanlijskoj vlasti na Jadranu, vojna revolucija alla moderna, postridentska reforma Katoličke Crkve, suparništvo Habsburga i Venecije, pojava revolucionarne Francuske, habsburška Restauracija i jadranska politika u austrijskim strateškim promišljanjima.

Članovi projektnog tima:

Prva radna skupina: doc. dr. sc. Nikša Varezić, doc. dr. sc. Marko Rimac, prof. dr. sc. Marko Trogrlić

Druga radna skupina: izv. prof. dr. sc. Edi Miloš, prof. dr. sc. Josip Vrandečić

 
Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije stručnjaka za obrazovanje odraslih - unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HR.3.1.15-0014, Europski socijalni fond)

 

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: doc. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš, viša znanstvena suradnica

Razdoblje provedbe projekta: 2014. - 2016. 

Partneri:

Sveučilište u Zadru, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatsko andragoško društvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Opis istraživanja:

Projektni je cilj jačanje kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih kroz razvoj njihova standarda zanimanja i standarda kvalifikacije te osmišljavanje visokoškolskog kurikuluma za njihovu izobrazbu. Istraživanjima se utvrđuje potrebe tržišta rada za kvalifikacijama stručnjaka u obrazovanju odraslih, a potom se određuje kompetencijski profil tih stručnjaka (perspektiva nastavnika) i analiziraju se kurikulumi za njihovo osposobljavanje uz objavljivanje publikacije o metodologiji i dobrim praksama izrade kurikuluma. Uz istraživanja, umrežavanje s inozemnim stručnjacima te uključivanje brojnih dionika kroz interaktivne radionice i mrežna savjetovanja, projekt doprinosi optimalnom oblikovanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacije te visokoškolskog kurikuluma.

Članovi projektnog tima (sa FFST-a):

prof. dr. sc. Maja Ljubetić; izv.prof. dr. sc. Renata Relja, znanstvena savjetnica; izv.prof. dr. sc.  Ina Reić Ercegovac; doc. dr. sc. Morana Koludrović, Toni Popović, asistent


STRUČNI PROJEKTI

SHOUT - Social Sciences and Humanities in intersectoral Outreach for better education and sustainable innovation / Društvene i humanističke znanosti u intersektorskom iskoraku za  bolje obrazovanje i održive inovacije (612364- EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-KA, Erasmus +)

Nositelj: Vilnius University

Voditelj: Jūratė Charenkova (Vilnius University, jurate.charenkova@fsf.vu.lt)

Razdoblje provedbe projekta: 2019. - 2022.

Partnerske organizacije: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Oxfam Italia, Global Impact Grid (GIG), Teološka Univerza Sveučilišta u Ljubljani, Centre For Social Inovation (CSI), MB Homo Eminens, I-Maginary, LUM University, Chouette Films, INOVA+, The Croatian Institute For Corporate Social Responsibility (IDOP), KMOP – Social Action And Innovation Centre

Koordinator aktivnosti za FFST: doc.dr.sc. Bruno Ćurko (bcurko@ffst.hr)

Opis projekta:

Primarni je zadatak projekta ojačati inovacijski kapacitet i transformacijsku ulogu sveučilišta, malih i srednjih poduzeća i nevladinih organizacija na području rješavanja složenih problema koji su predstavljeni u UN-ovim ciljevima održivog razvoja i na području razvoja inovativnih održivih rješenja kroz model međusektorske suradnje uz bolju razmjenu znanja između različitih dionika, diplomanata društvenih i humanističkih znanosti i bolju zapošljivost istraživača. Glavni ciljevi projekta su: razviti obrazovne programe za nastavnike društvenih i humanističkih znanosti, pomoćno-istraživačko osoblje i stručnjake u ovom području kako bi poboljšali svoja znanja, vještine i kompetencije u komunikaciji i odgovoru na izazove UN-ovih ciljeva održivog razvoja, poduzetništva i istraživačkog pristupa i načina razmišljanja; razviti istraživački pristup temeljen na procesu učenja u kojem će studenti, profesori i stručnjaci raditi zajednički na pronalaženju rješenja kako bi uspješno adresirali izazove UN-ovih ciljeva održivog razvoja; stvoriti samoodrživ HUB za istraživanje i inovacije u području društvenih i humanističkih znanosti u kojem će visokoškolske ustanove, mala i srednja poduzeća te nevladine organizacije moći razmjenjivati znanje, olakšati daljnju suradnju i ojačati zajednička održiva rješenja na europskoj razini; poboljšati vidljivost društvenih i humanističkih istraživanja i ojačati njihov utjecaj na šire društveno-ekonomsko okruženje, posebno u području održivih transformacija  i inovacija; ojačati suradnju između različitih sektora, poboljšati kanale umrežavanja i premostiti jaz između istraživanja i prakse.

 

BEAGLE - Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment (2018-1-HR01-KA201-047484, Erasmus +)

Nositelj: Udruga „Mala filozofija“

Voditelj: Marija Kragić. mag. biol. et oecol 

Razdoblje provedbe projekta: 2018. - 2020 

Partnerske organizacije:  Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Teološka fakulteta, Sveučilište u Ljubljani, (Slovenia), STePS (Bologna, Italy), Internet Now! (Athens, Greece)

Koordinator aktivnosti za FFST: doc.dr.sc. Bruno Ćurko (bcurko@ffst.hr)

Opis istraživanja:

Recentni rapidni razvoj tehnologija zahtijeva novi pristup poučavanju – obrazovni sustavi i profesori se muče držati korak s novim tehničkim mogućnostima, zbog čega je namjera projekta pružiti edukatorima metodološki okvir i smjernice koje će im pomoći pri uvođenju inovativnih praksi u suvremenom okruženju. S druge strane, poput učitelja, i učenici pokušavaju držati korak sa suvremenim okruženjem, okruženjem koje potiskuje odnos s okolišom, točnije prirodom. Partneri BEAGLE-a nalaze motivaciju u uvjerenju kako su bioetičke vrijednosti i kritičko mišljenje krucijalni elementi, više nego ikada, razvoja demokratskog, pluralističkog, ekološki osviještenog otvorenog društva zbog čega je potrebno premjestiti fokus obrazovanja upravo na te elemente. Projekt BEAGLE, stoga, kao primarnog korisnika ovog projekta vidi učenika (od 6 do 18 godina) jednako poput učitelja. Svrha je projekta razvoj konkretnih smjernica bioetičke edukacije koje će pomoći učiteljima pri implementaciji vještina višeg reda, osobito kritičkog mišljenja. Uz to, razvojem obrazovnih materijala i priručnika BEAGLE će dalje unaprijediti razvoj nastavnog osoblja, a dostupni materijali će se baviti i praktičnim primjenama edukacijskih strategija – poput organiziranja i vođenja bioetičkih radionica, razvijanja sokratovskog dijaloga u učionicama i slično. S obzirom na to da je projekt posvećen jednako učenicima kao i učiteljima, fokus će biti i na vođenju bioetičkih radionica s ciljem razvoja bioetičkih vrijednosti i kritičkog mišljenja kod učenika. Dalje, BEAGLE će razviti transnacionalni školski kurikulum za bioetičku edukaciju unutar kojeg će revidirati dosadašnju zastupljenost bioetičkih vrijednosti i kritičkog mišljenja u školama. U konačnici, razvoj BEAGLE online arhive i mreže za bioetičku edukaciju povezat će sve profesore i učitelje preko otvorene platforme koja će optimizirati razmjenu iskustava i potaknuti bržu implementaciju inovativnih metoda

Članovi projektnog tima:

Marija Kragić. mag. biol. et oecol (Associationa Petit Philosophy); doc.dr.sc. Bruno Ćurko (Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu); dr.sc. Giannis Stamatellos (Internet Now! (Athens, Greece); doc.sr.sc. Mateja Centa, Teološka fakulteta, Sveučilište u Ljubljani; doc.sr.sc. Vojko Strahovnik, Teološka fakulteta, Sveučilište u Ljubljani; Josip Guć, mag. Educ. Phil et hist. (Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu); Pier Giacom Sola (Steps, Bologna, Italija)

 

Boys Reading   (2014-1-HR01-KA200-007171, Erasmus +)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: Prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić (batarelo@ffs.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2014. - 2016. 

Partnerske organizacije: CARDET centre for training and development (Cipar), E.N.T.E.R. - The European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results (Austrija), The Castelo Branco Polytechnic Institute (Portugal), University of Lodz (Poljska), Innovade LI LTD (Cipar), University of Piteşti (Rumunjska), Doukas School (Grčka)

Opis istraživanja:

ERASMUS + KA2 projekt Boys reading imao je za cilj uključivanja čitanja u svakodnevni život dječaka u ranoj adolescenciji. Uspješno prepoznavanje potreba dječaka zahtijeva dijalog i udruženi trud svih partnera u procesu obrazovanja, uključujući vladu, nastavnike, roditelje i članove lokalne zajednice. Projekt Boys Reading usmjeren je na sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa, a posebno na nastavnike osiguravajući smjernice za provedbu nastave koja je usklađena s interesima, potrebama i stilom učenja dječaka, te zahtijeva podjednako uključivanje dječaka i djevojčica u aktivnosti čitanja i pisanja.

Članovi projektnog tima:

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić, doc. dr. sc. Tonća Jukić, doc. dr. sc. Ivanka Buzov, dr. sc. Anita Mandarić Vukušić, dr. sc. Snježana Dimzov

 

COMMIX - Jačanje pismenosti kod adolescenata kroz kreativno korištenje stripova (2016-1-BG01-KA201-023657, Erasmus +)

Nositelj: Sveučilište u Splitu

Voditelj: Prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić (batarelo@ffs.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2016. - 2018. 

Partnerske organizacije: Filozofski fakultet u Splitu

Opis istraživanja:

ERASMUS + KA2 projekt COMMIX bio je usmjeren na poticanje korištenja interaktivnih stripova u obrazovnom okruženju te proučavanje mogućnosti za značajno poboljšanje vještina u području pismenosti, znanosti i drugih predmeta, posebno za učenike u dobi od 11-16 godina te kod učenika u riziku. Ključni ciljevi projekta COMMIX su osiguranje inovativnih pedagoških metoda za korištenje stripova i digitalno pričanje priča te jačanje sudionika obrazovnog procesa za korištenje inovativnih metoda temeljenih na IKTu, a s ciljem poboljšanja stavova prema čitanju kod mladih.

Članovi projektnog tima:

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, izv. prof. dr. sc. Tonći Kokić, izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić,  izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ,  doc. dr. sc. Ivanka Buzov, doc. sc. Ines Blažević, dr. sc. Anita Mandarić Vukušić, dr. sc. Snježana Dimzov

 

TaSDi-PBS - Tackling School Discipline Issues with Positive Behavior Support (2016-1-HR01-KA201-022147, Erasmus +)

Nositelj: Sveučilište u Splitu

Voditelj: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić (batarelo@ffs.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2016. - 2018. 

Partnerske institucije: Filozofski fakultet u Splitu

Opis istraživanja:

Posljednjih godina u školama je uočen značajan porast broja učenika s različitim akademskim i emocionalnim potrebama. Učenici s lošijim akademskim uspjehom često imaju određene socio-emocionalne probleme te probleme u ponašanju. Prevencija školskog neuspjeha i promicanje okvira temeljenog na socijalnoj inkluziji u središtu su ovog ERASMUS + KA2 projekta TaSDi-PBS. Projekt usmjeren je na ispitivanje primjenjivosti pristupa podrške poželjnim oblicima ponašanja (SWPBS) u pet europskih zemalja (Hrvatska, Cipar, Grčka, Španjolska, Nizozemska).

Članovi projektnog tima:

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, izv. prof. dr. sc. Tonći Kokić, izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić, izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević,   doc. sc. Ines Blažević, doc. dr. sc. Esmeralda Sunko, Sani Kunac

 

P.A.Z.I.    Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj, (Europski socijalni fond)

Nositelj: Sunce- udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Split

Voditelj: doc.dr.sc.Ivanka Buzov

Partnerske institucije: Filozofski fakultet u Splitu

Opis istraživanja:

Projektne aktivnosti  društveno korisnog učenja

Članovi projektnog tima:

Doc.dr.sc.Ivanka Buzov; dr.sc. Mila Bulić, asistentica


PROJEKTI - TABELARNI PRIKAZ

Naziv projekta 
Uloga Fakulteta u projektu
Izvor financiranja i ugovoreni iznos
   Datum trajanja
Opis - vrsta projekta, cilj projekta, 
SHOUT - Social Sciences and Humanities in intersectoral Outreach for better education and sustainable innovation (“Društvene i humanističke znanosti u intersektorskom iskoraku za  bolje obrazovanje i održive inovacije)
Partner
Erasmus + strateška partnerstva, Project No. 612364- EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-KA, sveukupna vrijednost ugovora:  998.238,00 Eura
01/11/2019 - 31/10/2022
https://shout-project.eu/
INTEGRA DALMATICA -mogućnosti razvoja eko ruralnog turizma kroz integrativni pristup očuvanju i razvoju zajednice
 Nositelj  
Zaklada Adris, 35.000,00 kn
2018 - 2019
Istražiti postojanje elemenata i potencijala unutar ostvarenih poduzetničkih inicijativa ruralnog turizma u odnosu na uvažavanje kvalitete okolišnih resursa u zajednici i ekološki odgovoran razvoj.
BEAGLE - Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment
Partner
Erasmus Plus KA2
22.740,00 Eura
3.9.2018. - 2.9.2020.
Cilj projekta jest razvoj konkretnih smjernica bioetičke edukacije koje će pomoći
učiteljima pri implementaciji vještina višeg reda, osobito kritičkog mišljenja. Uz to, razvojem
obrazovnih materijala i priručnika BEAGLE će dalje unaprijediti razvoj nastavnog osoblja, a
dostupni materijali će se baviti i praktičnim primjenama edukacijskih strategija – poput
organiziranja i vođenja bioetičkih radionica, razvijanja sokratovskog dijaloga u učionicama i
slično. S obzirom na to da je projekt posvećen jednako učenicima kao i učiteljima, fokus će
biti i na vođenju bioetičkih radionica s ciljem razvoja bioetičkih vrijednosti i kritičkog
mišljenja kod učenika. Dalje, BEAGLE će razviti transnacionalni školski kurikulum za
bioetičku edukaciju unutar kojeg će revidirati dosadašnju zastupljenost bioetičkih vrijednosti i
kritičkog mišljenja u školama. U konačnici, razvoj BEAGLE online arhive i mreže za
bioetičku edukaciju povezat će sve profesore i učitelje preko otvorene platforme koja će
optimizirati razmjenu iskustava i potaknuti bržu implementaciju inovativnih metoda.
Voditelj: Bruno Ćurko
Methods in Research on Research
(MiRoR)
Partner
Marie Curie
459 522,00 Eura
1.3.2016. - 1.3.2020.
MiRoR is an innovative and ambitious joint doctoral training programme dedicated to Methods in Research on Research in the field of clinical research.
http://miror-ejd.eu/
(European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 676207; Scientist-in-charge: Darko Hren, PhD, Assoc. Prof.)
Establishment of the Institute of Korean Studies and Training Plans for the Experts of Koreanology at the University of Split in Croatia (AKS-2018-INC-2230010)
Nositelj
Academy of Korean Studies, Seoul, Republic of Korean
150.000,00 Eura
1.6.2018. - 31.5.2021.
Osim nastave korejskog jezika i kulture, uz sudjelovanje predavača i lektora sa sveučilišta HUFS (Hankuk University of Foreign Studies), u radu Centra predviđeno je pokretanje stručnog časopisa te šire zamišljena komparatistička istraživanja na području kulturalnih transfera, kulturalne i književne komparatistike, multimedijskih i komparativnih filmskih i vizualnih studija. Predviđeno je i stručno usavršavanje na području kulturalne koreanistike. 
Boys Reading (Dječaci čitaju)
Nositelj
Erasmus+
1.800.000 kn
01.09.2014. - 31.08.2016.
Projekt 'Boys reading' usmjeren je na potrebe unaprjeđenja pismenosti kod dječaka. Projekt se tiče izobrazbe nastavnika s ciljem razumijevanja potrebe šireg sagledavanja čitalačke kompe¬tencije koja, uz kognitivne vještine, uključuje i motivaciju, samopoimanje i samoefikasnost pojedinca.
http://boysreading.org/index.php/hr/?view=default
 
Voditeljica projekta: Izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
Comparison of Croatian and Slovenian conservators Ljubo Karaman and France Stele in the context of Vienna School of Art history - CCScVienna
Partner
NEWFELPRO /Marie Curie FP7-PEOPLE
763,167,45 kn
1.06.2014.-31.05.2016.
Istraživački projekt na temu usporedbe hrvatskih i slovenskih konzervatora Ljube Karamana i France Stelea u kontekstu Bečke škole povijesti umjetnosti.
Voditeljica projekta - mag. Ivana Nina Unković
http://www.ffst.hr/images/50011778/NEWFELPRO_Grant%20Agreement_CScVienna_CORRECTED-2.pdf
Connecting Adriatic with thr Mediterranean: Tracing Ancient Ceramic Workshops and Netrworks in the Last Centuries BC - CAMTAWN
Partner
NEWFELPRO /Marie Curie FP7-PEOPLE
973.286,81 kn
15.12.2014. -
14.12.2017
Istraživački projekt na temu radionica keramike u srednjoj Dalmaciji u razdoblju antike.
Voditeljica projekta - dr. sc. Maja Miše
 
 
Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija stručnjaka u obrazovanju odraslih
Nositelj
ESF
896.900,00 kn
01. 03. 2015-31. 08.2016.
Projektni je cilj jačanje kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih kroz razvoj njihova standarda zanimanja i standarda kvalifikacije te osmišljavanje visokoškolskog kurikuluma za njihovu izobrazbu.
http://www.standardi-obrazovanjeodraslih.eu/
 
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Jadranske geopolitike u modernosti, 1493.-1914.
Nositelj
Hrvatska zaklada za znanost
130.900,00 kn
01.07.2014 - 30.06.2018
Projekt teži istražiti i objaviti neke aspekte diplomatske, vojne i gospodarske jadranske politike koje su tijekom ranog novog vijeka i 19. stoljeća provodile velike sile i ostale države smještene na njegovoj istočnoj obali.
http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=8469&rok=2013-11
 
Voditelj: prof. dr. sc. Josip Vrandečić
Jadranska priča - Interdisciplinarno istraživanje jadranskih narativa
Nositelj
Hrvatska zaklada za znanost
574.830,00 kn
01.10.2015 - 30.09.2019
Polazeći od teze da je kvalifikativ „jadranski“ bitna odrednica jednog od hrvatskih kulturnih identiteta, ovaj projekt želi doprinijeti istraživanju fenomena maritimnosti hrvatske kulture na području narativa oralne pripovjedne književnosti, kako fikcionalne tako i nefikcionalne, i njena refleksa u narativima umjetničke književnosti u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi.
http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=9300&rok=2014-09
 
Voditelj: prof. dr. sc. Joško Božanić
Pojavnosti moderne skulpture u Hrvatskoj: skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije (CROSCULPTURE, IP-2016-06-2112)
Nositelj
Hrvatska zaklada za znanost
399.027,00 kn
01.03.2017 -
29.02.2020
Cilj ovog istraživačkog projekta je da definira suvremenu skulpturu u Hrvatskoj (kao i njezine stilske promjene), terminološki, prostorno i vremenski. Predmet istraživanja je utjecaj raznih, društvenih, političkih, ekonomskih i estetskih čimbenika na suvremenu skulpturu u Hrvatskoj, ali i u širem kontekstu. 
https://crosculpture.wixsite.com/crosculpture-hrzz
Voditelj: doc. dr. sc. Dalibor Prančević
The Role of Media and New Technologies in Teacher Education in the Digital Era -Selected Challenges in the Context of an Innovative Future (MaNTinEdu)
Nositelj
NEWFELPRO /Marie Curie FP7-PEOPLE
15.10.2015 - 14.10.2016.
NEWFELPRO is a fellowship project of the Governemnt of the Republic of Croatia and the Ministry of Science, Education and Sport (MSES). The project is co-financed through the EU Marie Curie FP7 - PEOPLE . 2011 . COFUND program.
http://www.newfelpro.hr/UserDocsImages/MaNTinEdu_Project%20proposal%20info.pdf
Voditeljica projekta / Project manager: dr. sc. Monika Frania (University of Silesia in Katowice, Poland)
Project mentor: izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić