MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Voditeljica programa:

doc. dr. sc. Ivana Visković

e-mail: iviskovic@ffst.hr

telefon: 021/545-592

 

Tajnica programa:

Maja Tudor, dipl. oec.

e-mail: mtudor@ffst.hr

telefon: 021/545-551


Program cjeloživotnog učenja namijenjen je odgojiteljima koji imaju završen dvogodišnji studij. Završetkom programa stječe se 60 ECTS bodova razlika. Po završetku programa polaznici se mogu prijaviti na natječaj za upis diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.


Dokumenti

Obavijesti

04.10.2022
Sve pristupnice koje su se prijavile na natječaj a zadovoljavaju natječajne uvjete, mogu pristupiti upisu prema popisu pristupnika objavljenom na oglasnoj ploči Fakulteta, Poljička cesta 35, prizemlje. Upis u I. semstar Razlikovnog programa 2022./2023. održat će se dana: 10. listopada u 9 sati na adresi Poljička cesta 35, ured 244 A (istočni dio zgrade)  za pristupnice pod rednim brojem od 1 do 9; 11. listopada u 9 sati na adresi Poljička cesta 35, ured 244 A (istočni dio zgrade)  za pristupnice pod rednim brojem od 10 do 17.   Pristupnici na upis trebaju donijeti: original diplome/svjedodžbe o završenom studiju (na uvid); original domovnice ili e-domovnica; original rodnog lista ili e-rodni list; vjenčani list za osobe koje su udajom promijenile prezime; dvije osobne fotografije u boji (3,5 x 4,5 cm); dokaz o uplati upisnine i naknade (na dvije uplatnice!) * Naknada iznosi 7.500,00 kuna (plaća se jednokratno ili najviše u dvije jednake rate od kojih se jedna plaća prilikom upisa), a upisnina u iznosu od 200,00 kuna uplaćuje se jednokratno prilikom upisa.   Podaci za uplatu upisnine: Sveučilište u Splitu FILOZOFSKI FAKULTET Poljička cesta 35, 21000 Split IBAN: HR5124070001100571320 Poziv na broj: 241-216   Podaci za uplatu školarine: Sveučilište u Splitu FILOZOFSKI FAKULTET Poljička cesta 35, 21000 Split IBAN: HR5124070001100571320 Poziv na broj: 240-216