MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

DIGITALNA PRISTUPAČNOST

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Filozofski fakultet u Splitu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
 
Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište koje se nalazi na adresi  www.ffst.unist.hr


STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan uslijed sljedećih okolnosti:

 • Velika količina prethodno objavljenih sadržaja, koje Filozofski fakultet u Splitu smatra arhivom, nije analizirana zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa:
  - neki grafički elementi nemaju pridružen prikladni opis,
  - neki videosadržaji nemaju titlove.
 • Postoji dio grafičkih elemenata koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
 • S obzirom na to da sadržaji na web sjedištu nastaju u suradnji velikog broja korisnika (nastavnika), mogući su propusti u načinu objave novih sadržaja.
 • sadržaj nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti:
  U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018., a ne odnose se na postupke u tijeku, Filozofski fakultet u Splitu kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Filozofski fakultet u Splitu kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti i obrazovanju i savjetovanju korisnika koji imaju prava objave sadržaja.

 

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 19. lipnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Filozofskog fakulteta u Splitu. Izjava je zadnji put preispitana 14. listopada 2021. Filozofski fakultet u Splitu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva Filozofskom fakultetu u Splitu možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Filozofskog fakulteta u Splitu.

 • telefonom na broj: +385 21 32 92 86
 • fax-om na broj: +385 21 32 92 88,
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: informiranje@ffst.hr
 • poštom na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21 000 Split, s napomenom „za službenika za informiranje“.

 

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske nadležno je tijelo za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske

 


DOKUMENTI