MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Ana Torlak
 
Tajnica Odsjeka:
Margareta Vukojević, prof.
tel: 021/545-584
 
Studentska služba:
telefon: 021/545-542

 

Odsjek za povijest umjetnosti djeluje od ak.god. 2005/2006. U fokusu svojeg interesa ima bogatu umjetničku baštinu Splita i Dalmacije, gdje blizina i pristupačnost djela graditeljskog naslijeđa te brojnih institucija izraslih iz duge tradicije proučavanja, zaštite i obnove baštine predstavljaju osnovu djelovanja Odsjeka.

U skladu s izraženim društvenim potrebama, Odsjek za povijest umjetnosti obrazuje stručnjake koji će biti u stanju odgovoriti na potrebe razvoja temeljenog na odgovornom i kreativnom tumačenju umjetničke i kulturne baštine, kao i stručno komunicirati o svom trenutnom društvenom i kulturnom okruženju kroz teorijsko-praktična znanja stečena na studiju.

Završetkom diplomskog studija stječe se titula magistra/magistre edukacije povijesti umjetnosti.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom izboru

prof. dr. sc. Željko Peković Email Kabinet Odsjeka
prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić Email Kabinet Odsjeka

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić Email 224A
izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić Email  
izv. prof. dr. sc. Silva Kalčić Email  
izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević Email 220

Docent

doc. dr. sc. Ana Torlak Email  

Predavač

pred. Kristina Babić Email  

Asistent

Frane Prpa Email 224A

OSTALI

mag. archeol. Slavica Bošnjak Email  

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Ivan Šimat Email  

Redoviti profesor u trajnom izboru

prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić Email  

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Josip Belamarić Email  

Docent

doc. dr. sc. Radoslav Bužančić Email  

Naslovni docent

nasl. doc. dr. sc. Zoraida Staničić Demori  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Gotička umjetnost 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Ikonologija 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Metodika nastave likovne umjetnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove arhitekture i urbanizma 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove muzeologije i muzejske pedagogije 1 diplomski  
Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća 3 diplomski  
Povijest umjetnosti starog vijeka 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Romanička umjetnost 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Suvremena umjetnost 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija i povijest dizajna 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija likovnih umjetnosti 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Umjetnost ranog srednjeg vijeka 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske 2 prijediplomski  
Umjetnost XIX. stoljeća-opći problemi i komparativne studije 4 prijediplomski  
Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Umjetnost XV. i XVI st. 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti 5 prijediplomski  
Uvod u likovnu umjetnost 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Vizualne komunikacije 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Zaštita spomenika 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Antička mitologija i ikonografija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) 3 diplomski  
Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) 4 diplomski  
Engleski jezik I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik III 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik IV 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti 2 diplomski  
Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara 2 diplomski  
Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti 1 diplomski  
Metodologija obrade nepokretnih kulturnih dobara - stručni pristup 5 prijediplomski  
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti 2 diplomski  
Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture 1 diplomski  
Odabrane teme iz srednjovjekovnog slikarstva i kiparstva 1 diplomski  
O spomeniku: prostor, oblik, značenje 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Povijesno-umjetnička radionica 1 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijesno-umjetnička radionica 2 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijesno-umjetnička radionica III. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti 3 diplomski  
Skulptura i arhitektura srednjovjekovne hrvatske države 3 prijediplomski  
Talijanski jezik I 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik II 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik III 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik IV 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Urbanističke teme 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Urbanizam srednjovjekovnih komuna 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Završni rad - Povijest umjetnosti 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Studiji

PREDDIPLOMSKI DIPLOMSKI

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti osmišljen je kako bi studente upoznao s temeljnim pojmovima i konceptima umjetničkog djelovanja kroz povijest, umjetničkim fenomenima i značajkama današnjeg doba te obučio povjesničare umjetnosti sa osnovnim znanjem potrebnim za nastavak studija povijesti umjetnosti ili srodnih znanstvenih područja.

Osim temeljne nastave u učionici, program uključuje i terensku nastavu gdje se koriste mogućnosti podučavanja na primjerima izvorne umjetničke građe, često dostupne u svojem izvornom ambijentu. Program traje šest semestara i organiziran je kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 180 ECTS bodova stječu titulu prvostupnika (BA) povijesti umjetnosti i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.

 Diplomski studij povijesti umjetnosti nastavničkog je smjera, no svojim predmetnim rasponom otvara mogućnosti profesionalnog usmjeravanja i prema muzejsko-galerijskom sektoru, konzervatorskim zavodima, ustanovama u kulturi i turizmu, znanstvenoj i stručnoj publicistici.

Studenti se tijekom studija, pored stjecanja pedagoških, didaktičkih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave, upoznaju s problematikom proučavanja složenijih fenomena iz polja povijesti umjetnosti i načinima njihova podučavanja u nastavnom procesu.

Program traje četiri semestra te je organiziran kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 120 ECTS bodova stječu titulu diplomiranog magistra edukacije povijesti umjetnosti (mag.hist. art.) i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.


Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

Korisne poveznice

Obavijesti

17.05.2024
Čast nam je i zadovoljstvo objaviti vijest o prvom Zborniku Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, naslovljen  Povijest umjetnosti kao otvoreni projekt , s podnaslovom  Koncepti, projekti i oblici tumačenja likovnih i vizualnih umjetnosti . Riječ je o tiskanom i on-line izdanju na hrvatskom i engleskom jeziku, objavljenom uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i prosvjete RH te Filozofskog fakulteta u Splitu, ujedno izdavača ovog Zbornika. Urednica ovog izdanja (opsega 472 stranica, formata 165 x 230 mm) je Silva Kalčić, a oblikovao ga je Nikola Križanac. Za dizajn naslovne stranice korištena je fotografija  site-specific  rada Viktora Popovića (kustos: Dalibor Prančević) na pročelju naše postmoderne zgrade (u bivšoj upravnoj zgradi tvrtke Brodomerkur na Poljičkoj cesti, na broju 35), a riječ je o citatu iz splitskog GUP-a. Godine 2020. Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu obilježio je petnaestu obljetnicu svojeg postojanja, s osnutkom Filozofskog fakulteta na temeljima Visoke učiteljske škole i Odjela za humanističke znanosti kao tada nove sastavnice Sveučilišta u Splitu, utemeljenoga 1974. godine. U razmjerno kratkom, ali produktivnom razdoblju od petnaest godina, svoj su doprinos studiju povijesti umjetnosti u Splitu dali brojni nastavnici, istraživači i znanstvenici iz ovoga i srodnih humanističkih, kao i drugih srodnih područja znanosti, na dodiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Humanističke znanosti (modul Povijest umjetnosti). Tim povodom objavljen je ovaj zbornik znanstvenih i stručnih tekstova kolegica/kolega i suradnica/suradnika našeg Odsjeka.  Želja nam je bila, naime, ovu veliku obljetnicu obilježiti prigodnom publikacijom – pregledom ključnih radova, odnosno specifičnih područja bavljenja i istraživanja svih dosadašnjih suradnika i nastavnika Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. Kao krovnu temu zbornika izabrali smo „Povijest umjetnosti kao otvoreni projekt“, s podnaslovom „Koncepti, projekti i oblici tumačenja likovnih i vizualnih umjetnosti“. Naši suradnici, s obzirom na inter- i multidisciplinarnu koncepciju studija, djeluju u polju povijesti umjetnosti, ali i drugih znanstvenih polja i grana u području humanističkih (arheologija, filozofija, povijest, kulturna antropologija), ali i društvenih (odnos umjetnosti i društva te umjetnosti i politike koristeći znanstvene alate sociologije i politologije), informacijskih (muzeologija) i tehničkih znanosti (arhitektura, urbanizam, tehnološki aspekt likovnih i vizualnih umjetnosti, arhitekture i dizajna), kao i umjetničkih područja. Pritom su postavili novu paradigmu unutar specifične teme ili napisali povijest jednog dijela proširenog područja povijesti umjetnosti danas, odnosno pridonijeli pisanju nacionalne povijesti umjetnosti i povijesnog razvoja povijesti umjetnosti.  Zahvaljujemo svim suradnicima na doprinosu zajedničkom obilježavanju petnaeste obljetnice Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.  Silva Kalčić, urednica  Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za povijest umjetnosti    Sadržaj   Nova istraživanja spomenika Ivana Prijatelj Pavičić Prilog poznavanju baroknog oltara u crkvi sv. Ante iz crkve-pećine sv. Ante Opata u šibenskom Kanalu sv. Ante Tatjana Mićević Đurić Kopija i original (problem kopija ikona u zbirci ikona Mostarsko-duvanjske biskupije) Željko Peković i Kristina Babić Arhiv graditelja Marina Marasovića – izvor za rekonstrukciju kronologije gradnje i opremanja crkve Presvetog Otkupitelja kod Otavica Marin Marasović Archive as a Source for Reconstructing the Chronology of the Construction and Furnishing of the Church of the Holy Redeemer near Otavice Tine Germ Emblems by Master Grahovar in the  Album of the Ljubljana Noble Society of St Dismas : Imitation, Adaptation, Originality   Povijest povijesti umjetnosti i muzeološke teme Jovita Pristovšek Rewriting the History of Colonialism by the Colonizers: Who Colonized Whom? Marina Gržinić The Occidental Museum and its Neo-Orientalized “Other”  Barbara Vujanović Izložba i njezino oblikovanje u funkciji transfera znanja. Primjeri izložaba Muzeja Ivana Meštrovića Anđelko Mihanović Povijest povijesti umjetnosti u Hrvatskoj na primjeru pisanja o Ivanu Meštroviću: opis, analiza, interpretacija implikacija Ivana Čapeta Rakić Za jedno warburgovsko čitanje Dalmatinčevih skulptura – metodološka vježba –   Moderna i suvremena arhitektura Laura Vojnović Kamilo Tončić i njegova djela Karla Čudina Arhitektura Vojtjeha Delfina: modernost, eksperimentalnost I efemernost Gabrijela Matić  Arhitektura sakralnih građevina Splita izgrađenih nakon 1990. godine   Suvremena umjetnost Mirela Ramljak Purgar Apstraktno slikarstvo u “drugom mediju”: pozicije Tanje Škrgatić i Gordane Bralić Igor Loinjak Institucija likovne kritike danas Suzana Marjanić Ritual i izvedba skulpturalnog performansa Dragana Modrić  Radnički štrajk u umjetničkoj reprezentaciji Igora Grubića Roberta Skočić Strikoman Odnos osobne i kolektivne memorije u umjetničkom opusu Neli Ružić   Likovne i vizualne umjetnosti – metodologija i kurikulum Dario Vuger Znanost kao metoda u umjetničkom radu – četiri paradigme Dora Derado Giljanović Mogućnosti i ograničenja praktične primjene Kurikuluma nastavnog predmeta Likovna umjetnost (2020.) i reperkusije za visoko obrazovanje Ana Torlak i Snježana Dimzov Kvantitativno istraživanje tema diplomskih i završnih radova na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Silva Kalčić Radionica likovne kritike: Kako pisati o suvremenoj umjetnosti – u 2020. pod nazivom pisati o gradu ----    IZDANJA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U SPLITU   EDITIONES FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS SPALATENSIS    Nakladnik / Publisher: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet / University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences   Odgovorna urednica / Editor-in-Chief: prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac, dekanica / Dean   Urednički odbor / Editorial Board: izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić Izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević Kristina Babić, pred.   Recenzenti / Reviewers: prof. dr. sc. Sonja Briski Uzelac prof. dr. sc. Vesna Mikić prof. dr. sc. Kresimir Purgar prof. dr. sc. Sandra Uskoković   Lektura i korektura / Language Editor and Proofreader: Maja Trinajstić   Engleski prijevod i lektura / Translation and Proofreading: Marina Schumann   Dizajn i grafička obrada / Graphic Design and Layout: Nikola Križanac    ISBN 978-953-352-107-7 /  ISBN 978-953-352-108-4 (online)     Zbornik je dostupan on-line na poveznici  https://www.academia.edu/119179130/POVIJEST_UMJETNOSTI_KAO_OTVORENI_PROJEKT_ART_HISTORY_AS_AN_OPEN_PROJECT  
17.05.2024
Pozivaju se studenti 3. godine prijediplomskog studija povijesti umjetnosti na informativni sastanak s pročelnicom, 22.5.2024., u 13.15, u učionici P21.  
15.05.2024
Večer prije bogatog programa za Dan muzeja, studentice Odsjeka za povijest umjetnosti u suradnji s kolegama iz Arheološkog muzeja u Splitu, organizirali su tematski kviz u Saloni! Uz provjeru znanja i dobru zabavu, pobjedničke ekipe čekaju i nagrade!  
09.05.2024
Poštovane kolegice i kolege, srdačno Vas pozivamo da posjetite posljednju iz serije međunarodnih konferencija posvećenih kustoskim praksama Želimira Koščevića – povezanih s istoimenim radionicama likovne kritike. Na konferenciji će biti govora i o najnovijim tendencijama u kritičkoj muzeologiji, kustoskoj praksi kao načinu otpora, kustoskom radu Davora-Dade Matičevića u Splitu i državotvornoj memorijalnoj umjetnosti.  Konferencija će se održati na Filozofskom fakultetu u Splitu u Vijećnici (drugi kat) na adresi Poljička cesta 35, u utorak 14. svibnja 2024. od 17 do 20 sati.  Jesús Pedro Lorente iz Zaragoze autor je poznatog izrijeka "Muzeji su katedrale moderniteta", a uz njega će na konferenciji govoriti kustosica iz Skopja i Beča Jovanka Popova, Božo Kesić sa splitskog UMAS-a te Dalibor Prančević i Silva Kalčić s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta, koji je uz Hrvatsku sekciju AICA-e organizator i pokrovitelj ove konferencije. 
02.04.2024
U suradnji s Umjetničkom akademijom u Splitu organiziramo posjet izložbi "Biennale di Venezia 2024". Mole se svi zainteresirani studenti i studentice povijesti umjetnosti da se jave izv. prof. dr: sc. Daliboru Prančeviću na sljedeću email adresu:  dalibor@ffst.hr  
31.03.2024
Obavještavaju se studenti 1. i 2. godine prijediplomskog studija da će se nastava iz kolegija  Engleski jezik II.  i  Engleski jezik IV.   održati u petak 5. travnja 2023. godine prema sljedećem rasporedu:   Engleski jezik IV. u 9.45 Engleski jezik II. u 11.30
27.03.2024
  Ured za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu i Centar za planiranje i razvoj karijera kroz narednih mjesec dana organizira za sve studente Sveučilišta u Splitu ciklus radionica pod nazivom  „Prvi korak prema karijeri“. Cilj radionica je motivirati studente da već za vrijeme studiranja počnu planirati svoju karijeru i istraživati mogućnosti koje im nudi tržište rada. Teme radionica baziraju se na potrebnim vještinama upravljanja karijerom s kojima će se ojačati samopouzdanje studenata za poduzimanje prvih koraka u karijeri. Radionice su, osim za studente, otvorene i za sve zainteresirane zaposlenike Sveučilišta u Splitu. Radionice se održavaju srijedom (i jedan četvrtak) od 16:30h u Vijećnici Filozofskog fakulteta (II. kat) po slijedećem rasporedu: 20. ožujka 2024. Kako izraditi karijerni plan? Antonija Peroš, mag. psych., voditeljica Ureda za upravljanje karijerama Sveučilišta u Splitu 3. travnja 2024. Što poslodavci žele? Slobodan Jović / Selekcija.hr 10. travnja 2024. Udruga kao prilika za (samo)zaposlenje Stipo Margić / Udruga Liberato 18. travnja 2024. (četvrtak) Posao kao podrška kroz životne promjene dr. sc. Bruno Barać, viši asistent / Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta u Splitu 24. travnja 2024. Poduzetništvo mladih i EU projekti - od ideje do realizacije doc. dr. sc. Tea Gutović i dr. sc. Toni Popović, viši asistent / Odsjek za sociologiju / Centar za planiranje i razvoj karijera Filozofskog fakulteta u Splitu    
17.03.2024
  Povodom aktualno otvorenog  Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2024./2025 .   pozivamo sve zainteresirane studente da se  prijave  na radionicu  koju će održati Erasmus koordinatorica Filozofskog fakulteta u  četvrtak 21.03.2024. u 15:00, učionica P1.   Obrazac: prijava na radionicu .
12.03.2024
Objavljeni su konačni rezultatei natječaja za  Stručnu praksu u nastavnoj bazi  za ljetni semestar u akad. god. 2023./2024. na Odsjeku za povijest umjetnosti.  
05.03.2024
Produljen rok prijave na natječaj za upis kolegija Stručna praksa u nastavnoj bazi na studiju Povijesti umjetnosti do 12. 3. 2024. - otvorene prijave i za studente 1. godine diplomskog studija   
28.02.2024
Raspisuje se natječaj za upis kolegija „Stručna praksa u nastavnoj bazi“ na prijediplomskim i diplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Splitu, u ljetnom semestru akad. god. 2023./2024.    
27.02.2024
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na otvorenje projekta " Šta vi tamo kopate? " i prvo predavanje koje će se održati u  četvrtak, 29. veljače 2024.  godine s početkom u  18 h  u  Staroj gradskoj vijećnici  na Pjaci. Ciklus predavanja otvaramo s temom o najnovijim istraživanjima u Saloni, a predavač je izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli.   O čemu se radi? Arheološki muzej u Splitu u suradnji sa Hrvatskim arheološkim društvom, Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika i Muzejom grada Splita, pokrenuo je projekt s nazivom najčešćeg pitanja koje se pita arheologe: "Šta vi tamo kopate?", a koji govori o najnovijim saznanjima sa istraživanja na arheološkim lokalitetima Dalmacije. Predavanja su prilagođena za sve zainteresirane ljubitelje arheologije, istraživanja i povijesti (stručna i široka javnost). U prilogu Vam dostavljamo raspored prvog dijela predavanja (do lipnja 2024. godine), te detalje o samom projektu.   Vaša prisutnost bila bi nam izuzetna čast te Vas pozivamo da svojom nazočnošću uveličate ovaj događaj, ali i da iskoristimo ovaj događaj za razmjenu iskustava i dodatno se povežemo.
27.02.2024
U sklopu aktivnosti koje na arheološkom lokalitetu Rat provodi Filozofski fakultet u Splitu, protekle je jeseni započet, a u veljači ove godine i dovršen projekt uređenja pješačke komunikacije i dijela postojećih suhozidnih pristava. Projekt je sufinanciran kroz Program projekata arheološkog turizma na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu, a proveden je kao dio druge faze aktivnosti istraživanja i uređenja lokaliteta kao oglednog primjera prezentacije arheološke i tradicijske baštine u krajoliku otoka Brača. Današnjim izgledom lokaliteta dominira kombinacija vidljivih ostataka rasutih prapovijesnih zidina iz zadnjih milenija prije Krista i uskih suhozidnih pristava uređenih krajem 19. stoljeća, u vrijeme masovne ekspanzije vinikulture u Dalmaciji. Takva obilježja lokaliteta otvaraju mogućnost prezentacije dvaju vremenski jako udaljenih povijesnih slojeva, ali ujedno i ostataka iz razdoblja najintenzivnijih promjena u dalmatinskom krškom krajoliku. Kako bi se stvorili preduvjeti za promociju edukativne vrijednosti ovog lokaliteta, provedene su aktivnosti na južnoj padini lokaliteta s primarnim ciljem raščišćavanja raslinja i popravka suhozidnih terasa iz 19. stoljeća te uređenja manjeg, neophodnog broja stuba. U provedbi prvog dijela aktivnosti sudjelovali su asistenti i studenti Filozofskog fakulteta u Splitu, uz upute i stručno vodstvo majstora suhozida, koji je u drugoj fazi koordinirao i proveo obnovu suhozidnih terasa te uređenje stuba. Aktivnosti na lokalitetu nastaviti će se u lipnju, kada će se u suradnji arheologa s Filozofskog fakulteta u Splitu i kolega sa Sveučilišta Colorado Boulder provesti treća kampanja sustavnog arheološkog istraživanja lokaliteta, a u planu su i daljnje aktivnosti na čišćenju i uređenju postojećih suhozidnih struktura.  
21.02.2024
Obavještavaju se studenti 1. i 2. godine prijediplomskog studija da je došlo do izmjena u rasporedu te će nastava iz kolegija Engleski jezik IV.  započeti u petak u 9.45 sati, a nastava iz kolegija  Engleski jezik II.  u petak u 11.30 sati.
20.02.2024
Obavještavaju se studenti 1. godine prijediplomskog studija da je došlo do izmjena u rasporedu te će nastava iz kolegija  Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske , započeti u srijedu, 21.2.2024., u  9.30 , u učionici P28.
19.02.2024
Raspisuje se natječaj za upis kolegija „Stručna praksa u nastavnoj bazi“ na prijediplomskim i diplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Splitu, u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024.
13.02.2024
Institut za povijest umjetnosti 14. i 15. veljače 2024. godine ponovno otvara svoja vrata građanima na svojim lokacijama u Splitu i Zagrebu, kako bismo vam ponudili pregled naših ostvarenih rezultata, a i budućeg rada kroz niz javnih predavanja i predstavljanja. Institut za povijest umjetnosti, Centar Cvito Fisković - Split, 15. veljače (četvrtak):   16:00-16:30 Darka Bilić: Predstavljanje projekta ustanove  Od lokalnog do regionalnog. Umjetnost Jadranske Hrvatske od srednjeg vijeka do 19. stoljeća 16:30-17:00 Ana Šverko, Joško Belamarić: Pregled publikacija Centra Cvito Fisković:  Contributions to the Hypermapping of Diocletian's Palace   i  Sv. Jere na Marjanu: Kultura renesanse u Dalmaciji u znaku sv. Jeronima 17:00-17:30 Joško Belamarić: Rendićeva česma u Dubrovniku 17:30-18:00 Ana Šverko: Predstavljanje novog HRZZ projekta IPU: Where East meets West: Putopisni narativi i stvaranje slike o umjetničkoj baštini Dalmacije u modernoj Europi (c. 1675. - c. 1941.) 18:00-18:30 Tomislav Bosnić: Predstavljanje rada mladih znanstvenika: disertacija  Arhitektonska i urbanistička djelatnost braće Žagar (1900.-1945.) Detaljnije informacije možete pronaći putem linka:  https://ipu.hr/article/hr/1630/dani-otvorenih-vrata 
12.02.2024
Raspisuje se natječaj za upis kolegija Stručna praksa u nastavnoj bazi u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. na svim sveučilišnim dvopredmetnim diplomskim studijima.
07.02.2024
Prije proširenog izdaja u travnju 2024., objavljena je online knjiga od samo 234 str. o kustoskim praksama Želimira Koščevića Izložbene kartografije (Kritički instrumentarij, izložbeni i kustoski narativi), HS AICA i Durieux, Zagreb, siječanj 2024. Autorica: Silva Kalčić. Lektorica: Maja Trinajstić. Dizajnerica: Petra Milički. Recenzenti: prof. dr. sc. Sonja Briski Uzelac i prof. dr. sc. Krešimir Purgar. Prošireno izdanje sadržavat će uvodni tekst urednice dr. sc. Suzane Marjanić, znanst. savj., predgovor Zlatka Galića, sintezni tekst Ivane Meštrov kao suradnice na istoimenoj radionici, te će imati još četiri velika i za temu važna poglavlja. Ta će knjiga biti promovirana na međunarodnoj konferenciji Izložbene kartografije III na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 14. 5. 2024. Ova online knjiga zavedena je kao takva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) i na CEEOL-u. Online prva knjiga dostupna je na poveznici: https://www.academia.edu/114497438/Silva_Kal%C4%8Di%C4%87_IZLO%C5%BDBENE_KARTOGRAFIJE_%C5%BDELIMIRA_KO%C5%A0%C4%8CEVI%C4%86A_KRITI%C4%8CKI_INSTRUMENTARIJ_IZLO%C5%BDBENI_I_KUSTOSKI_NARATIVI  
03.02.2024
Postavljena umjetnička instalacija AMBIS umjetnika Vice Tomasovića U suradnji s Hrvatskom udrugom likovnih umjetnika Split, u utorak 30. siječnja 2024., predstavljena je umjetnička instalacija  AMBIS Vice Tomasovića,   postavljena u zgradi   Filozofskog fakulteta u Splitu (suteren), na adresi  Poljička cesta 35, 21 000 Split. Izložbu je otvorila Dekanica Filozofskog fakulteta prof.dr.sc. Ina Reić Ercegovac. O samoj umjetničkoj instalaciji govorili su izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević (kustos), Ana Bratić (HULU) i sam autor.  Nakon rada „Bez naziva: Arhiv ST3 – Sadržaj“ (2021.) Viktora Popovića instaliranoga na fasadi Filozofskoga fakulteta u Splitu i umjetničke intervencije „Voice of Silence“ (2022.) Erica del Castilla izvedenoj na staklenim stijenkama fakultetskoga predvorja, u utorak 30. siječnja 2024. u 11 sati otvorit će se umjetnička instalacija „Ambis“ Vice Tomasovića i to u sklopu projekta REPER koji je u organizaciji Filozofskoga fakulteta u Splitu i Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split zamislio i vodi kustos Dalibor Prančević. „U izvornom projektu i izvedbi negdašnje poslovne zgrade Brodomerkura, u kojoj je danas svoje stalno mjesto pronašao Filozofski fakultet u Splitu, na suterenskoj etaži stajao je plitki bazen sa zlatnim ribicama. Zgradu je 1990. godine prema projektu arhitekta Danka Colnaga podigao projektno-tehnološki biro „Lavčević“ zajedno sa svojim kooperantima. Koristeći taj povijesni refleks, Vice Tomasović svojom intervencijom Ambis evocira danas već pomalo zaboravljenu strukturnu nit zgrade. (…) U svom tehničkom opisu Ambis je umjetnička instalacija zamišljena i izvedena kao podna naljepnica pozamašnih dimenzija, sastavljena od 24 ponavljajuća prizora prepletenog mnoštva zoomorfnih i antropomorfnih bića divergentne fizionomije. Na prikazu se neki odnosi elemenata fraktalno repetiraju, uz suptilne alternacije, što stvara ornamentirani prikaz koji se simbolički širi u beskraj, iako je u stvari ograničen gabaritima negdašnjeg bazena. U medijskom smislu, instalacija je phygitalna, odnosno sjedinjuje fizička i digitalna svojstva.“ (Dalibor Prančević) Životopis umjetnika: Vice Tomasović vizualni je umjetnik rođen 1986. u Splitu. Nakon završene opće gimnazije u Omišu, upisuje se na Umjetničku akademiju Sveučilišta u Splitu, smjer likovna kultura, gdje diplomira 2009. godine. Osnivač je i ravnatelj Almissa Open Air festivala suvremene umjetnosti u Omišu. Od 2015. do 2023. godine predsjednik je Hrvatske udruge likovnih umjetnika u Splitu (HULU) i voditelj izložbene djelatnosti u Salon Galić. Sudjelovao je na velikom broju samostalnih i grupnih izložbi, umjetničkih festivala i manifestacija kao organizator, kustos, izlagač i izvođač. Umjetničku instalaciju „Ambis“ bit će moguće vidjeti do 20. veljače 2024.
22.01.2024
KoHo pedagogija  organizira  besplatnu edukaciju  pod nazivom  Posao i zapošljavanje u odgoju i obrazovanju , koja će se održati dana  23. siječnja 2024.  godine s početkom u  18.00 sati  putem  Zoom platforme . Edukacija je namijenjena svima koji su u potrazi za poslom i pripremaju se za individualne razgovore s potencijalnim poslodavcima u području odgoja i obrazovanja (vrtići, škole i privatne tvrtke u području odgoja i obrazovanja). Sudionici će dobiti smjernice kako i gdje tražiti posao, kako prezentirati svoj profesionalni identitet, pisati životopis, ponašati se na razgovoru za posao i na testiranju. Sadržajni naglasak stavljen je na posao u formalnom odgojno-obrazovnom sustavu (kako izgleda proces zapošljavanja i testiranje kandidata, na što obratiti pažnju i kako se pripremiti). Radionica je besplatna za studente pedagoških fakulteta, studente pedagogije i studente nastavničkih smjerova. Više o edukaciji i prijavama možete pronaći na linku:   https://www.kohopedagogija.com/edukacije/posao-i-zaposljavanje-u-oo  
11.01.2024
Vrijedni studenti 3. godine preddiplomskog studija povijesti umjetnosti su, 5. siječnja 2024., posjetili napušteni zaselak Radinje u zagorskom dijelu Općine Klis.
20.12.2023
PREMIJERE 91 / Katarina Botica Najljepše su one priče koje nam prenose bake i djedovi, priče o ljudskim odnosima zasnovanim na jednostavnim svakodnevnim aktivnostima i tradicijama izniklih iz solidarnosti, zajedništva i bliskosti. Njihove su riječi svjedočanstva o trenucima i radnjama koji nam više ne pripadaju, ali su neizravno temelji naših života kao i života naših roditelja. Ipak, prošlost koju su proživjeli i pokušali nam prenijeti naši najstariji sve se više udaljava, zapravo nestaje. Naime, prethodna generacija je izgubila interes za prenošenje i održavanje tradicije, radije gradeći novu sadašnjost potpuno neovisnu o svojim korijenima. Umjetnicu prožima nostalgija za jednim nepoznatim vremenom za koje se, pak, osjeća vezana pa nastoji sačuvati sjećanja starih seljana konkretno ih materijalizirajući u svom radu. Oponašajući tehniku veza svoje pokojne bake na jednostavnim komadima tkanine koja se nekoć koristila za posteljinu, Botica spaja usmenu predaju i fizičku praksu vezenja za koje smatra da ih vrijedi oteti zaboravu u koji polagano uranjaju. Njezine mlade ruke pričaju davne priče slijedeći trag i iskustvo bake i starijih, oživljavajući u svojim radovima izreke iz siromašnog ali osobenog kraja u koji su uronjeni njezini korijeni i koji je sada već tako dalek. Nadalje, umjetničinu duboku emotivnu privrženost podupiru i crteži, njezina druga serija radova, na kojima prikazuje stara oruđa koja su pripadala njezinim djedovima i bakama. Riječ je o predmetima koji su nam danas neobični, neiskoristivi i u praktičnom smislu posve nepoznati, ali iz kojih isijava povijesna i obiteljska važnost. Ova fizička sjećanja koja se prenose s generacije na generaciju simboliziraju intenzivnu emocionalnu vrijednost i obiteljsku bliskost između različitih i dalekih epoha. Postojanost u vremenu ovih predmeta, izreka i običaja omogućuje nam da pojačamo vezu s našim precima i da nastavimo poštovati njihove duboke tradicije. Anna Bacchetta Životopisi Katarina Botica je rođena 2000. godine u Splitu. Studentica je druge godine diplomskog studija Odsjeka za slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Splitu u klasi red. prof. art. (T) Viktora Popovića. Realizirala je jednu samostalnu izložbu i sudjelovala na nekoliko skupnih. Sudjelovala je na umjetničkoj rezidenciji Art of Nature 2023, održanoj u Novoj Gorici (Slovenija). Anna Bacchetta je rođena 2002. godine u Borgomaneru (Italija). Studentica je na Odsjeku za umjetnost, glazbu i zabavu na sveučilištu Alma Mater Studiorum u Bologni. Trenutno je studentica treće godine preddiplomskog studija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu u okviru programa Erasmus.  
20.12.2023
Pozivamo Vas da dana 21. prosinca (četvrtak) 2023. godine svojim prisustvom uljepšate i podržite izložbenu suradnju studentica i studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu i Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu, pod nazivom Rad, tekst, kontekst (privremenost). Otvorenje izložbe zakazano je u 14:00 sati u zgradi Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu (Hrvojeva 8, Split). Ova izložba predstavlja kontinuitet suradnje pokrenut 2017. godine pod imenom Rad, tekst, kontekst (oblici kolaborativnih praksi) i nastavljen 2019. godine izložbom Rad, tekst, kontekst (izložba koja vas čuje), te Rad, tekst, kontekst (jer greška je dio svijesti) 2021. godine, a čiji je zajednički temelj povezati studente dvaju fakulteta i pokrenuti praksu zajedničke bijenalne izložbe. Izložba ostaje otvorena do 19. siječnja 2024. godine. Radujemo se Vašem odazivu! Studentice i studenti Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu i Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu  
14.12.2023
Čast nam je pozvati Vas na gostujuće predavanje koje će u okviru kolegija Ikonologija  održati dr. sc. Borja Franco Llopis (UNED, Madrid), u ponedjeljak 18. 12. 2023. u 9.00h u P17.  
11.12.2023
Djelatnici Filozofskog fakulteta u Splitu u suradnji s kolegama sa Sveučilišta Colorado Boulder proveli su kampanju istraživanja gradine Rat na otoku Braču, u okviru projekta Brač Island Project. Istraživanje je kroz Program pomorske baštine za 2023. godinu sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija. O samom projektu možete pročitati više putem linka koji se nalazi u opisu profila.    
08.12.2023
Razmišljanjem "izvan okvira" do pronalaska posla Centar za planiranje i razvoj karijera u suradnji s doc. dr. sc. Anom Torlak i bivšom studenticom Filozofskog fakulteta u Splitu dr. sc. Andrijanom Perković Paloš organizira radionicu o pronalasku posla izvan struke pod naslovom  Razmišljanjem "izvan okvira" do pronalaska posla  u  ponedjeljak, 11.12.2023. u 10h u dvorani P28 . Andrijana Perković Paloš diplomirala je povijest i talijanski jezik i književnost 2012. te doktorirala povijest 2018. godine. Nakon duže nezaposlenosti isprekidane radom na zamjenama u osnovnim i srednjim školama u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je zaposlena na dva interdisciplinarna projekta Horizon 2020 na Medicinskom fakultetu u Splitu. Potom je otvorila paušalni obrt i trenutno radi kao članica produkcijskog tima uglednog znanstvenog časopisa Journal of Global Health. Cilj predavanja je na temelju vlastitog iskustva zaposlenja izvan struke pokazati da je moguće pronaći posao "razmišljanjem izvan okvira" i potaknuti studente završnih godina da prošire perspektive u traženju posla nakon završetka studija. Prijavite se ( link za prijavu ) i poslušajte kako na kreativan način osigurati sebi radno mjesto! Vidimo se!
06.12.2023
Zadovoljstvo nam je pozvati vas na otvaranje izložbe Veličanstveni s margine u organizaciji Galerije Brešan, koje će se održati u četvrtak, 07. prosinca 2023. godine u 19.00 sati u auli Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Izložba se održava u okviru manifestacije Advent na Filozofskom (Poljička cesta 35, Split).  
04.12.2023
Obavještavaju se studenti da izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević neće održati nastavu uperiodu od 4. 12. 2023. do 8. 12. 2023.  
27.11.2023
Dana  30.11.2023. u P17  održat će se predavanje  Dizajnerske prakse u muzejskoj komunikaciji . Gostujuće predavanje održat će predstavnici  Clinica studio d.o.o . , izv.prof. Vedran Kasap s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ozana Ursić, mag.art. Predavanje će predstaviti praktične aspekte rada na dizajnu i produkciji muzejskih i galerijskih postava te opreme interpretacijskih centara, na kojima su predstavnici ovog renomiranog studija radili u sklopu svoje dosadašnje uspješne karijere. Predavanjem će moderirati naslovna asistentica, dr.sc.  Jelena Jovanović , kustosica Arheološkog muzeja u Splitu. Kolegica Jovanović prethodno će održati uvodno predavanje naslova  Kako napraviti arheološku izložbu?,  na temu izložbene djelatnosti u Arheološkom muzeju u Splitu, s naglaskom na izložbu  Vis-à-Vis 200. Arheološka baština otoka Visa. Početak uvodnog predavanja je u  14 sat i, a gostujućeg predavanja u  15 sati . Predavanje je obvezno za studente 1. godine diplomskog studija PU, a dobrodošli su svi zainteresirani studenti i nastavnici.        
20.11.2023
U utorak, 21. studenog 2023., u 19:00 sati u izložbenom prostoru Loggia, Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Dioklecijanova 7 u Splitu otvara se izložba Sunčane Barbarić, studentice druge godine diplomskog studija na Odsjeku za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu. Izložba ostaje otvorena do 1. prosinca 2023.   „Prisjećanje na rano djetinjstvo, iako je često nehotično isprovocirano, za svakoga od nas predstavlja posebno izazovan zadatak. Događaje za koje vjerujemo da su se tada zbili promatramo kao dio našeg života, ali u isto vrijeme bivaju obavijeni velom sumnje u njihovu autentičnost. To su spontani trenutci za koje često nema nikakvog materijalnog dokaza pa oni uspješno izmiču čak i danas neizbježnom i hipertrofiranom medijskom dokumentiranju najvažnijih životnih događaja. Oni dakle ostaju posve naši, intimni u najdoslovnijem značenju te riječi, ali nikada u potpunosti u našem posjedu i voljnoj kontroli jer sjećanje je dinamičan proces u kojem smo, kako vrijeme odmiče, sve udaljeniji od statične točke autentičnog događaja, a sve više upućeni na prethodna sjećanja, a koja formiramo u raznoraznim trenutcima našeg odraslog života. Zato nas posebno veseli razgledati izložbu Sunčane Barbarić koja se kroz četrnaest ovdje predstavljenih radova odlučila pozabaviti s događajima iz svog ranog djetinjstva, a koji su joj ostali u relativno živom sjećanju zahvaljujući selidbi u novi obiteljski dom kada je imala šest godina. Taj čin selidbe je po svemu sudeći pomogao Sunčani odijeliti prije i poslije, zbog čega se danas češće prisjeća tog dijela života, nego li što je to uobičajeno. Većina priča koje su ovdje prikazane, inicirane su nekim neugodnim događajem, a koji se kasnije ipak okonča pozitivnim ishodom. Riječ je dakle o uspomenama na sretno djetinjstvo koje autorica doziva u sjećanje putem četrnaest pojednostavljenih motiva, svojevrsnih jednobojnih piktograma, kojima se rekonstruiraju neke upečatljivije priče. Radovi su izvedeni razvodnjenim akrilom na markizetu, zbog čega se pri nanošenju boje ona lako povlači u strukturu materijala. Rezultat ovog postupka je raspršena boja na prozirnoj tkanini što nas još jednom podsjeća na poroznost sjećanja na trenutke koji vječno ostaju između događanja i predodžbe.“ (Zlatko Galić) Organizacija projekta: Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, Split / Umjetnička akademija u Splitu – Slikarski odsjek / Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest umjetnosti Voditelji projekta: Tamara Visković / Viktor Popović, Vedran Perkov, Neli Ružić / Dalibor Prančević  
16.11.2023
Povodom obilježavanja pedesete obljetnice smrti Pabla Picassa Udruga bivših studenata i prijatelja Filozofskog fakulteta u Splitu organizira javno predavanje izv. prof. dr. sc. Dunje Pivac pod nazivom Pablo Picasso - umijeće preobrazbe i moć slike . Predavanje će se održati 22. studenoga 2023. u 18:00 u dvorani P 18 Filozofskog fakulteta u Splitu.  
13.11.2023
Pristupnica Sandi Bulimbašić održat će nastupno predavanje u sklopu postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu, dana  22. studenoga 2023. godine u 9.30 sati u predavaonici P-26  Filozofskog fakulteta u Splitu (Poljička cesta 35) Pristupnica će nastupno predavanje održati studentima 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Povijest umjetnosti, a u sklopu redovite nastave kolegija: Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća. Tema nastupnog predavanja je:  SALON GALIĆ I LIKOVNI ŽIVOT  U MEĐURATNOM SPLITU. Predavanje će se održati pred studentima i nastavnicima Filozofskog fakulteta u Splitu te članovima Stručnog povjerenstva, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, predsjednica (Filozofski fakultet u Splitu) izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević (Filozofski fakultet u Splitu) doc. dr. sc. Barbara Španjol Pandelo, članica (Filozofski fakultet u Rijeci)  
10.11.2023
GOSTUJUĆE PREDAVANJE DOC. DR. SC. RADOSLAVA BUŽANČIĆA U okviru kolegija Odabrana poglavlja antičke umjetnosti doc. dr. sc. Radoslav Bužančić, pročelnik Konzervatorskog zavoda u Splitu, održao je predavanje Obnova jugoistočnog kvadranta Dioklecijanove palače u kojem je rezimirao konzervatorska istraživanja tog dijela Palače od osamdesetih godina 20. stoljeća do recentnih istraživanja 2022. godine. Predavanjem je pokazao studentima razvoj znanstvene misli temeljene na iskopavanjima, kompleksne procese konzervacije i brojne dileme koje su se nametale tijekom godina, a vezane su uz obnovu, prezentaciju i očuvanje Stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom.
07.11.2023
A4: 6. IZDANJE LEO PAVLOVIĆ / LJUBICA BILIĆ 9.11. - 3.12.2023. Galerija umjetnina, Split Izložba je rezultat šestog nacionalnog natječaja za studente diplomskih studija umjetničkih akademija i studija povijesti umjetnosti. Dobitnici ovogodišnjeg natječaja su Leo Pavlović, student diplomskog studija vizualne umjetnosti s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (mentor doc. art. Miran Blažek) i studentica Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu Ljubica Bilić (mentor izv.prof.dr.sc. Dalibor Prančević) Koordinatorica projekta za Galeriju umjetnina je Ana Čukušić. Više o izložbi možete pronaći na linku:  https://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1781/  
03.11.2023
U ponedjeljak, 6. studenog 2023., s početkom u 9.45, u učionici P28 doc. dr. sc. Radoslav Bužančić održat će predavanje za studente pod naslovom Obnova jugoistočnog kvadranta Dioklecijanove palače. 
30.10.2023
Za studente diplomskog studija doc. dr. sc. Helga Zglav Marinac održala je, uz vođenje starom jezgrom grada Splita, predavanje Sakralna topografija srednjovjekovne jezgre Splita (tzv. Urbs nova). Iščitavanje povijesnih činjenica kroz tumačenja arheoloških i povijesnih nalaza, te lingvističkih, etimoloških, onomastičkih i topomastičkih nepisanih poruka prošlih vremena, i legendi zadržanih u memoriji građana
30.10.2023
U petak, 27. listopada 2023., putem  Google Meeta -a ugostili smo nastavnicu-mentoricu Majanu Štor koja je studentima druge godine diplomskog studija, u okviru kolegija  Metodika nastave likovne umjetnosti,  održala veoma zanimljivo predavanje  Povijest umjetnosti na tanjuru.
20.10.2023
Majana Štor  (mag. edu. hist. art., nastavnica-mentorica) će studentima druge godine diplomskog studija povijesti umjetnosti održati predavanje  Povijest umjetnosti na tanjuru.
18.10.2023
Filozofski fakultet u Splitu i Hrvatski dom Vas pozivaju na predavanje Lady Aurelije Young "FROM OSIJEK TO OXFORD: THE LIFE AND WORKS OF OSCAR NEMON" koje će se održati u  petak, 20. listopada 2023., s početkom u 10 sati  u dvorani Jakova Gotovca na trećem katu Hrvatskog doma, Tončićeva ul. 1, 21000 Split.
11.10.2023
Dragi studenti, dođite u Sveučilišnu knjižnicu i saznajte korisne informacije o knjižničnoj podršci i uslugama koje će vaše studiranje učiniti lakšim i uspješnijim. Radionica se održava svaki dan od ponedjeljka 16. 10.2023. do petka 20.10.2023., s početkom u 12.00. u Info-edu učionici Sveučilišne knjižnice (razina -2). Dobro došli!
02.05.2023
Dioklecijanova palača: trajno i promjenjivo   Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom Dioklecijanova palača: trajno i promjenjivo, koje će za studente prve godine preddiplomskog studija održati Ana Šverko, u srijedu 3.5.2023., u 10:30 u učionici P28. 
23.11.2022
Za studente diplomskog studija dr. sc. Vanja Kovačić je održala predavanje Omiš - od utvrde do grada. Kroz zanimljivo predavanje i prezentaciju studenti su imali jedinstvenu priliku upoznati dosege istraživanja koje dr. sc. Kovačić vodila u tom gradu više desetljeća.
17.10.2022
U okviru kolegija Odabrana poglavlja antičke umjetnosti, studenti diplomskog studija imali su priliku vidjeti trenutna istraživanja u Dioklecijanovoj palači. Vrlo zanimljivo predavanje i uzbudljiv obilazak održao je ravnatelj Konzervatorskog odjela u Splitu, doc. dr. sc. Radoslav Bužančić.  
05.04.2022
Pozivamo vas sve na radionicu ZAŠTITA NEPOKRETNE KULTURNE BAŠTINE na primjeru solinske Gradine koja će se održati u utorak, 12. 4. u 10 h u Vijećnici Filozofskog fakulteta (2. kat).
12.12.2021
U sklopu Adventa na Filozofskom, u suradnji s Galerijom Brešan, priređujemo izložbu dvojice akademskih slikara, oca i sina, Ljubomira i Tihomira Bašića. Otvaranje izložbe bit će u srijedu, 15. 12. u 19 h u prizemlju fakulteta. Svi ste pozvani! Izuzetno nam je zadovoljstvo što nam ove slike, barem privremeno, mogu krasiti hodnike i donijeti još malo vedrine u ovo doba godine.
25.10.2021
Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na predavanju i radionici "Srednjovjekovne svile i  opus venetum  iz sakralnih zbirki u Hrvatskoj" koje će se održati u Riznici splitske katedrale 27. listopada 2021. u 17:00. Predavanje će biti moguće pratiti i putem google meet-a na sljedećoj poveznici https://meet.google.com/ven-hbzb-zez Više možete doznati na Facebook stranici Odsjeka .
20.10.2021
Pozivamo sve zainteresirane – podjednako studente povijesti umjetnosti, etablirane stručnjake, ali i širu publiku – da nam se priključe predavanju akademika Nenada Cambija "HABENT SUA FATA LIBELLI / SCULPTURAE" koje će se održati u četvrtak 21. listopada 2021. u 18 sati u palači HAZU-a u Splitu (palača Milesi). Predavanje se održava u sklopu izložbe "Skulptura antičke Salone iz fundusa Gliptoteke HAZU". Više informacija možete naći na sljedećoj poveznici i zabilježiti si datum u kalendare. Vidimo se tamo! https://fb.me/e/10EswfQAM
28.09.2021
Obavještavaju se studenti da danas, 28. 9. 2021., neće biti održano predavanje iz kolegija Antička mitologija i ikonografija.
21.05.2021
Join in the Fifteenth International Conference of Iconographic Studies "Iconography and Religious Otherness" will take place on: Thursday, 10 June 2021 09:30 - 19:00 h Friday, 11 June 2021 09:30 - 19:00 h Conference is organized online - Zoom platform: https://us02web.zoom.us/j/87572817005?pwd=VnY4eG50cklrNXpaQU5BbEJ6OW1pUT09 Program and all information available at: http://cis.ffri.hr/en/conference-2021-2/ Registration is not required - just join the Zoom meeting for the lectures you would like to attend.   ORGANIZERS Center for Iconographic Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka Department of Art History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split Department of Education, Cultural Heritage and Tourism, University of Macerata COST project: CA18129 - Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1250-1750)
18.03.2021
Pozivamo Vas da se priključite X. Danu povijesti umjetnosti koji će se održati u  petak, 19. 3. 2021.  godine s početkom u 10:00. Možete se priključiti putem Zoom-a na sljedećoj poveznici: https://us02web.zoom.us/j/86985462206?pwd=RTAzRGxHUkJNQTZSWi9tNFhiL3d6UT09 Meeting ID: 869 8546 2206 Lozinka: 837020 Program možete pronaći i u Facebook događaju .