MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Povijest umjetnosti (dvopredmetni)

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ikonologija (68304)
Čapeta Rakić, I.
60
45P+15S
1
5.0 Osnove arhitekture i urbanizma (131073)
Peković, Ž.
60
45P+15S
1
4.0 Uvod u likovnu umjetnost (131750)
Babić, K.
60
45P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Povijest umjetnosti starog vijeka (140303)
Torlak, A.
60
45P+15S
2
5.0 Umjetnost ranog srednjeg vijeka (86745)
Barbarić, V.
75
60P+15S
2
3.0 Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske (131751)
Torlak, A.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Gotička umjetnost (204152)
Čapeta Rakić, I.
45
30P+15S
3
2.0 Romanička umjetnost (204150)
Čapeta Rakić, I.
30
30P
3
6.0 Umjetnost XV. i XVI st. (69251)
Prijatelj Pavičić, I.
75
60P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Umjetnost XIX. stoljeća-opći problemi i komparativne studije (140304)
Kalčić, S.
75
60P+15S
4
5.0 Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća (69252)
Prijatelj Pavičić, I.
75
60P+15S
4
3.0 Zaštita spomenika (131084)
Peković, Ž.
45
30P+15S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Suvremena umjetnost (69499)
Prančević, D.
60
45P+15S
5
4.0 Teorija i povijest dizajna (69502)
Kalčić, S.
60
45P+15S
5
5.0 Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti (69498)
Prančević, D.
60
45P+15S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija likovnih umjetnosti (139961)
Kalčić, S.
60
45P+15S
6
5.0 Vizualne komunikacije (139963)
Kalčić, S.
60
45P+15S
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 1
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik I (67608)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
1
2.0 Talijanski jezik I (67609)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 2
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (II semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik II (67612)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
2
2.0 Osnove latinskog jezika (130520)
Dragić, M.
30
30SJ
2
2.0 Talijanski jezik II (67613)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Povijest umjetnosti 3
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (III semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik III (67616)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
3
2.0 Skulptura i arhitektura srednjovjekovne hrvatske države (133639)
Babić, K.
15
15P
3
2.0 Talijanski jezik III (67617)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
3
2.0 Urbanizam srednjovjekovnih komuna (131083)
Peković, Ž.
15
15P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest umjetnosti 4
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (IV semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik IV (67620)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
4
2.0 Talijanski jezik IV (67621)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Povijest umjetnosti 5
=> Izborni kolegij za studij povijest umjetnosti (V semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Metodologija obrade nepokretnih kulturnih dobara - stručni pristup (256240)
Babić, K.
45
15PK+30P
5
2.0 O spomeniku: prostor, oblik, značenje (88043)
Prančević, D.
30
30P
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Povijest umjetnosti 6
=> Izborni kolegij za studij povijesti umjetnosti (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad - Povijest umjetnosti (229719)
0
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ikonologija (68304)
Čapeta Rakić, I.
60
45P+15S
1
5.0 Osnove arhitekture i urbanizma (131073)
Peković, Ž.
60
45P+15S
1
4.0 Uvod u likovnu umjetnost (131750)
Babić, K.
60
45P+15S
1
ECTS Povijest umjetnosti 1
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik I (67608)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
1
2.0 Talijanski jezik I (67609)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Povijest umjetnosti starog vijeka (140303)
Torlak, A.
60
45P+15S
2
5.0 Umjetnost ranog srednjeg vijeka (86745)
Barbarić, V.
75
60P+15S
2
3.0 Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske (131751)
Torlak, A.
45
30P+15S
2
ECTS Povijest umjetnosti 2
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (II semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik II (67612)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
2
2.0 Osnove latinskog jezika (130520)
Dragić, M.
30
30SJ
2
2.0 Talijanski jezik II (67613)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Gotička umjetnost (204152)
Čapeta Rakić, I.
45
30P+15S
3
2.0 Romanička umjetnost (204150)
Čapeta Rakić, I.
30
30P
3
6.0 Umjetnost XV. i XVI st. (69251)
Prijatelj Pavičić, I.
75
60P+15S
3
ECTS Povijest umjetnosti 3
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (III semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik III (67616)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
3
2.0 Skulptura i arhitektura srednjovjekovne hrvatske države (133639)
Babić, K.
15
15P
3
2.0 Talijanski jezik III (67617)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
3
2.0 Urbanizam srednjovjekovnih komuna (131083)
Peković, Ž.
15
15P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Umjetnost XIX. stoljeća-opći problemi i komparativne studije (140304)
Kalčić, S.
75
60P+15S
4
5.0 Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća (69252)
Prijatelj Pavičić, I.
75
60P+15S
4
3.0 Zaštita spomenika (131084)
Peković, Ž.
45
30P+15S
4
ECTS Povijest umjetnosti 4
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (IV semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik IV (67620)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
4
2.0 Talijanski jezik IV (67621)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Suvremena umjetnost (69499)
Prančević, D.
60
45P+15S
5
4.0 Teorija i povijest dizajna (69502)
Kalčić, S.
60
45P+15S
5
5.0 Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti (69498)
Prančević, D.
60
45P+15S
5
ECTS Povijest umjetnosti 5
=> Izborni kolegij za studij povijest umjetnosti (V semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Metodologija obrade nepokretnih kulturnih dobara - stručni pristup (256240)
Babić, K.
45
15PK+30P
5
2.0 O spomeniku: prostor, oblik, značenje (88043)
Prančević, D.
30
30P
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija likovnih umjetnosti (139961)
Kalčić, S.
60
45P+15S
6
5.0 Vizualne komunikacije (139963)
Kalčić, S.
60
45P+15S
6
ECTS Povijest umjetnosti 6
=> Izborni kolegij za studij povijesti umjetnosti (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad - Povijest umjetnosti (229719)
0
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj