MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja

Dobrodošli na stranice

Centra za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja

Filozofskog fakulteta u Splitu

Poljička cesta 35
21 000 Split

Voditeljica Centra
 prof. dr. sc. Sanja Stanić
sstanic@ffst.hr

Tajnica Centra
Doris Žuro, mag. sociologije
dzuro@ffst.hr

 

Vijeće Centra

prof.dr.sc. Sanja Stanić

izv.prof.dr.sc. Antonela Marić

dr.sc. Mila Bulić

 

Članovi Centra

Ivana Vladušić, mag. soc.

Tea Vučković, mag. nutr.

Matea Čular, univ.bacc.soc.

Stana Kožul, univ.bacc.soc.

Petra Matenda, univ.bacc.soc.

Noela Ramić, univ.bacc.soc.

 

O CENTRU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja ustanovljen je 18. svibnja 2022. godine, kao zasebna ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Pandemijsko razdoblje se odrazilo na zdravlje velikog dijela, osobito mlade, populacije, intenzivirajući postojeće ili izazivajući nove probleme, što postavlja snažne izazove pred društvo. Osnutak Centra je potaknut idejom i željom da se akademska zajednica, kako sastavnica Sveučilišta u Splitu, tako i međusveučilišne suradnje u zemlji i inozemstvu, uključi u istraživačke i promotivne aktivnosti usmjerene na smanjenje zdravstvenih nejednakosti i negativnih efekata pandemijskog razdoblja te ka unapređenju kulture zdravlja i afirmaciji zdravih životnih stilova među studentima, ali i u široj društvenoj zajednici.

Posebnost Centra je trandisciplinarnost kao integriranje i nadilaženje specifičnih perspektiva pojedinih disciplina, uz istodobno korištenje pristupa, metoda i alata svake pojedine discipline, čime se postiže sveobuhvatno sagledavanje problema kao i spektar mjera s ciljem njegova ublažavanja. Aktivnosti Centra su mnogobrojne, uz središnji oslonac na istraživanjima i promociji.  

 


Repozitorij

Obavijesti

03.07.2023
Antonia Grubišić-Čabo, studentica Diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, obranila je 3. srpnja 2023. godine, pred Povjerenstvom u sastavu doc.dr.sc. Branimir Mendeš, predsjednik, prof.dr.sc. Sanja Stanić, mentorica i doc.dr.sc. Toni Maglica, član, diplomski rad pod naslovom SOCIOKULTURNI ČIMBENICI POREMEĆAJA PREHRANE KOD DJECE, i time stekla naziv magistre ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U svom diplomskm radu Antonija Grubišić-Čabo ukazala je na porast pretilosti i poremećaja prehrane kod djece u Hrvatskoj. Osim psiholoških, sociokulturni čimbenici najčešći su uzročnik poremećaja u prehrani. Sustavnim pregledom literature odabrano je 10 studija koje su se bavile procjenom sociokulturnih učinaka na poremećaje prehrane i zadovoljstvo izgledom vlastitog tijela kod djece i adolescenata. Pokazalo se kao najveći učinak na odstupajuća prehrambena ponašanja ima utjecaj vršnjaka. Pored toga na prehrambena ponašanja značajno utječu i mediji i obitelj. Poznavanje čimbenika rizika od razvoja poremećaja u prehrani prvi je korak u prevenciji i suzbijanju njihovih potencijalno negativnih posljedica.  
04.06.2023
Prof. dr. sc. Sanja Stanić i Doris Žuro, mag. soc. održale su izlaganje pod naslovom "Društvena dimenzija poremećaja hranjenja" na IX. Nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva koji se održao u Splitu 19. – 20. svibnja 2023. godine. Prezentacija je održana u sklopu sesije „Polarizacija i zdravstvo“. U izlaganju su poremećaji hranjenja predočeni kao povijesni i društveni fenomen. Naglašen je utjecaj zapadne kulture na razvoj PH koji od 1960-tih godina postaju masovni poremećaj u razvijenim zemljama. Izlagačice su ukazale na čimbenike rizika za razvoj PH koji su višestruko uzorkovani te je za njihovo istraživanje potreban holistički i inter/transdisciplinarni pristup. Prezentiran je i Sternov (2018) tripartitni model utjecaja na razvoj PH koji uključuje obitelj, vršnjake i medije. Na kraju izlaganja predočene su procjene o rasprostranjenosti PH u Republici Hrvatskoj. 
24.05.2023
U okviru menifestacije Friendship in May, u suradnji s KBC Split, na Filozofskom fakultetu održana je, 23. svibnja 2023., edukacija studenata o oživljavanju. Studentice završne godine Učiteljskog studija naučile su kako pružiti prvu pomoć te koji je ispravan slijed postupka osnovnog održavanja života. Voditelji edukacije su bili ravnatelj splitskog KBC-a prof. dr. sc. Julije Meštrović, bolnički liječnici Ivan Brdar, dr. med. i Tatjana Ćatipović, dr. med. te profesorica dr. sc. Mila Bulić.  https://www.kbsplit.hr/novosti/detalj/suradnja-kbc-a-split-i-filozofskog-fakulteta-edukacija-studenata-o-ozivljavanju      
24.05.2023
Ove godine se u razdoblju od 22. do 28. svibnja 2023., obilježava četvrti Europski tjedan mentalnoga zdravlja. Obilježavanje je pokrenula organizacija  Mental Health Europe, s ciljem osvještavanja važnosti mentalnog zdravlja u svakodnevnom životu svakog pojedinca i zajednice. Ovogodišnja tema je „Mentalno zdrave zajednice“. Mentalno zdravlje je dio sveukupnog zdravlja. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije mentalno zdravlje je stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoj puni potencijal, može se nositi s normalnim stresnim životnim situacijama, može produktivno raditi  i doprinositi svojoj zajednici. Mentalno zdravlje je univerzalno i neophodno za osnaživanje i napredak svake zajednice. Cilj ovogodišnjeg Tjedna je podizati svijest i razumijevanje, kao i učenje o mentalnom zdravlju  u lokalnoj zajednici, školi, radnom mjestu ili kući. Kako bismo izgradili mentalno zdrave zajednice potrebno je obrazovanje o mentalnom zdravlju i njegovo promicanje. Centar Obilježava Europski tjedan mentalnog zdravlja prezentacijom prigodnih plakata u prostorima Fakulteta.
23.05.2023
U okviru manifestacije Friendship in May, nadnevka 22. svibnja 2023. godine, dr. med. Željana Vegar, održala je predavanje studentima Filozofskog fakulteta, pod naslovom Zdrava prehrana. Dr. Vegar je ukazala na zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnosti bolesti i iznemoglosti. Studenti su također mogli čuti o različitim vrstama zdravlja: tjelesnom, mentalnom, duševnom i društvenom zdravlju. Ipak, poseban naglasak predavanja bio je na kvaliteti hrane i zdravoj prehrani kao konzumiranju nutricionistički vrijednih namirnica iz svih skupina hrane u preporučenim količinama. Organizacijom ovog korisnog predavanja Centar još jednom potvrđuje svoju aktivnost u promoviranju zdravog životnog stila studentima.  
11.05.2023
U okviru manifestacije Frinedship in May, magistrica nutricionizma Tea Vučković je održala predavanje na temu "Nepravilni obrasci prehrane" u kojem se osvrnula na specifične načine prehrambenog ponašanja kao što su konstantne dijete, preskakanje obroka, izbjegavanje određenih namirnica, te žudnja za određenim namirnicama iz emocionalnih razloga. Takav način prehrane može negativno utjecati na zdravlje pojedinca i njegovu kvalitetu života, povećavajući rizik od kroničnih bolesti i raznih deficita, te može dovesti do poremećaja prehrane kod određenih osoba. Kako bi se izbjegle negativne posljedice takvog prehrambenog ponašanja, predavačica je naglasila važnost svjesnog jedenja i strategija koje mogu pomoći i dovesti do stvarne promjene navika. Slijedeći strategije svjesnog jedenja i pridržavajući se postepenoj i kontinuiranoj promjeni navika, možemo postaviti temelje dobrog odnosa sa hranom, nakon čega ćemo i lakše moći upravljati svojim prehrambenim ponašanjem. Tea Vučković podijelila je s nama poveznicu na kojoj se nalazi Tečaj promjena navika, Besplatni, 5-dnevni e-mail tečaj u kojem ćete naučiti kako promijeniti navike hranjenja:  https://kaliks.life/tecaj-promjena-navika . Zahvaljujemo!  
11.05.2023
U okviru manifestacije Friendship in May, studentice treće godine studija Sociologije, Klara Mazić i Stanka Vukasović-Lončar, održale su izlaganje pod naslovom Društveni život kućnih ljubimaca. Studentice su, između ostaloga, upoznale nazočne s različitim aspektima odnosa ljudi i kućnih ljubimaca, kao i s mnogim funkcijama koje kućni ljubimci imaju u našim životima. Oni su svojim vlasnicima socijalna i emotivna podrška te pridonose njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju. Posjedovanje kućnih ljubimaca povećava mogućnost kretanja, boravka na otvorenom te uspostavljanja novih poznanstava i interakcija. Istraživanja potvrđuju kako šetnja ili igra s kućnim ljubimcem pozitivno djeluje na tjelesnu težinu i poboljšava zdravlje srca. Blagotvorno djeluju na mentalno zdravlje. Njihovo društvo ublažava depresiju tjeskobu, napetost i smanjuje stres, pomaže nam kad smo usamljeni ili u trenucima tuge.  
10.05.2023
U okviru istraživačkog institucijskog projekta Zdravi životni stil kod studenata, započelo je anketiranje studenata Filozofskog fakuleta u Splitu. Istraživanje je motivirano činjenicom o važnosti zdravog življenja koje utječe na boljitak i dobro zdravlje osobe. Ukoliko se prakticira zdrav životni stil može se izbjeći razvitak mnogih oboljenja i poboljšati kvaliteta života. Nakon što je projektni tim kreirao upitnik te proveo pilot istraživanje, pristupili smo terenskom dijelu istraživanja. Cilj nam je stjecanje podataka i saznanja o rasprostranjenosti zdravih životnih navika kod studenata. Lijepo molimo studentice i studente da odvoje malo svog vremena i ispune upitnik koji je raspoloživ na poveznici:   https://forms.gle/dAvaQvCagirgVNkh9  
27.04.2023
Dr. sc. Indira Kosović, dr. med. specijalistica ginekologije i opstetricije, sa Klinike za ženske bolesti i porode KBC Split, održala je 26. travnja 2023. godine, studentima Filozofskog fakulteta predavanje pod naslovom „Paradigma seksualnosti: pravo na slobodan izbor i odgovornost koja slijedi“. Fokus predavanja bio je na temama razvoja zdravih seksualnih identiteta te uzrocima i posljedicama spolno prenosivih infekcija na reproduktivno zdravlje žena i muškaraca. Među najraširenije akutne bolesti koja pogađaju populaciju mladih do 25 godina spadaju upravo one uzrokovane spolno prenosivim infekcijama. Dr. Kosović istaknula je kako su najveći čimbenici rizika za zarazu i prijenos spolnih bolesti rano stupanje u spolne odnose (prosječna dob u RH: dječaci 16 god., djevojke 17 god.), učestalo mijenjanje partnera te nepoznavanje rizika i vrsta zaštite prilikom spolnog odnosa. Zatim je bilo riječi o najčešćim spolno prenosivim infekcijama koje uzrokuju: mikoplazme, Chlamydia trachomatis, virus herpes simpleks i HPV virusi. Dr. Kosović je zaključila predavanje naglaskom na važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja, odgovornog spolnog ponašanja te odlaska na preventivne i redovite ginekološke preglede. U okviru predavanja prikazan je animacijski video o HPV-u kojega su, u okviru javnozdravstvene i edukativne kampanje „Budi mRAK“, izradili studenti medicine udruženi u međunarodnoj Udruzi CroMSIC. Video ukazuje na prevenciju i zaštitu od HPV virusa koji može uzrokovati šest vrsta karcinoma. Dostupan je na poveznici: https://budi-mrak.com/animacijski-video-hpv-infekcija/. Ovom zanimljivom i korisnom predavanju nazočio je veliki broj studenata, a ovom prigodom je studentima podijeljen informativni letak. Predavanje je organizirano u okviru promocijskih aktivnosti Centra za transdisciplinarna i istraživanja i promicanje kulture zdravlja.
16.04.2023
Nadnevka 26. travnja 2023. godine s početkom u 16.30 sati na Filozofskom fakultetu,  dr. sc. Indira Kosović dr. med. spec. ginekologije i opstetricije , održat će predavanje pod naslovom: „Spolno zdravlje zašto ga je važno zaštititi?“ U predavanju dr. sc. Indira Kosović će ukazati na važnost informiranja i edukacije o spolno prenosivim bolestima. Predavanje se organizira u sklopu aktivnosti Centra na promicanju zdravog životnog stila. Pozivamo studentice i studente da nazoče ovom korisnom predavanju.
19.01.2023
U okviru promotivnih aktivnosti Centra, prof. dr.sc. Sanja Stanić održala je predavanje pod naslovom Poremećaji hranjenja - društveni i kulturni čimbenici.  Predavanje je održano nednevka 18. siječnja 2022. godine, u suradnji i u prostorima OŠ Blatine – Škrape, a nazočili su nastavnici i roditelji učenika petih razreda. Ovim predavanjem Centar ostvaruje zadane ciljeve popularizacije znanosti i uspostavljanja suradnje s lokalnom zajednicom.   Prof. Stanić je istaknula ulogu Filozofskog fakulteta i Centra, koji preko svojih brojnih aktivnosti progovara o društveno relevantnim temama te predstavlja znanstvena istraživanja svojih suradnika lokalnoj zajednici.  Poremećaji hranjenja su rastući problem u svijetu i rezultat su međudjelovanja mnogih čimbenika. Sve više djece se susreće s ovim problemom, dok se dobna granica obolijevanja spušta. Prof.  Stanić je informirala nazočne o vrstama poremećaja prehrane kod djece, te posebno istaknula ulogu društvenih i kulturnih rizičnih čimbenika. Također je ukazala na rezultate brojnih istraživanja provedenih u svijetu, ali i naglasila neistraženost ovog problema u Hrvatskoj. Slušatelji su informirani i o mogućim mjerama i načinima prevencije poremećaja hranjenja.
21.12.2022
Povodom Svjetskog dana AIDS-a koji se obilježava 1. prosinca, dr. sc. Mila Bulić održala je predavanje studentima Učiteljskog studija. Cilj predavanja je bio podizanje svijesti o ovoj epidemiji uzrokovanoj širenjem HIV infekcije, te načinima prevencije. Prema podacima Registra za HIV/AIDS Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do kraja 2021. godine zabilježeno je ukupno 1.899 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega ih je 593 oboljelo od AIDS-a. U istom je razdoblju 245 osoba umrlo od AIDS-a. Dominantni  put prijenosa HIV infekcije je spolni put. Prezentacija je dostupna u Repozitoriju.       
21.12.2022
U okviru manifestacije ADVENT NA FILOZOFSKOM, održan je 14.12. 2022.  okrugli stol i panel rasprava o mentalnom zdravlju mladih. Događaj su suorganizirali Centar za transdiciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja, Odsjek za psihologiju i Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
01.12.2022
U okviru manifestacije Advent na Filozofskom, održat će se okrugli stol pod naslovom "Jesu li blagdani svima sretni? Okrugli stol i panel rasprava o mentalnom zdravlju mladih“. Okrugli stol će biti 14. 12. 2022., u 12.00 sati na Filozofskom fakultetu u Splitu. Cilj okruglog stola je sagledati mentalno zdravlje iz različitih znanstvenih perspektiva s naglaskom na mentalnom zdravlju kao društvenom fenomenu. Organizatori su Centar za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja, Odsjek za psihologiju i Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Okrugli stol će otvoriti izv.prof.dr.sc. Ina Reić Ercegovac, prodekanica za nastavu i studentska pitanja. Na Okruglom stolu će sudjelovati Đordana Barbarić, udruga MoSt, dr. sc. Varja Đogaš, dr. med., Medicinski fakultet u Splitu, doc. dr sc. Katija Kalebić Jakupčević, Filozofski fakultet u Splitu, dr. sc. Toni Maglica, Filozofski fakultet u Splitu, prof. dr. sc. Sanja Stanić, Filozofski fakultet u Splitu, don Ivan Terze, svećenik, prof. dr. sc. fra Ante Vučković, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu. Moderatorica će biti mag. soc. Doris Žuro, tajnica Centra za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja. U organizaqciji i tijeku Okruglog stola pomoći će mag. soc. Ivana Vladušić.
17.11.2022
18.11. proglašen je Europskim danom svjesnosti o antibioticima,  s ciljem osvješćivanja javnosti o opasnostima razvoja otpornosti mikroorganizama na antibiotike te važnosti njihove racionalne primjene. U svim zemljama Europske unije na taj dan održavaju  se znanstveni skupovi i  provodi se medijska kampanja u cilju promocije racionalne uporabe antibiotika. Dan 18.11. odabran je s razlogom nastupanja sezone virusnih bolesti i prehlada  za čije liječenje  se često primjenjuju  antibiotici koji su u ovim bolestima neučinkoviti i nepotrebni, čak i štetni jer  se prekomjernom primjenom antibiotika narušava odnos normalne flore posebno u probavnom sustavu. Važno je znati: Antibiotici su namijenjeni liječenju bakterijske infekcije, ali ne i virusne. Antibioticima se ne liječe gripa i prehlada niti svaka grlobolja. Antibiotikom se ne snižava tjelesna temperatura. Antibiotik treba uzimati samo po preporuci liječnika, u jednakim vremenskim razmacima i dozu treba popiti cijelu. S ciljem informiranja studenata i djelatnika, u prostorima Fakulteta postavljeni su plakati koji sadrže osnovne informacije o pravilnoj upotrebi antibiotika.
14.11.2022
U okviru istraživačkih aktivnosti Centra pokrenut je institucijski projekt Zdravi životni stil kod studenata. Cilj projekta je stjecanje podataka i saznanja o rasprostranjenosti  navika zdravog življenja kod studentata. Projektni tim će kreirati upitnik kojim će se u prvoj fazi projekta ispitati mišljenja, stavovi i ponašanja studenata Filozofskog fakulteta. Postupno će se istraživanjem obuhvatiti i studenti drugih sastavnica Sveučilišta u Splitu. Anketnim istraživanjem prikupit će se i podaci o preboljenju COVID-19, motivaciji za zdravi životni stil, kao i želji za promjenom navika u smjeru zdravog životnog stila. Voditeljica projekta je prof.dr.sc. Sanja Stanić, a suradnice na projektu su mag. soc. Doris Žuro i mag. soc. Ivana Vladušić. Temeljem dobivenih podataka poduzet će se aktivnosti promoviranja navika zdravog življenja među studentima. 
13.11.2022
U svijetu od šećerne bolesti boluje 537 milijuna ljudi u dobi od 20 do 79 godina, a procjenjuje se da će taj broj narasti na 643 milijuna do 2030. godine. Svaka druga osoba ne zna da je oboljela od šećerne bolesti, a još 541 milijun ljudi ima poremećaj podnošenja glukoze (pred dijabetes). U svijetu svake godine od šećerne bolesti umire 6.7 milijuna ljudi, odnosno 1 osoba svakih 5 sekundi, a gotovo polovica je mlađa od 60 godina. Većina oboljelih boluje od šećerne bolesti tipa 2 koja se u 80 % slučajeva može spriječiti promjenom životnih navika. Budući da jedan od dvoje oboljelih u svijetu nema postavljenu dijagnozu šećerne bolesti, rano otkrivanje i liječenje su ključni u sprečavanju nastanka komplikacija ove bolesti. Podizanje svijesti o znakovima, simptomima i rizičnim čimbenicima su stoga od velike važnosti za pravodobno otkrivanje šećerne bolesti. U Republici Hrvatskoj je 2021. godine prema podacima CroDiab-a (Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću) registrirano 327785 osoba s dijagnozom šećerne bolesti i procjenjuje se da je ukupan broj oboljelih preko 500000. Uz obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti, s ciljem podizanja svijesti, u prostorima Fakulteta postavljeni su informativni plakati.
14.10.2022
Svjetski dan oživljavanja obilježen je 14. 10. 2022., u OŠ Žnjan-Pazdigrad, Split, u sklopu aktivnosti Centra za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja. U obilježavanju su sudjelovali učenici 4. i 8. razreda osnovne škole te studentice Filozofskog fakulteta u Splitu. Voditelji programa su bili prof. dr. sc. Julie Meštrović, dr. sc. Mila Bulić, dr. med. Tatjana Čatipović i dr. med. Ivan Brdar koji već godinama provode edukaciju školske djece kako bi mogli reagirati u hitnim situacijama i spasiti život. Cilj je prevencija i ukazivanje na važnost žurne i pravilne reakcije  u svrhu spašavanja života. Koordinatorica obilježavanja Svjetskog dana oživljavanja u ime Filozofskog fakulteta, bila je dr. sc. Mila Bulić. Više na poveznici: https://www.ffst.unist.hr/dogadanja?@=23hjd#news_105148. 
14.10.2022
Centar se bavi brojnim aktivnostima, a među najvažnijima je promicanje zdravoga životnog stila te zdravstvenog odgoja i obrazovanja studenata. Nedostatna i nezdrava prehrana, manjak tjelesne aktivnosti i općenito nezravi životni stil mogu utjecati na akademska postignuća. Istraživanjima je pokazano kako zdravije osobe postižu bolje rezultate u studiranju. Tijekom akademske godine, organizirat će se različite aktivnosti u okviru zdravstvenog odgoja i obrazovanja, kojima se promovira važnost zdrave prehrane, tjelesne aktivnosti i spolnog zdravlja te preveniraju bolesti ovisnosti. 
12.10.2022
Tijekom akademske godine 2022./23., u okviru promotivnih aktivnosti, obilježit ćemo važne datume:  listopad - Mjesec borbe protiv raka dojke  15. listopada - Svjetski dan pranja ruku  16. listopada – Svjetski dan oživljavanja  14. studenog - Svjetski dan šećerne bolesti  18.-24. studenog - Svjetski tjedan svjesnosti o antibioticima  15. studenog - 15. prosinca - Mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti  1. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a  3. prosinca - Međunarodni dan osoba s invaliditetom  siječanj - Mjesec svjesnosti o raku vrata maternice  14.-20. ožujka - Tjedan mozga  22. ožujka - Svjetski dan voda  7. travnja - Svjetski dan zdravlja  10. svibnja - Svjetski dan kretanja  17. svibnja – Svjetski dan hipertenzije Voditeljica promotivnih aktivnosti: dr.sc. Mila Bulić
06.10.2022
Povodom obilježavanja Svjetskog dana oživljavanja, u suradnji s KBC Firule, Centar za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja organizira edukativnu akciju oživljavanja. Vježba će se održati 14. listopada 2022. godine u prostorima Osnovne škole Žnjan Pazdigrad, a u vježbi će sudjelovati studenti Odsjeka za učiteljski studij Filozofskog fakulteta u Splitu i učenici 8. i 4. razreda OŠ Žnjan Pazdigrad i OŠ Sućidar. Voditelji aktivnosti će biti prof. dr. sc. Julije Meštrović, dr. sc. Mila Bulić, dr. med. Ivan Brdar.
19.05.2022
U okviru aktivnosti Centra, nadnevka 19. svibnja 2022., u prostorima Filozofskog fakulteta, održan je radni sastanak sa Suzanne Piscopo, izvanrednom profesoricom na Department of Health, Faculty of Education, University of Malta. Sastanak je održan u okviru SEA-EU partnerstva. Radnom sastanku su nazočile voditeljica Centra prof. dr. sc. Sanja Stanić i izv. prof. dr. sc. Antonela Marić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju. Na sastanku su raspravljane mogućnosti buduće suradnje na planu ERASMUS mobilnosti, kao i realizacije zajedničkih projekata.